Gyakran helytelenül használt szavak és szószerkezetek

minden

Nézzünk meg néhány gyakran összekevert és rosszul használt szót és szerkezetet. 

1. your – you’re

A ‘your’ birtokos névmás. pl. your card, your dog

A ‘you’re’ a ‘you are’ rövidítése, jelentése: te vagy, ti vagytok

2. its – it’s

Az ‘its’ birtokos névmás. pl. I like this dress, its colour is the most beautiful I’ve seen so far.  – Tetszik ez a ruha. Nem láttam még sohasem ennél szebb színűt.

its colour = (a ruha) színe

Az it’s az ‘it is’ vagy az ‘it has’ rövidítése.

3. there – their – they’re

there = ott

A ‘their’ többes számú birtokos névmás. pl. You know James and Jane. Joshua is their son.

A ‘they’re’ a ‘they are’ rövidítése, jelentése: ők/ezek vannak

4. then – than

then = azután, majd, akkor

A ‘than’-t összehasonlításkor használjuk. Például: This dog is smaller than that. – Ez a kutya kisebb, mint az.

5. affect – effect

to affect = befolyásolni, hatással lenni valamire

Your attitude to work will affect your carreer. – A munkához való hozzáállásod hatással lesz a karrieredre.

Az ‘effect’ általában főnév, jelentése: eredmény, kihatás, következmény.

He doesn’t really like you. That’s probably the effect of your negative behaviour towards him. – Nem igazán szeret téged. Ez valószínűleg annak a negatív viselkedésnek a kihatása, ahogyan viszonyulsz hozzá.

6. loose  – lose

loose = tág, laza, bő

to lose = veszíteni, elveszíteni, elhagyni

Your trousers are too loose. Be careful not to lose them. – Nagyon laza/lóg rajtad a nadrágod, vigyázz, nehogy elveszítsd/leessen rólad!

7. complement – compliment

to complement = pótolni, kiegészíteni

to compliment = bókolni

compliment = bók

Sarah and John make a good couple. They complement each other perfectly. – Sarah és John jó páros. Tökéletesen kiegészítik egymást.

There’s no point in complimenting her. She won’t like you anyway. – Nincs értelme bókolni neki. Úgysem fog szeretni.

“You’re the love of my life.’ is the best compliment I’ve heard from him. – ‘Életem szerelme vagy. ‘ – a legszebb bók, amit valaha hallottam tőle.

8.fewer – less

Mindkét szó jelentése ‘kevesebb’, de eltérően használható.

fewer – megszámlálható főnevekkel. Például: I’ve had fewer friends since I got married. – Kevesebb a barátom, mióta megházasodtam.

less – megszámlálhatatlan főnevekkel. Például: I’ve had less experience in this field than he. – Ezen a területen kevesebb a tapasztalatom, mint neki.

9. historic – historical

historic = fontos, nagy, történelmi jelentőségű

historical = történelmi (ami régen történt)      

It’s a historic moment. You’ve passed the exam at last. – Ez történelmi jelentőségű pillanat. Végre átmentél a vizsgán.

Historical facts are difficult to memorize. – Nehéz megjegyezni a történelmi tényeket.

10. principal – principle

principal = főnök, igazgató, legfontosabb, legfelső

principle = alapelv, elv

My principal doesn’t really welcome my principles in work. – A főnököm nem igazán díjazza a munkával kapcsolatos elveimet.

Fill in the gaps in the sentences.

1. My …………… is that I always obey my ………. . 

2. ………. people went to see the football match so there was …… trouble.

3. My dress is more beautiful ……… the one you saw in the shop window yesterday.

4. Be careful. Don’t ……… your keys again, pleaase.

5. It was a ………… moment when he managed to defeat his long time opponent at last.

6. ……………… are good to hear, but they are not always true.

7. The …………… you’ve had on him was tremendous.

Megoldás:

1. principle, principal

2. fewer, less

3. than

4. lose

5. historic

6. compliments

7. effect

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!