Difference between Used to, Be Used to, and Get Used to

minden

A used to szerkezet használata sokaknak zavaros. Tanuljuk meg ebben a leckében, hogyan kell őket jól használni!

1. Be Used To = hozzá van szokva valamihez, megszokott/szokásos a számára

We use the structure be used to something/be used to doing something when we say that we are accustomed to something or something is normal for us, not strange or new. – Akkor használjuk, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy hozzá vagyunk szokva valamihez vagy valami nem furcsa vagy új a számunkra, hanem normális, megszokott.

For example:

Jenny is used to driving on the left.Jenny számára megszokott, hogy a bal oldalon vezet.

I’m not used to listening to loud music.Nem vagyok szokva ahhoz, hogy hangosan hallgassak zenét.

2. Get Used To = hozzászokni valamihez, megszokni valamit

We use the structure get used to something/get used to doing something to say that something is in the process of becoming normal or common. – Akkor használjuk, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy folyamatban van az, hogy valami normálissá, megszokottá váljon.

For example:

Ski instructors get used to cold weather.A síoktatók hozzászoknak a hideg időjáráshoz.

Cindy had to get used to driving on the left.Cindy-nek hozzá kellett szoknia a bal oldalon való vezetéshez.

3. Used to do = régebben/valaha csinált valaki valamit

We use the structure used to do something when we talk about something we did regularly in the past, but do not do it now. – Akkor használjuk, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy régebben rendszeresen csináltunk valamit, amit többé már nem csinálunk.

For example:

He used to live in London.Régebben Londonban élt.

We used to live there when I was a child.Régebben ott éltünk, amikor gyerek voltam.

Negative form – Tagadás:

Subject + didn’t + use to + V(base).

He didn’t use to be a vegetarian.Régebben nem volt vegetáriánus.

Question Form – Kérdő forma:

Did + subject + use to + V(base)?

Did he use to work in your office? Régebben a ti irodátokban dolgozott?

Vigyázz: A kérdő és a tagadó szerkezetben a used to végéről lemarad a ’d’, és use to alakot használunk!

source: eslbuzz.com

Can you translate the following Hungarian sentences into English?

1. Valaha hittem a Mikulásban.

2. Szeretted a spenótot, amikor gyerek voltál?

3. Nincs hozzászokva a koránkeléshez.

4. A régi szép időkben a nők hosszú ruhákat hordtak.

5. Régebben nem szerettem olvasni, de már szeretek.

6. Már kezd hozzászokni az új iskolához?

Key

1. I used to believe in Santa Claus.

2. Did you use to like spinach when you were a child?

3. He/She is not used to getting up early.

4. In the good old days women used to wear long dresses.

5. I didn’t use to like reading, but now I do.

6. Is he/she getting used to the new school?

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!