There is/there are és a helyhatározó prepozíciók

Nézzük meg ezt a nagyon egyszerű, mégis rettentően fontos nyelvtani pontot!  

A THERE IS és a THERE ARE kifejezéseket akkor használjuk, amikor azt akarjuk elmondani, hogy valami van valahol. A THERE IS kifejezést egyes számban, a THERE ARE kifejezést pedig többes számban használjuk.

 

 

 

There is a cat on the sofa.

There is a phone in the girl’s hand.

There is a hamburger on the plate.

Van egy macska a díványon.

Van egy telefon a lány kezében.

Van egy hamburger a tányéron.

On the sofa there is a cat.

In the girl’s hand there is a phone.

On the plate there is a hamburger.

A díványon van egy macska.

A lány kezében van egy telefon.

A tányéron van egy süti.

 

 

 

There are books on
the shelf.

There are clothes in the wardrobe.

There are chocolates
in the box.

Könyvek vannak a polcon.

Ruhák vannak a szekrényben.

Bonbonok vannak a dobozban.

On the self there are books.

In the wardrobe there are clothes.

In the box there are chocolates.

A polcon könyvek vannak.

A szekrényben vannak ruhák.

A dobozban bonbonok vannak.


Láthatod, hogy a képekhez tartozó két mondat nagyon hasonlít egymásra, és tulajdonképpen a jelentésük is megegyezik, ugyanarra a kérdésre felelnek:

What is/are there +hely( pl. on the table/next to the house/on the street, stb.)?

What can you see +hely(pl. on the table/next to the house/on the street, stb.)?

Az ilyen there is/there are típusú mondatokkal soha nem válaszolhatsz olyan kérdésre, amely úgy kezdődik, hogy ‘Where…?’. A where, azaz a hol kérdőszóval kezdődő kérdésekre egy másik mondatszerkezettel válaszolunk:

Where is the book? The book is on the table.– Hol van a könyv? A könyv az asztalon van.   

Where are the children? The children are in the garden. – Hol vannak a gyerekek? A gyerekek a kertben vannak.        

Mivel a fenti mondatokban pontosan megmondtuk, hogy mi hol van, ezért nem kellett a there is/there are szerkezetet használunk. A there is/there are szerkezetet akkor használjuk, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy valami(k) van(nak) valahol. Nézzük az összehasonlító példákat:

There is a cinema at the corner.

Van egy mozi a sarkon.

„valami valahol van”

At the corner there is a cinema.

A sarkon van egy mozi.

„valahol van valami”

The cinema is at the corner.

A mozi a sarkon van.

„a valami van valahol”


Ha a mondatot a helyhatározóval kezded, akkor mindenképpen a there is/there are szerkezetet kell használnod. Ha a főnév elé határozott névelő jön (the), akkor nem a there is/there are szerkezetet kell használni, viszont ha határozatlan névelő van a főnév előtt (a/an) vagy simán névelő nélkül többes számban van a főnév, akkor a there is/there are szerkezetet kell használnod!

HELYHATÁROZÓ PREPOZÍCIÓK

Míg a magyar nyelv határozóragokat (-ba/ -be, -ban/ -ben, -tól/ -től, -nak/ -nek, stb.) használ, amiket közvetlenül a szó végére ragaszt, addig az angol prepozíciókat alkalmaz ugyanerre a célra. Ahogy azt a neve is mutatja, a prepozíció „pre” pozícióban van, azaz megelőzi a szót, és nem íródik vele egybe soha.

 

 

 

We are at the bus stop.

There is no water in the swimming pool!

I’m on the beach.

A buszmegállóban vagyunk.

Nincs víz a medencében!

A strandon vagyok.


Angolban a prepozíciókat két részre lehet osztani: prepositions of place és prepositions of time, azaz helyhatározóként és időhatározóként funkcionáló prepozíciók.

Ahhoz, hogy el tudd mondani, hogy mi hol van, meg kell tanulnod néhány prepozíciót.

 

 

 

 

There is a picture above the sofa.

The garage is behind the house.

The sofa is between the lamp and the armchair.

I’m in the bedroom.

Van egy kép a kanapé fölött.

A garázs a ház mögött van.

A kanapé a lámpa és a karosszék között van.

A hálószobában vagyok.

 

 

 

 

The car is in front of the house.

The bathroom is next to the bedroom.

The book is on the table.

There is a cat under the car.

Az autó a ház előtt van.

A fürdőszoba a hálószoba mellett van.

A könyv az asztalon van.

Van egy macska az autó alatt.

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!