A Present Perfect igeidő

alapfok

Sokan félnek tőle, pedig nem kell! Nézzük meg, hogy mit kell tudni a Present Perfect igeidőről! 

KIJELENTÉS

I HAVE vagy I’VE WORKED
YOU HAVE vagy YOU’VE WORKED
HE/SHE/IT HAS vagy HE/SHE/IT’S WORKED
WE HAVE vagy WE’VE WORKED
YOU HAVE vagy YOU’VE WORKED
THEY HAVE vagy THEY’VE WORKED

TAGADÁS

I HAVE NOT vagy I HAVEN’T WORKED
YOU HAVE NOT vagy YOU HAVEN’T WORKED
HE/SHE/IT HAS NOT vagy HE/SHE/IT HASN’T WORKED
WE HAVE NOT vagy WE HAVEN’T WORKED
YOU HAVE NOT vagy YOU HAVEN’T WORKED
THEY HAVE NOT vagy THEY HAVEN’T WORKED

KÉRDÉS

HAVE I WORKED
HAVE YOU WORKED
HAS HE/SHE/IT WORKED
HAVE WE WORKED
HAVE YOU WORKED
HAVE THEY WORKED

TAGADÓ KÉRDÉS

HAVEN’T I WORKED
HAVEN’T YOU WORKED
HASN’T HE/SHE/IT WORKED
HAVEN’T WE WORKED
HAVEN’T YOU WORKED
HAVEN’T THEY WORKED

1.

A legegyszerűbb megjegyezni úgy, ha azt mondom, hogy azokat a múlt időben lévő mondatokat fordítom Present Perfect Simple-ben, amelyek magyarul ugyan múlt időben vannak, de nincs benne a mondatban (ha egy önálló mondatról van szó), vagy a szövegben múlt időre utaló időhatározó. Ezekben a mondatokban általában azért nincs egyébként múlt időre utaló időhatározó, mert nem az a lényeg, hogy a cselekvés vagy esemény mikor ment végbe, történt meg, hanem magának a bekövetkezésének a ténye.

Have you seen Romeo and Juliet? – Láttad már a Rómeó és Júliát?

Ennél a mondatnál arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyáltalán valaha az életben látta-e a Rómeó és Júliát. Nézzük a mondatot Past Simple igeidőben is meg:

Did you see Romeo and Juliet? – Láttad a Rómeó és Júliát?

Ebben az esetben a beszélő és a hallgató is tudja, hogy melyik előadásról van szó (például, ami előző nap ment a tévében), így már nem Present Perfect igeidőt használ, hanem Past Simple-t, azaz egyszerű múltat. Ha lenne időhatározó is a mondatban, vagy arra kérdezne rá az illető, hogy mikor következett be a cselekvés, akkor is Past Simple igeidőt kellene használni. Így:

When did you see Romeo and Juliet? – Mikor láttad a Rómeó és Júliát?

I saw Romeo and Juliet yesterday on TV. – Tegnap láttam a Rómeó és Júliát a tévében.

2.

Olyan már bekövetkezett, és lezárult múltbeli cselekvések leírására is használják a Present Perfect Simple-t, amelyeknek a jelenben következményei vannak. A mondatok magyarul itt is múlt időben lesznek, mert itt sem az a lényeg, hogy mikor történt a dolog, hanem az, hogy megtörtént, és ennek a jelenben milyen következményei vannak. Onnan tudjuk felismerni (az esetek többségében), hogy a mondatot megfogalmazhatnánk Present Simple-ben is:

She’s broken her leg. She can’t dance now. – Eltörte a lábát. Most nem tud táncolni.
She has been to Catania. She knows where the fish market is. – Már volt Cataniában. Tudja, hol van a halpiac.

3.

Present Perfect Simplea leggyakrabban használt igeidő a közelmúltban lezajlott eseményekről szóló híradásokban. Amennyiben elhangzik az is, hogy az esemény mikor történt, természetesen Past Simple-t kell használnunk.

There has been an explosion near Budapest in a fireworks factory. – Robbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.

There was an explosion near Budapest in a fireworks factory yesterday. – Tegnaprobbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.

Magának a hírnek a közlése után (ami Present Perfect Simple-ben van) az eset részleteinek közlése már Past Simple-ben szokott történni.

4.

A Present Perfect Simple igeidő jellemző időhatározói a következők:

just – éppen most
already – már
yet – még (tagadó mondatban), már (kérdő mondatban)
ever – valaha
never – soha
recently – az utóbbi időben, a közelmúltban, mostanában
lately – az utóbbi időben, a közelmúltban, mostanában
so far idáig
in the last few minutes  az utóbbi néhány percben
in the last few years az utóbbi néhány évben
in the last two weeks az utóbbi néhány hétben

Ezek az eddig említett időhatározók mind olyan időszakra vonatkoznak, amely valamikor a múltban elkezdődött (lényegtelen, hogy mikor) és egészen mostanáig tartott. Itt kell megemlítenünk még két másik időhatározót is, de azok inkább a Present Perfect Continuous-ra lesznek jellemzők (de ott egy picit máshogy lesz a jelentésük majd).

since – … óta (egy adott múltbéli időpont óta)

I haven’t eaten anything since breakfast. – Nem ettem semmit reggeli óta.
She has written a lot since Friday. – Sokat írt péntek óta.

for …óta (valamennyi ideje)

We have been here for a week. – Egy hete vagyunk itt.

They haven’t gone fishing for years. – Nem mentek horgászni már évek óta.

Tehát valami megtörtént (vagy nem történt meg) valamennyi ideje, vagy valami múltbéli időpont óta. Ide tartoznak még azok az időhatározók is, amelyek még le nem zárult időszakokra vonatkoznak. Ezek az időhatározók tulajdonképpen ugyanazok, mint amiket a Present Continuous-ban használtunk éppen folyamatban lévő időszak kifejezésére, csak ott „abból az irányból” néztük őket, hogy folyamatban lévő időszakot jelölnek, most pedig úgy fogunk rájuk tekinteni, mint még folyamatban lévő, le nem zárult időszakra vonatkozó időhatározó szavak: today, this afternoon, this week, this month, this year, stb.

Have you been on holiday this year? – Voltál már nyaralni ebben az évben? (még tart az év, ha nem volt nyaralni, még mehet)

Have you seen Tom this morning? – Láttad Tomot ma reggel? (még reggel van, ha nem látta Tomot, még láthatja)

5.

Tipikus Present Perfect Simple mondattípus az, amikor valahányadszorra csinálunk valamit. Itt is egy le nem zárt időszakról van szó (hiszen még élünk), és az a cselekvés, amit éppen valahányadszorra csinálunk most, később újra bekövetkezhet.

This is the first time I have won anything! – Először nyerten valamit!

This is the third time I have been to Egypt.– Harmadszorra vagyok Egyiptomban.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!