Past Continuous – azaz a folyamatban lévő múlt idő

alapfok

Tanuljuk meg, hogy mikor és hogyan kell használni a folyamatban lévő múlt időt.

PAST CONTINUOUS – FOLYAMATBAN LÉVŐ MÚLT IDŐ

KIJELENTÉS

I WAS WORKING
YOU WERE WORKING
HE/SHE/IT WAS WORKING
WE WERE WORKING
YOU WERE WORKING
THEY WERE WORKING

TAGADÁS

I WAS NOT vagy I WASN’T WORKING
YOU WERE NOT vagy YOU WEREN’T WORKING
HE/SHE/IT WAS NOT vagy HE WASN’T WORKING
WE WERE NOT vagy WE WEREN’T WORKING
YOU WERE NOT vagy YOU WEREN’T WORKING
THEY WERE NOT vagy THEY WEREN’T WORKING

KÉRDÉS

WAS I WORKING?
WERE YOU WORKING?
WAS HE/SHE/IT WORKING?
WERE WE WORKING?
WERE YOU WORKING?
WERE THEY WORKING?

TAGADVA KÉRDÉS

WASN’T I WORKING?
WEREN’T YOU WORKING?
WASN’T HE/SHE/IT WORKING?
WEREN’T WE WORKING?
WEREN’T YOU WORKING?
WEREN’T THEY WORKING?

Akkor kell Past Continuous-t használnod, amikor a múltban éppen történt valami, azaz akkor éppen folyamatban volt! Emlékezz csak, hogy mit mondtunk a Present Continuous-ról! Azt mondtuk, hogy a jelen egy adott pontján vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvésre használjuk. A Past Continuous-ra pontosan ugyanez igaz, azzal a különbséggel, hogy itt az állítás úgy hangzik, hogy „a múlt egy adott pillanatában vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvés leírására használjuk”. 

Yesterday at 5 we were watching TV when the neighbour knocked on the door.– Tegnap 5 órakor éppen tévét néztünk, amikor a szomszéd kopogott az ajtón.

A múlt egy adott pontja itt a tegnap öt óra, és azt mondom el, hogy akkor éppen mit csináltunk (milyen cselekvés volt folyamatban az adott időben). Nyugodtan tedd bele a magyar mondatodba azt, hogy „éppen”, és ha illik bele, akkor ez az igeidő lesz (többnyire)!

I was having a bath when the phone rang.– Éppen fürödtem, amikor megszólalt a telefon.

Ebben a mondatban ugyanaz történik, mint az előbbiben: megjelölöm a múlt egy időpontját, ami nem más, mint az a pont, amikor a telefon megszólalt, és azt mondom meg, hogy abban a pillanatban milyen cselekvés volt éppen folyamatban.

A mondatokból láthatod, hogy a múlt egy adott pontját vagy szakaszát nem csak időhatározószóval fejezheted ki, hanem egy mellékmondattal is (pl. amikor a telefon megszólalt, amit egy when vezet be, és Past Simple igeidőben lesz az ige utána).

A Past Continuous másik, nagyon fontos használata az, amikor a Past Simple igeidővel együtt használva egy történetet mesélünk el. A Past Simple-t egy történet egymás után következő eseményei kifejezésére használjuk. Hogyan jön akkor a Past Continuous a történet mesélésbe?

A Past Continuous-t a Past Simple igeidővel együtt használva sokkal árnyaltabban tudunk történeteket elmesélni, ugyanis a Past Simple-ben lévő cselekvések adják a történet eseményeit, míg a Past Continuous-szal háttér-információkat, leírásokat, az egyes megtörtént események közben hosszabb ideig tartó eseményeket, párhuzamos szálakat tudunk a történethez adni.

I was walking my dog in the park when I saw my friend, Mark.– Épp a kutyámat sétáltattam a parkban, amikor megláttam a barátomat, Markot.

Ebben a mondatban a „megláttam a barátomat, Markot” tagmondatban van az „esemény” (Past Simple), míg a „miközben sétáltattam a kutyámat” tagmondat tartalmazza az esemény körülményeit (Past Continuous).

Bob was painting the walls when he fell off the ladder. – Bob épp a falakat festette, amikor leesett a létráról.

Itt az „esemény” az, hogy „Bob leesett a létráról”, az „éppen festette a falakat” tagmondat pedig a háttér-információt adja.

… és, hogy még jobban megértsd a különbségeket, nézzünk meg egy „mini történetet”.

It was a chilly morning in December. It was snowing, and the wind was blowing sharply. I decided to visit my friend, Kate who was lying sick in bed. I got up, had breakfast, got dressed and called a taxi. While I was waiting for the taxi, I checked my e-mails from my smartphone. When the taxi arrived I got in quickly.

Ez már ugye egy picit bonyolultabb, ezért nézzük meg egyenként az összetevőket:

it was snowing – esett a hó
the wind was blowing – fújt a szél
I decided – eldöntöttem
who was lying sick – aki betegen feküdt
I got up – felkeltem
I had breakfast – megreggeliztem
I got dressed – felöltöztem
I called a taxi – hívtam egy taxit
I was waiting – vártam
I checked – megnéztem
the taxi arrived – a taxi megérkezett
I got in – beszálltam

A Past Simple összetevők a történet vázát, azaz az egymás után történt eseményeket írják le, míg a Past Continuous-ban lévő mondatok, pedig a történet körülményeit, háttér-információit, a párhuzamosan folyó eseményeket mutatják be.

A harmadik eset az, amikor két vagy több esemény párhuzamosan van folyamatban. Ilyenkor mindegyik Past Continuous-ban lesz, mert egyik sem zárult le, hanem az adott időben éppen folyamatban voltak:

The mother was checking her e-mails, the father was watching the children and the children were having breakfast.– Az anya az e-mailjeit nézte meg, az apa a gyerekekre figyelt, a gyerekek pedig reggeliztek.

Családi csendélet: nem azt mondom meg, hogy ki mit csinált meg, hanem leírom, hogy akkor épp ki mit csinált!

Ide tartozik a while időhatározószó, ami után mindig Continuous-ban van a tagmondat. Ez általában Past Continuous, de lehet más Continuous is, például:

While I’m writing an article, you should do the cleaning. – Amíg írom a cikket, neked ki kéne

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!