LOOK, SEE OR WATCH?

Nem csak a kezdő nyelvtanulóknak, de néha még a haladóknak is gondot okoz, hogy a fenti három ige közül mikor melyiket kell használni.

Ezeket a kételyeket szeretném ezzel a leckével eloszlatni. Nézzük is meg sorban ezeknek az igéknek a jelentését!

IGE
JELENTÉS ANGOLUL
JELENTÉS MAGYARUL
to look (at sth/sb)
to turn your eyes towards something, so that you can see it
ránéz valakire, valamire/odanéz
to see sth/sb
to notice or examine someone or something, using your eyes
látni valamit, valakit
to watch sth/sb
to look at someone or something for a period of time, paying attention to what is happening
nézni valamit, valakit/figyelni valamire

Tehát összegezve a lényegi különbségeket: A SEE azt a cselekvést fejezi ki, amikor valaki akarva vagy akaratlanul lát, meglát, észrevesz valamit (a szemeivel). A WATCH azt a cselekvést fejezi ki, amikor valaki szándékosan megnéz, néz valamit, figyel arra, ami történik. A LOOK AT pedig azt fejezi ki, amikor valaki szándékosan egy olyan irányba fordítja a fejét, ahol történik valami, mert az látni akarja.

FONTOS: A TV nézéssel kapcsolatban két kifejezést kell megjegyezni.

to watch television/TV – tévét nézni, to see something on televisionTV – látni valamit a tévében

Most pedig nézzük meg, hogy megértetted-e a különbségeket a három, igen hasonló ige jelentései között!

1. Kids, please, ___ at the blackboard!
a. look
b. see
c. watch

2. Be quiet and let me ___ the football match!
a. look
b. saw
c. watch

3. Cats can ___ in the dark.
a. see
b. seeing
c. watching

4. I have to go. ___ you later!
a. Looking
b. See
c. Watched

5. ___ at those beautiful pictures!
a. Look
b. See
c. Watching

6. The police are ___ the suspect.
a. looking
b. seen
c. watching

7. I have not ___ "Titanic".
a. looked
b. seen
c. watching

8. I usually ___ television in the evenings. And you?
a. looking
b. see
c. watch

9. It is very dark, I can’t ___ anything!
a. looked
b. see
c. watching

10. Can you ___ the baby a minute? I’ll be right back!
a. look
b. watch
c. watched

Helyes megoldások: 1-a, 2-c, 3-a, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-c, 9-b, 10-b

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!