Függő beszéd, azaz a Reported Speech

alapfok

Mielőtt belevágnánk ebbe a nem is olyan nehéz témába, tisztázzuk, hogy mi is a különbség a függő beszéd és az „egyenes” (azaz idézett vagy direkt) beszéd között. 

Amikor valakinek a szavait szó szerint idézzük, pontosan úgy, ahogy ő mondta, idézőjelet használva (persze csak írásban, mivel szóban nem tudunk: -) ,akkor egyenes, vagy más szóval idézett beszédet használunk.

Például:

I’ll go to London – Mary says. – Londonba fogok menni – mondja Mary.
I have three brothers – Peter said. – Három testvérem van – mondta Péter.

Függő beszédet pedig akkor használunk, amikor nem direkt idézzük valakinek a szavait, hanem egy bevezető ige segítségével mi (vagy valaki más) elmondjuk, hogy valaki más mit mond, vagy mit mondott.

Például:

Mary says (that) she will go to London. – Mary azt mondja, (hogy) Londonba fog menni.

Peter said (that) he has/had three brothers.  – Péter azt mondta, hogy három testvére van. (Attól függően, hogy még mindig érvényben van-e a kijelentés.)

Ha függő beszédet szeretnénk használni, akkor mindenképpen szükségünk van egy igére, amely bevezeti azt a mondatot, amit a másik személy mond. Leggyakrabban ilyen esetekben a SAY és a TELL igéket használjuk. 

SAY – TELL

A SAY igét egyenes és függő beszédben is lehet használni. Függő beszédben akkor használjuk, amikor nem mondjuk meg, hogy az a valaki kinek mondta, amit mondott. A TELL igét akkor használjuk, amikor ez az információ is szerepel a mondatban.

Egyenes beszéd: She said to me „I can’t drive.”
Függő beszéd: She said that she couldn’t drive.
Függő beszéd: She told me that she couldn’t drive. 

kifejezések a SAY igével:             

say good morning/good night – jó reggelt/jó éjszakát kívánni
say something – mondani valamit
say one’s prayers 
– elmondja az imáit
say a few words – mindani pár szót

kifejezések a TELL igével:            

tell the truth – megmondja az igazat
tell a lie – hazudni
tell somebody the time – megmondja valakinek az időt
tell a story – elmond egy történetet
tell a secret – elárul egy titkot
tell somebody the way – útbaigazítást ad valakinek
tell one from another – megkülönböztet valakit valakitől

Amennyiben a függő beszédet bevezető ige jelen vagy jövő időben, illetve Present Perfect-ben van (tehát például Mary mondja), akkor a feladat nagyon könnyű, hiszen az igeidőket nem kell egyeztetni, mindössze a helyes szórendre kell figyelni és még néhány egyéb apróságra: 

Ha ez van a direkt mondatban:
Akkor ez lesz belőle az indirekt, azaz függő mondatban:
tonight
that night
today
that day
this week/month/year
that week/month/year
now
then, at the time, at once, immediately
now that
since
yesterday
the day before
last night/week/month/year
the previous night/week/month/year
tomorrow
the following day/the day after
next week/month/year
the following day/month/year
two days/months/years ago
two days/months/years before

A szövegkörnyezettől függően, az alábbiak is megváltozhatnak: 

this/these
that/those
here
there
come
go

Tom says (in his office): I’ll be here again on Monday.
Tom azt mondja (az irodájában tartózkodva): Hétfőn újra itt leszek.

Outside the office (tehát ha nem az irodájában van): Tom says that he will be there again on Monday.

Az irodán kívül már ezt így tudjuk felidézni: Tom azt mondja, hogy újra ott lesz hétfőn. (Azért ott, mert mi nem vagyunk az irodában, ha ott lennénk, akkor lehetne az itt szót is használni.)

 

DIRECT SPEECH
(egyenes beszéd)

INDIRECT SPEECH
(függő beszéd)

Present Simple

’Peter likes listening to music.” – Mary said.
„Péter szeret zenét hallgatni” – mondta Mary.

Past Simple/Present Simple 
(ha még mindig érvényben van a mondat tartalma)
Mary said (that) Peter liked/likes listening to music.
Mary azt mondta, hogy Péter szeret zenét hallgatni. (nem pedig szeretett!!!)

Present Continuous
’Peter is watching TV’- Mary said.
„Péter épp TV-t néz.” – mondta Mary.

Past Continuous
Mary said (that) Peter was watching TV.
Mary azt mondta, hogy Péter épp TV-t néz. (nem pedig nézett!!!)

Present Perfect
’Peter has just left.’- Mary said.
„Péter épp most ment el.” – mondta Mary.

Past Perfect
Mary said (that) Peter had just left.
Mary azt mondta, hogy Péter épp most ment el.

Past Simple
’Peter left an hour ago.’ – Mary said.
„Péter egy órája elment.” – mondta Mary.

Past Perfect
Mary said (that) Peter had left an hour ago.
Mary azt mondta, hogy Péter egy órája ment el.

Future (WILL)
’Peter will be back in an hour.” – Mary said.
„Péter egy óra múlva jön vissza.” – mondta Mary.

Conditional (WOULD)
Mary said (that) Peter would be back in an hour.
Mary azt mondta, hogy Péter egy óra múlva jön vissza.

Present Perfect Continuous

’I’ve been typing since morning.’ – Mary said.

”Reggel óta gépelek.” – mondta Mary.

Past Perfect Continuous

Mary said (that) she had been typing since morning.

Mary azt mondta, hogy már reggel óta gépel.

 

Ha az idézendő mondat Past Perfect-ben, vagy Past Continuous-ban van, akkor általában nem kell változtatni semmit. (Mivel a Past Perfect igeidőt már nem lehet „lejjebb” tenni, a Past Continuous Past Perfect Continuous igeidővé való változtatása értelmi változással is járna (olyan cselekvésre vonatkozna, ami egy korábbi múltban elkezdődött, és a múlt egy adott pontján még tartott.)

Ha az idézendő mondat Past Perfect-ben, vagy Past Continuous-ban van, akkor általában nem kell változtatni semmit. (Mivel a Past Perfect igeidőt már nem lehet „lejjebb” tenni, a Past Continuous Past Perfect Continuous igeidővé való változtatása értelmi változással is járna (olyan cselekvésre vonatkozna, ami egy korábbi múltban elkezdődött, és a múlt egy adott pontján még tartott.)

Direct Speech: ’I was reading while my parents were watching TV.’ – Mary said. Miközben olvastam, a szüleim TV-t néztek’ – mondta Mary.

Reported Speech: Mary said (that) she was reading while her parents were watching TV. Mary azt mondta, hogy miközben olvasott, a szülei TV-t néztek.

A 2nd és a 3rd Conditional (jelen és múlt idejű feltételes mondat) sem változik általában:

Direct Speech: ’If you studied more, you would pass the exam’ – Mary said. Ha többet tanulnál, átmennél a vizsgán.’ – mondta Mary.

Reported Speech: Mary said (that) if I studied more, I would pass the exam. Mary azt mondta, hogy ha többet tanulnék, átmennék a vizsgán.’

Direct Speech: ’If I had won the lottery, I would have bought a house.’ – Mary said. Ha megnyertem volna a lottót, vettem volna egy házat.” – mondta Mary.

Reported Speech: Mary said (that) if she had won the lottery, she would have bought a house. Mary azt mondta, hogy ha megnyerte volna a lottót, vett volna egy házat.

Már csak egy dolog maradt hátra, mégpedig az, hogy megnézzük mi történik a módbeli segédigékkel (modal verbs) reported speech-ben, azaz függő beszédben.

MÓDBELI SEGÉDIGÉK REPORTED SPEECHBEN

Módbeli segédige

Ez lesz belőle

will/shall

would

can

could (ha jelen időre vonatkozik)

can

would be able to (ha jövő időre vonatkozik)

may

might

shall

should (tanácsadás)

shall

would (információ kérésekor)

must

must/had to (szükséges, kell)

A would, could, used to, mustn’t, should, might, ought to és a had better nem változnak. 

Direct speech

Indirect speech

She said ’I’ll do it later’.

She said (that) she would do it later.

She said ’I can speak Italian’.

She said (that) she could speak Italian.

She said ’I can come next Friday’.

Sha said (that) she would be able to go next Friday.

She said ’I may speak to Margaret’.

She said (that) she might speak to Margaret.

She said ’How shall I do this?.’

She asked how she should do that. (tanács)

She said ’When shall we reach New York?’

She asked when they would reach New York. (információ)

She said ’He must be very handsome.’

She said (that) he must be very handsome.

She said ’You must be back at 11.00’.

She said (that) I should be back at 11.00.

She said ’You should eat less.’

She said (that) I should eat less.

She said ’You had better leave him alone.’

She said (that) I had better leave him alone.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!