Reported Speech – Függő Beszéd 1.

Ebben a leckében a Reported Speech, azaz a függő beszéd taglalását kezdjük meg egy vicces videóval és egy dallal fűszerezve!

FÜGGŐ BESZÉD

Mielőtt belevágnák ebbe a nem is olyan nehéz témába, tisztáztuk, hogy mi is a különbség a függő beszéd és az „egyenes” (azaz idézett vagy direkt) beszéd között.

Amikor valakinek a szavait szó szerint idézzük, pontosan úgy, ahogy ő mondta, idézőjelet használva (persze csak írásban, mivel szóban nem tudunk: -) ,akkor egyenes, vagy más szóval idézett beszédet használunk.

Például:

I’ll go to London.” – Mary says.
„Londonba fogok menni” – mondja Mary.

„I have three brothers” – Peter said.
„Három testvérem van.” – mondta Péter.

Függő beszédet pedig akkor használunk, amikor nem direkt idézzük valakinek a szavait, hanem egy bevezető ige segítségével mi (vagy valaki más) elmondjuk, hogy valaki más mit mond, vagy mit mondott.

Például:

Mary says (that) she will go to London.
Mary azt mondja, (hogy) Londonba fog menni.

Peter said (that) he has/had three brothers. (attól függően, hogy még mindig érvényben van-e a kijelentés.)
Péter azt mondta, hogy három testvére van.

Ha függő beszédet szeretnénk használni, akkor mindenképpen szükségünk van egy igére, amely bevezeti azt a mondatot, amit a másik személy mond. Leggyakrabban ilyen esetekben a SAY és a TELL igéket használjuk.

SAY – TELL

A SAY igét egyenes és függő beszédben is lehet használni. Függő beszédben akkor használjuk, amikor nem mondjuk meg, hogy az a valaki kinek mondta, amit mondott. A TELL igét akkor használjuk, amikor ez az információ is szerepel a mondatban.

Egyenes beszéd: She said to me „I can’t drive.”
Függő beszéd: She said that she couldn’t drive.
Függő beszéd: She told me that she couldn’t drive.

kifejezések a SAY igével:

Say good morning/good night – jó reggelt/jó éjszakát kívánni, say something – mondani valamit, say one’s prayers – elmondja az imáit, say a few words – mindani pár szót

kifejezések a TELL igével:

Tell the truth – megmondja az igazat, tell a lie – hazudni, tell sb the time – megmondja vkinek az időt, tell a story – elmond egy történetet, tell a secret – elárul egy titkot, tell sb the way – útbaigazítást ad vkinek, tell one from another – megkülönböztet vkit vkitől

Amennyiben a függő beszédet bevezető ige jelen vagy jövő időben, illetve Present Perfect-ben van (tehát például Mary mondja), akkor a feladat nagyon könnyű, hiszen az igeidőket nem kell egyeztetni, mindössze a helyes szórendre kell figyelni és még néhány egyéb apróságra:

Ha ez van a direkt mondatban:

Akkor ez lesz belőle az indirekt, azaz függő mondatban:

tonight

that night

today

that day

this week/month/year

that week/month/year

now

then, at that time, at once, immediately

now that

since

yesterday

the day before

last night/week/month/year

the previous night/week/month/year

tomorrow

the following day/the day after

next week/month/year

the following day/month/year

two days/months/years ago

two days/months/years before

A szövegkörnyezettől függően, az alábbiak is megváltozhatnak:

this/these

that/those

here

there

come

go

Tom says (in his office): „I’ll be here again on Monday.”
Tom azt mondja (az irodájában tartózkodva): „Hétfőn újra itt leszek.”

Outside the office – Tom says that he will be there again on Monday.

Az irodán kívül már ezt így tudjuk felidézni: Tom azt mondta, hogy újra ott lesz hétfőn. (Azért ott, mert mi nem vagyunk az irodában, ha ott lennénk, akkor lehetne az itt szót is használni.)

Gyakoroljuk egy kicsit a SAY és a TELL használatát!

a. Can you ………. me what time the film finishes?

b. She ………. she would never speak to you again.

c. Alfred always ………. „good morning” to his collegues.

d. Mary ……… her prayers and went to bed.

e. My friends has twins. Sometimes it’s really hard to …… one twin from another.

f. Who ………. you I got engaged?

g. I couldn’t believe what the teacher ………. to me.

h. Would you mind ………. me what your problems is.

i. „Go and clean your bathroom!” – the mother ………. to her son.

Most pedig nézzünk meg egy idevágó jelenetet a Little Britain című sorozatból. Szerintem nagyon vicces, és ráadásul nagyon könnyű!Mr Mann is looking for a date. I had a date once. It was the 11th of November.

Mr Mann: Hello.
Roy: Hello. So, how can I help you?
Mr Mann: I’m looking to meet a woman with the name of Linda Williams.
Roy: Right. So you’re looking for a specific person.
Mr Mann: No. I’m looking to meet any woman of the name Linda Williams.
Roy: Any particular reas on?
Mr Mann: I like that name.
Roy: Right.
Mr Mann: It’s not my favourite.
Roy: No?
Mr Mann: No. My favourite name is Catherine Drew. But in my time of life you can’t afford to be too picky. Because as I always say …
Roy: Right. OK. Let’s just take down your particulars. What age woman are you looking to meet?
Mr Mann: Oh, really, anybody between the ages of 38 and 39.
Roy: Right. Height?
Mr Mann: She should have some height, yes.
Roy: Hair?
Mr Mann: I do prefer it.
Roy: No. Any particular length?
Mr Mann: Oh. Anything form here to here.
Roy: Ok. Right. Well, I’ll just have a look in the file. Not anyone here. One moment! Margaret! Margaret!
Margaret: Yes?!
Roy: There’s a gentleman here and wants to know if we have any woman on file with the name of Linda Williams.
Margaret: We’ve got a Lindsay Williams.
Roy: We’ve got a Lindsay Williams.
Mr Mann: Absolutely no way.
Roy: Absolutely no way. Ah!
Margaret: Ah! There is a Linda Willis.
Roy: Oh, yes. There is a Linda Willis.
Mr Mann: Would she be interested in changing her name?
Roy: Would she be interested in changing her name?
Margaret: I don’t know.
Roy: She doesn’t know.
Mr Mann: Oh.
Roy: Oh.
Margaret: Roy! Have you seen the red file? I think there might be a Linda Williams in there.
Roy: Oh, yes! How funny! We do have a Linda Williams! She is 38. She’s got shoulder length hair. Very pretty!
Margaret: Well?!
Roy: Well?!
Mr Mann: Did I mention she should have a glass eye?
Roy: Margaret!!!!!!!!!

Mr Mann randizni szeretne. (Itt egy szóvicc jön, mert a date szó jelenthet randit és dátumot is).

Mr Mann: Jó napot!
Roy: Jó napot! Miben segíthetek?
Mr Mann: Szeretnék egy Linda Williams nevű nővel találkozni.
Roy: Rendben van. Akkor Ön tehát egy konkrét személyet keres.
Mr Mann: Nem. Bármilyen nő jó lesz, akit Linda Williams-nek hívnak.
Roy: Van ennek valami különös oka?
Mr Mann: Tetszik ez az név.
Roy: Rendben van.
Mr Mann: Ugyan nem a kedvencem.
Roy: Nem?
Mr Mann: Nem. A kedvenc nevem a Catherine Drew, de az én koromban már nem engedheti meg magának az ember, hogy túl válogatós legyen. Mert ahogy én azt mindig is mondom ….
Roy: Rendben van. Akkor le is írnám a részleteket. Milyen korú nőt keres?
Mr Mann: Tulajdonképpen bárki jó 38 és 39 éves kor között.
Roy: Rendben van. Magasság?
Mr Mann: Igen, jó lenne, ha lenne magassága is.
Roy: Haj?
Mr Mann: Kedvelném, ha lenne haja.
Roy: Nem erre gondoltam. Haj hosszúság?
Mr Mann: Oh. Bármi innentől idáig.
Roy: Rendben van. Nos, meg is nézem az aktát. Itt nincs senki. Egy pillanat. Margaret! Margaret!
Margaret: Igen?!
Roy: Van itt egy úriember, aki szeretné tudni, hogy van-e Linda Williams nevű hölgy az aktákban?
Margaret:
Van egy Lindsay Williams.
Roy: Van egy Lindsay Williams.
Mr Mann: Ki van zárva.
Roy: Ki van zárva.
Margaret: Ah! Van egy Linda Willis.
Roy: Oh, igen. Van egy Linda Willis.
Mr Mann: Hajlandó lenne megváltoztatni a nevét?
Roy: Hajlandó lenne megváltoztatni a nevét?
Margaret: Nem tudom.
Roy: Nem tudja.
Mr Mann: Oh.
Roy: Oh.
Margaret: Roy! Megnézted már a piros aktát? Azt hiszem ott kell lennie egy Linda Williams-nek.
Roy: Oh, igen! Milyen mókás! Van egy Linda Williams! 38 éves, vállig érő haja van. Nagyon csinos.
Margaret:
Nos?!
Roy: Nos?!
Mr Mann: Említettem már, hogy szeretném, ha üvegszeme lenne?
Roy:Margaret!!!!!!!!!


BEE GEES: SHE SAYS

LEJÁTSZÁSHOZ KATTINTS IDE

She says she loves me and you say you don’t
And life has no meaning if you won’t
She’s one in a million
A million to one
And love makes us so much stronger
We hide the sun

It’s undercover , you’ll discover
We have lived a lie
I never meant a thing to you
All I did was waste your time
If it hurts , don’t let it
Someone loves you
You will find the way

She says she loves me and you say you don’t
And life has no meaning if you won’t
The one road to heaven is hell when she’s gone
And love makes us so much stronger
We hide the sun

(break)

It’s wrong to go on blaming someone you don’t even know
One song was all she sang to me
All her words were soft and low
If it hurts , don’t let it
Someone loves you
You will find the way

She says she loves me and you say you don’t
And life has no meaning if you won’t
She’s one in a million
A million to one
And love makes us so much stronger
We hide the sun

answers: a-tell, b-said, c-says, d- said, e-tell, f-told, g-said, h- telling, i -told

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!