Rövid összefoglaló a módbeli segédigék használatáról

alapfok
A leggyakoribb módbeli segédigék a következők: can, could, must, need, will, would, shall, should, may, might. Nézzük meg röviden a használatukat!

A módbeli segédigék (modals) és a „sima” segédigék (auxiliary verbs) között lényeges különbség van! Kérdések feltevéséhez és tagadáshoz használjuk a segédigéket (pl. do, did, have, stb.), a módbeli segédigéket pedig akkor szoktuk alkalmazni, amikor egy igének szeretnénk a jelentését módosítani. Foglaljuk össze röviden, hogy mit kell róluk tudni.

A leggyakoribb módbeli segédigék a következők: can, could, must, need, will, would, shall, should, may, might. Minden számban és személyben ugyanaz az alakjuk. Kérdéseknél az alany előtt állnak, tagadásnál pedig a not szó kerül utánuk. A főnévi igenév to nélkül áll utánuk.

KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE

CAN

COULD/WAS ABLE TO

WAS ABLE TO

COULDN’T/WASN’T ABLE TO

CAN: képesség kifejezése a jelenben vagy a jövőben
COULD/WAS ABLE TO: képesség kifejezése múltbeli ismétlődő cselekvésekre vonatkozóan
WAS ABLE TO (= managed to): képesség kifejezése a múltban ismétlődő vagy egyszeri cselekvésre vonatkozóan
COULDN’T/WASN’T ABLE TO: képesség kifejezésének tagadása a múltban ismétlődő vagy egyszeri cselekvésre vonatkozóan

FONTOS:A can jelen idejű módbeli segédige, a múlt ideje could (Past Simple). Az összes többi igeidőben a to be able to kifejezést használjuk a can és a could helyett.

Példamondatok: 

Can you drive?– Tudsz vezetni?
He could/was able to walk for hours when he was young. – Órákig tudott sétálni, amikor fiatal volt. (ismétlődő cselekvés)
He was able to win the singing competition. – Meg tudta nyerni az énekversenyt. (egyszeri cselekvés)
She couldn’t/wasn’t able to find her bag. – Nem találta meg a táskáját. (egyszeri cselekvés- nem tudta megtalálni)
He couldn’t/wasn’t able to paint when he was at school. – Nem tudott festeni, amikor iskolás volt.  (ismétlődő cselekvés)

LEHETŐSÉG KIFEJEZÉSE

MAY

MIGHT

COULD

MUST

CAN’T

CAN BE

MAY:elég valószínű, hogy bekövetkezik a cselekvés
MIGHT: elég valószínű, hogy bekövetkezik a cselekvés
COULD: valószínű, hogy bekövetkezik a cselekvés
MUST: majdnem biztos, hogy bekövetkezik a cselekvés
CAN’T: nem tűnik valószínűnek, hogy bekövetkezik a cselekvés
CAN BE: kérdésnél – lehetséges, hogy …?

FONTOS:Tulajdonképpen a may és a might között nincs különösebb különbség, a may használata gyakoribb. Egy esetben nem lehet may-t használni a might helyett, ha az a szituáció, amiről szó van nem valós, hanem elképzelt helyzeten alapul. Ez leginkább a 2nd Conditional-ra jellemző: Ha ebben az esetben tagadjuk a may-t, akkor az azt jelenti, hogy nem adunk/nem kapunk engedélyt valamire.

If I knew her better, I might ask her out. – Ha jobban ismerném, lehet, hogy elhívnám randizni.

Példamondatok:

My parents may be back before midnight. –Valószínű, hogy a szüleim még éjfél előtt visszaérnek.
There might be some milk in the fridge. –Valószínű, hogy van egy kis tej a hűtőben.
Jim could still be at the factory.  –Lehet, hogy Jim még a gyárban van.
Paul is not here. He must be ill. –Pál nincs itt. Minden bizonnyal beteg.
He has been drinking all day. He can’t be sober! –Egész nap ivott. Nem lehet józan!
Can they still be on the beach? –Lehet, hogy még mindig a strandon vannak?

ENGEDÉLY KIFEJEZÉSE

CAN

COULD

MAY

MIGHT

MUSTN’T

CAN’T

Engedélykérés:

CAN: informális, köznyelvi használat
COULD: formálisabb, udvariasabb használat
MAY: formális használat
MIGHT: a legformálisabb használat

Engedély megadása és tiltás:

CAN: informális, köznyelvi használat
MAY: formális, udvarias használat
MUSTN’T: tiltás kifejezése
CAN’T: tiltás kifejezése (enyhébb)

Példamondatok:

Can I borrow your pen? –Kölcsönkérhetem a tolladat?
Could I see your ID card? –Láthatnám a személyi igazolványod?
May I use the bathroom? –Használhatnám a fürdőszobát?
Might I see your driving licence, Sir? – Láthatnám a vezetői engedélyét, uram?
You can have one more cake if you want. –Vehetsz még egy sütit, ha akarsz.
You may go in now. –Most már bemehet.
You mustn’t smoke here. –Itt nem dohányozhat.
You can’t park your car here. –Nem parkolhatod le itt az autódat.

AJÁNLAT, JAVASLAT KIFEJEZÉSE

CAN

COULD

WOULD

SHALL I/WE

WILL

CAN: udvarias kérés
COULD: udvarias kérés, javaslat
WOULD: udvarias ajánlat
SHALL I/WE: javaslat
WILL: udvarias kérés

Példamondatok:

Can you help me with the homework? –Tudsz segíteni a leckében?
Could I have a little more tea? –Kaphatnék még egy kis teát?
Would you like to go for a run? – Szeretnél elmenni egyet futni?
Shall I buy you some ice-cream? –Vegyek neked fagyit?
Shall we go to the Zoo? –Menjünk az állatkertbe?
I’ll bring you an applepie. –Majd én hozok neked egy almáspitét.
Will you do me a favour? –Megtennél nekem egy szívességet?

TANÁCSADÁS KIFEJEZÉSE

SHOULD

OUGHT TO

SHOULD: tanácsadás, javaslattétel
OUGHT TO: tanácsadás, javaslattétel

FONTOS: A should és az ought to mindketten módbeli segédigék, és tulajdonképpen a jelentésük is nagyjából ugyanaz: kellene/ kéne. A should sokkal gyakoribb, mint az ought to. A használatuk nagyon könnyű, ugyanúgy kell alkalmazni őket, mint magyarul a kellene szót.

Példamondatok:

You should speak to her. –Beszélned kellene vele.
You ought to go to the doctor’s if you have such a stomachache. –El kellene menned orvoshoz, ha ennyire fáj a gyomrod.

KÖTELESSÉG ÉS SZÜKSÉG KIFEJEZÉSE

MUST

HAVE TO

MUST: valakinek valamit meg kell tennie – saját, belső igény
HAVE TO: valakinek valamit meg kell tennie – egy külső kényszer hatására

Példamondatok:

I must go home now. I’m tired. –Haza kell mennem most. Nagyon fáradt vagyok.
I have to go home now. My wife is waiting for me. –Haza kell mennem most. Vár a feleségem.

TILTÁS KIFEJEZÉSE

MUSTN’T

CAN’T

NEEDN’T

DON’T NEED/
DON’T HAVE TO

DIDN’T NEED/
DIDN’T HAVE TO

MUSTN’T: tiltás kifejezése, tilos
CAN’T: enyhébb tiltás kifejezése (nem szabad)
NEEDN’T: nem szükséges
DON’T NEED/DON’T HAVE TO: nem szükséges a jelenben vagy jövőben
DIDN’T NEED/ DIDN’T HAVE TO: nem volt szükséges, nem kellett

FONTOS: A must módbeli segédigének a tagadása needn’t és nem mustn’t

Példamondatok:

You mustn’t park here. – Itt tilos parkolnod.
You can’t go swimming today. –Ma nem mehetsz úszni.
You needn’t take your umbrella. It’s not raining. –Nem szükséges vinned az ernyődet. Nem esik.
You don’t need/don’t have to go to school today. –Ma nem kell menned iskolába.
We didn’t need/have to go shopping yesterday. We had everything. –Nem kellett tegnap vásárolni mennünk. Mindenünk volt.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!