Passzív, azaz szenvedő szerkezet használata

alapfok

Ebből a rövid magyarázatból megtudhatod, hogy mikor és hogyan kell helyesen használni a szenvedő szerkezetet (angolul passive voice).

Rögtön vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy mikor kell használni a passzív, azaz a szenvedő szerkezetet az angolban.

1. Nem tudjuk, hogy ki végzi a cselekvést

Ha a cselekvést akarjuk kihangsúlyozni, mert nem ismerjük, hogy ki végzi azt, akkor szenvedő szerkezetet kell használni.

Hundreds of bikes are stolen every year in our district. Évente több száz biciklit lopnak el a kerületünkben.

Nem tudjuk, ki lopja a bicikliket, csak azt tudjuk, hogy a bringák eltűnnek, tehát magán a cselekvésen van a hangsúly. Cselekvő szerkezetben így hangzana a mondat:

‘Somebody stole my bike yesterday.’ vagy ‘They stole my bike yesterday.’

Ilyen mondatokat, ahol ‘somebody’ lenne az alany nem mondunk általában angolul. Többes szám harmadik személybe (they) pedig azért nem tehetjük, mert nem tudjuk, hogy a ‘they’ kire vonatkozik, így lesz az egész passzív: a tárgy (bike), lesz az alany, az igeidő adott (tegnap történt, tehát Past Simple), ebbe kerül a ‘be’ (was), és a főige (steal) pedig harmadik alakba kerül (stolen).

2. Egyértelmű a cselekvést végző

Akkor is passzív szerkezetet kell használni, ha egyértelmű a cselekvést végző személye.

Cars are repaired in this garage. Az autókat ebben a műhelyben javítják.

Teljesen egyértelmű, hogy a cselekvést végzők az autószerelők (mechanics), tehát fölösleges ezt külön megemlíteni, a hangsúly megint csak a cselekvésen van.  Cselekvő szerkezetben egyébként így hangzana a mondat (ha belemondanánk, hogy ki tette):

Mechanics repair the cars in this garage.  – Az autószerelők ebben a műhelyben javítják az autókat.

Mivel fölösleges kiemelni, hogy autószerelők végzik a cselekvést, passzív szerkezetbe kerül a mondat.  Rossz visszafordításban megint csak többes szám harmadik személyt használnánk:

They repair cars in this garage. (Ők) ebben a műhelyben javítják az autókat.

Ez megint nem jó, mert nem tudjuk, hogy a ‘they’ kire vonatkozik. Marad tehát a passzív szerkezet, a tárgy (cars) lesz az alany. Az igeidő adott (általános jelen, tehát Present Simple), ebbe kerül a ‘be’ (are), és a főige (repair) lesz harmadik alakban (repaired).

3. Cselekvő kihangsúlyozása

Furcsa módon akkor is passzív szerkezetet kell használni, ha a normál cselekvő szerkezetnél (ki csinál mit) jobban ki szeretnénk hangsúlyozni a cselekvőt. Ezt tesszük azért, mert nem megszokott, hogy az adott személye csinálta a dolgot, vagy, mert fontosabb, mint maga a cselekvés ténye.

The car is being repaired by my father. – A kocsit az apám javítja éppen.

Sima cselekvő szerkezettel (My father is repairing the car.) csak egy sima megállapítást tennénk, például, ha fel szeretnék sorolni, hogy ki mit csinál éppen az adott pillanatban. Itt azonban azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy ő, és nem más javítja a kocsit (és egyébként ez nem megszokott cselekvés tőle).

Most, hogy ezeket tudjuk, nézzük meg, hogyan kell átalakítani cselekvő (aktív) szerkezetben lévő mondatokat passzívvá, azaz szenvedővé, és fordítva! 

Jegyezzük meg az aranyszabályokat:

1. az igeidő mindig ugyanaz marad

2. passzív szerkezetben mindig van egy ‘be’, ami ugyanabban az igeidőben van, mint a cselekvő mondat főigéje

3. az aktív mondat főigéje a passzív mondatban 3. alakban szerepel, a megfelelően ragozott ‘be’ után

4. passzív szerkezetben a cselekvést végrehajtót egy ‘by’ prepozíció vezeti be

IGEIDŐ

’TO BE’ ALAKJA

PÉLDA

MAGYARUL

Present Simple

am/are/is

The plant is watered.

A növényt meg szokták locsolni.

Present Continuous

am/are/is being

The plant is being watered.

A növényt éppen locsolják.

Present Perfect Simple

has/have been

The plant has been watered.

A növény meg lett locsolva.

Past Simple

was/were

The plant was watered yesterday.

A növényt meglocsolták tegnap.

Past Continuous

was/were being

The plant was being watered when I arrived.

A növényt éppen locsolták amikor megérkeztem.

Past Perfect

had been

By the time I arrived the plant had been watered.

Mire megérkeztem a növényt már meglocsolták.

Future Simple

will be

The plant will be watered.

A növény meg lesz locsolva.

Future Continuous

will be being

The plant will be being watered when I arrive.

Amikor megérkezem a növényt épp locsolni fogják.

Future Perfect Simple

will have been

By the time I arrive the plant will have been watered.

Mire megérkezem a növény már meg lesz locsolva.

going to

am/are/is going to be

The plant is going to be watered.

A növényt mindjárt meglocsolják.

used to

used to be

The plant used to be watered three times a week.

A növényt valaha heti három alkalommal locsolták meg. 

 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!