5 Perc Angol nyelvtan: Simple Past vs Present Perfect Simple

alapfok
A mai igeidők interaktív tesztben az egyszerű múlt és az egyszerű befejezett jelen időt gyakorolhatjátok. A teszt után egy összefoglalót is találtok a két igeidő használatáról.

Válaszd ki a helyes megoldást!

Nyelvtani magyarázatok:

Milyen esetekben kell Simple Past (Egyszerű Múlt) igeidőt használni?

1.Akkor használjuk, amikor a múltban valami megtörtént, azaz be is fejeződött, lezárult, és ehhez a jelennek semmi köze. Tudom azt is, hogy az, amiről szó van, a múltban mikor történt. Ezt vagy egy időhatározó szó fejezi ki, vagy a szövegkörnyezetben van benne valahol.

Mary spent her teenage years in a small town. – Mary tinédzser éveit egy kisvárosban töltötte.

Ez egy hosszú időszakra vonatkozik, és nincs benne, hogy mikor, de mivel Mary már nem gyerek (ez a mondatból kiderül), a mondanivaló egy lezárt múltbeli időszakra vonatkozik.

Akárcsak az összes többi igeidőnél, itt is vannak jellemző időhatározók, amelyek, ha benne vannak a mondatban, akkor Simple Past-ot kell használni. Ezek a következők:

yesterday – tegnap; last week – múlt héten; last month – múlt hónapban; last year – múlt évben, tavaly

Minden, ami last … az Past Simple lesz.

5 days ago – 5 nappal ezelőtt/5 napja

Minden, ami ’… ago’, az is Past Simple lesz.

in 1975 – 1975-ben

Az évszámokkal, pontos dátumokkal is Past Simple-t kell használni!

A mondatban nem kell feltétlenül és kötelezően időhatározónak lennie (tehát az említett időhatározók nem kötelezőek, hanem jellemzőek). A lényeg az, hogy aki beszél, és aki hallgatja (vagy aki olvassa a szöveget, és aki azt írta) mindannyian tudják, hogy amiről szó van, az a múltban mikor történt (ha nem is pontosan, de időhöz/időszakhoz tudják kötni).

Poe wrote this poem. – Poe írta ezt a verset.

Ebben az esetben Past Simple igeidőt kell használni, mert nagyjából tudjuk, hogy mikor írhatta a verset, sőt azt is tudjuk, hogy már nem él, tehát többet nem is fog verset írni, így mindenképpen egy lezárt múltbeli cselekvésről van szó, aminek semmi köze nincs a jelenhez.

The ballpoint pen was invented in the 19th century. – A golyóstollat a 19. században találták fel.

The Egyptians used papyrus for writing. – Az egyiptomiak papiruszt használtak az íráshoz.

Ennek a két mondatnak sincs semmi kapcsolata a jelennel, tudjuk, hogy nagyon rég volt, és ez sem fog már többet még egyszer bekövetkezni (ilyen formában legalábbis). Nagyon fontos az is, hogy ha rákérdezünk, hogy valami mikor történt, akkor is Past Simple-t kell használnunk, hiszen ebben az esetben egy konkrét múltbeli időpontról beszélünk/kérdezősködünk:

When did you see this film? –  Mikor láttad ezt a filmet?

2.Történetek elmesélésénél, tehát amikor az egymást követő eseményeket meséljük el (kvázi felsoroljuk, hogy mi minden történt egymás után) Past Simple-t kell használni minden egyes lezárult cselekvésre.

I got up at 6 o’clock in the mornig. I took a shower, I had breakfast, I got dressed and I left for work. – Reggel 6 órakor keltem fel. Lezuhanyoztam, megreggelizem, felöltöztem és elindultam munkába.

Van egy nagyon egyszerű trükk annak megállapítására, hogy mikor kell fordítás során a magyar múlt időt egyszerű múltnak fordítani. Ha a magyar mondatban az ige – ami múlt időben van – igekötős, akkor az esetek 99,9%-ban Past Simple-t kell használni. A magyar nyelv ugyanis az igekötő használatával tudja kifejezni egy adott cselekvés befejezettségét.

Ugye emlékszel arra, hogy mik is azok az igekötők?

le, be, ki, fel, meg, el, át, rá, szét, ide, oda, össze, vissza

Ahogy az a fenti példában is szerepelt: felkeltem, lezuhanyoztam, megreggeliztem, felöltöztem, elindultam

Milyen esetekben kell Present Perfect Simple (Egyszerű Befejezett Jelen) igeidőt használni?

1. A legegyszerűbb megjegyezni úgy, hogy azokat a múlt időben lévő mondatokat fordítom Present Perfect Simple-ben, amelyek magyarul ugyan múlt időben vannak, de nincs benne a mondatban (ha egy önálló mondatról van szó), vagy a szövegben múlt időre utaló időhatározó. Ezekben a mondatokban általában azért nincs egyébként múlt időre utaló időhatározó, mert nem az a lényeg, hogy a cselekvés vagy esemény mikor ment végbe, történt meg, hanem magának a bekövetkezésének a ténye.

Have you seen Romeo and Juliet? – Láttad már a Rómeó és Júliát?

Ennél a mondatnál arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyáltalán valaha az életben látta-e a Rómeó és Júliát. Nézzük a mondatot Past Simple igeidőben is meg:

Did you see Romeo and Juliet? – Láttad a Rómeó és Júliát?

Ebben az esetben a beszélő és a hallgató is tudja, hogy melyik előadásról van szó (például,ami előző nap ment a tévében), így már nem Present Perfect igeidőt használ, hanem Past Simple-t, azaz egyszerű múltat. Ha lenne időhatározó is a mondatban, vagy arra kérdezne rá az illető, hogy mikor következett be a cselekvés, akkor is Past Simple igeidőt kellene használni. Így:

When did you see Romeo and Juliet? – Mikor láttad a Rómeó és Júliát?

I saw Romeo and Juliet yesterday on TV. – Tegnap láttam a Rómeó és Júliát a tévében.

2.Olyan már bekövetkezett, és lezárult múltbeli cselekvések leírására is használják a Present Perfect Simple-t, amelyeknek a jelenben következményei vannak. A mondatok magyarul itt is múlt időben lesznek, mert itt sem az a lényeg, hogy mikor történt a dolog, hanem az, hogy megtörtént, és ennek a jelenben milyen következményei vannak. Onnan tudjuk felismerni (az esetek többségében), hogy a mondatot megfogalmazhatnánk Present Simple-ben is:

She’s broken her leg. She can’t dance now. – Eltörte a lábát. Most nem tud táncolni.

She has been to Catania. She knows where the fish market is. – Már volt Cataniában. Tudja, hol van a halpiac.

3.Present Perfect Simple a leggyakrabban használt igeidő a közelmúltban lezajlott eseményekről szóló híradásokban. Amennyiben elhangzik az is, hogy az esemény mikor történt, természetesen Past Simple-t kell használnunk.

There has been an explosion near Budapest in a fireworks factory. – Robbantás volt egy petárdagyárban Budapest mellett.

There was an explosion near Budapest in a fireworks factory yesterday. – Tegnap robbantás volt egy petárdagyárban Budapest mellett.

Magának a hírnek a közlése után (ami Present Perfect Simple-ben van) az eset részleteinek közlése már Past Simple-ben szokott történni.

4.A Present Perfect Simple igeidő jellemző időhatározói a következők:

just (éppen most), already (már), yet (még – tagadó mondatban, már – kérdő mondatban), ever (valaha), never (soha), recently (az utóbbi időben/a közelmúltban/ mostanában), lately (az utóbbi időben/a közelmúltban/ mostanában), so far (idáig), in the last few minutes (az utóbbi néhány percben), in the last few years (az utóbbi néhány évben), in the last two weeks (az utóbbi két hétben), etc.

Ezek az eddig említett időhatározók mind olyan időszakra vonatkoznak, amely valamikor a múltban elkezdődött (lényegtelen, hogy mikor) és egészen mostanáig tartott.

Itt kell megemlítenünk még két másik időhatározót is, de azok inkább a Present Perfect Continuous-ra lesznek jellemzők (de ott egy picit máshogy lesz a jelentésük majd).

since –… óta (egy adott múltbéli időpont óta)

I haven’t eaten anything since breakfast. – Nem ettem semmit reggeli óta.

She has written a lot since Friday. – Sokat írt péntek óta.

for – … óta (valamennyi ideje)

We have been here for a week. – Egy hete vagyunk itt.

They haven’t gone fishing for years. – Nem mentek horgászni már évek óta.

Tehát valami megtörtént (vagy nem történt meg) valamennyi ideje, vagy valami múltbéli időpont óta.

Ide tartoznak még azok az időhatározók is, amelyek még le nem zárult időszakokra vonatkoznak. Ezek az időhatározók tulajdonképpen ugyanazok, mint amiket a Present Continuous-ban használtunk éppen folyamatban lévő időszak kifejezésére, csak ott „abból az irányból” néztük őket, hogy folyamatban lévő időszakot jelölnek, most pedig úgy fogunk rájuk tekinteni, mint még folyamatban lévő, le nem zárult időszakra vonatkozó időhatározó szavak:

today, this afternoon, this week, this month, this year, stb.

Have you been on holiday this year? – Voltál már nyaralni ebben az évben? (még tart az év, ha nem volt, még lehet)

Have you seen Tom this morning? – Láttad Tomot ma reggel? (még reggel van, ha nem látta Tomot, még láthatja)nyelvvizsg

5.Tipikus Present Perfect Simple mondattípus az, amikor valahányadszorra csinálunk valamit. Itt is egy le nem zárt időszakról van szó (hiszen még élünk), és az a cselekvés, amit éppen valahányadszorra csinálunk most, később újra bekövetkezhet.

This is the first time I have won anything! – Először nyertem valamit (életeben)!

This is the third time I have been to Egypt. –  Harmadszorra vagyok Egyiptomban.

 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!