Emelt szintű angol érettségi tanácsok és tippek

Emelt szintű angol érettségi információk

Facebook Tweet

Rövid összefoglaló a vizsga felépítéséről.

EMELT SZINTŰ VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama 240 perc, a szóbeli vizsgáé 20 perc. Az emelt szintű vizsga az Európa Tanács skálája B2 szintjének felel meg. Az eltérő képesség- és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőzetesség elve érvényesül.

Olvasott szöveg értése (70 perc, 30 pont)

A vizsga célja annak mérése, hogy a vizsgázó képes-e a mindennapi életben előforduló, különböző fajtájú autentikus szövegeket önállóan elolvasni, és az olvasási céloknak megfelelő mélységben megérteni.

A felhasznált szöveg

- autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,

- tartalma, szerkezete, nyelve világos,

- hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb,

- konkrét vagy elvont témájú,

- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,

- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,

- kiválasztásakor a Témakörök címűrész az irányadó,

- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.

A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő:

- utasítások (pl. használati utasítások),

- tájékoztató szövegek (pl. műsorfüzet),

- levelek,

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),

- ismeretterjesztő szövegek,

- publicisztikai írások,

- elbeszélő szövegek,

- (modern) szépirodalmi szövegek.

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

- feleletválasztás,

- hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),

- rövid választ igénylő, nyitott kérdések,

- a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben,

- képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása,

- egymáshoz rendelés, pl.:

~ cím, kép, összegző mondat szöveg(rész)hez, bekezdéshez rendelése,

~ szavak, kifejezések, definíciók, szinonimák egymáshoz rendelése a szöveg-összefüggés alapján,

~ vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,

~ csoportosítás megadott kategóriák szerint.

Nyelvhelyesség (50 perc, 30 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

- hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása),

- hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből,

- megadott szavak megfelelően képzett alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése,

- hibaazonosítás.

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

Hallott szöveg értése (30 perc, 30 pont)

A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő:

- közérdekű bejelentések, közlemények,

- rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő),

- utasítások,

- médiaközlemények (pl. rövid hír),

- beszélgetések, telefonbeszélgetések,

- műsorrészletek,

- riportok, interjúk,

- beszámolók,

- általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretterjesztő szövegek.

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

- feleletválasztás,

- egymáshoz rendelés (pl. személy és kijelentés, képek kiválasztása szöveghez),

- események sorrendjének megállapítása,

- térképkövetés,

- űrlapok kitöltése,

- táblázatok kitöltése,

- hiányos mondatok kiegészítése,

- rövid választ (3-5 szó) igénylő nyitott kérdések,

- ténybeli hibák azonosítása, javítása.

A vizsgázó minden szöveget kétszer hallgat meg.

Íráskészség (90 perc, 30 pont)

A vizsgázónak olyan szövegeket kell létrehoznia, amelyek

- meghatározott kommunikációs szándékkal jönnek létre,

- az olvasó számára világosak, érthetőek és alkalmasak a kommunikációs cél elérésére,

- szövegfajtája meghatározott,

- tematikusan megfelelnek ezen korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,

- megírásához nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre.

 

A vizsgán az alábbi szövegfajtákat kell létrehozni:

- magánjellegű vagy intézménynek szóló levél,

- olvasói levél,

- cikk (diák)újság számára.

A vizsgán az alábbi feladattípus fordulhat elő:

- meghatározott szituációban megadott szempontok alapján történő szövegalkotás,

- verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, cikkek, felhívások, hirdetések, szórólapok) alapján történő szövegalkotás és/vagy azokra való reagálás,

- vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, képsorok, grafikonok, táblázatok) alapján történő szövegalkotás.

Szóbeli vizsga (20 perc, 30 pont)

A vizsgabeszélgetésben az aktív szerepet a vizsgázó játssza.

A vizsgán a következő feladattípusok fordulnak elő, az alábbi sorrendben:

1. - társalgás,

2. - vita (véleménykülönbség megjelenítése és áthidalása),

3. - önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján.

A szóbeli tételt a vizsgázó húzza. A tétel három feladatból áll. A feladatok kidolgozásához felkészülési idő nincs, de a második és a harmadik feladat végiggondolásához a vizsgázónak rövid (körülbelül feladatonként fél perc) gondolkodási idő áll rendelkezésére.

Az első feladat, a társalgás, azt méri, hogy a vizsgázó képes-e olyan témákat érintő beszélgetésben részt venni, amelyek nem hétköznapi tevékenységéhez, hanem elvontabb jelenségekhez kapcsolódnak.

A második feladat, a vita, egy adott témához kapcsolódó provokatív állítás megvitatása a vizsgáztatóval. A vizsgázó feladata az, hogy az adott állítás mellett, vagy ellen érveljen, kifejtse álláspontját, és reagáljon vitapartnere álláspontjára. A feladathoz készült vizsgáztatói példány a vizsgázónak adott információkon túl tartalmazza az adott témához kapcsolódó lehetséges érveket, amelyeket a vizsgáztató a beszélgetés során használhat.

A harmadik feladatban, az önálló témakifejtésben a vizsgázónak egy problémakörről kell gondolatait és véleményét önállóan, összefüggően és részletesen kifejtenie vizuális segédanyagokból (képek, rajzok, grafikonok stb.) kiindulva. Ha a vizsgázó elakad, vagy mondanivalója elfogy, a vizsgáztató segítő kérdéseket tehet fel.

forrás: www.oktatas.hu

Korábbi évek feladatsorainak megtekintése és letöltése: ITT

Nehézségi szint:
középfok
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok
dr. Bülgözdi Imola | 2014. May 05.

Középszintű angol érettségi információk

Angol érettségi íme egy rövid összefoglaló a vizsga felépítéséről.
Tovább
Szalai Nóri | 2012. Nov 16.

2012.11.12. - Készüljünk a nyelvvizsgára (C1 szint) hallás utáni értés

A mai leckével a a City&Guilds nyelvvizsgák hallás utáni részére tudsz felkészülni C1 szinten.
Tovább