Angol érettségi feladatok középszintű vizsgához

Középszintű angol érettségi információk

Facebook Tweet

Angol érettségi íme egy rövid összefoglaló a vizsga felépítéséről.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, a szóbeli vizsgáé 15 perc. A középszintű vizsga két nyelvi szintet fog át: az Európa Tanács skálájának A2-B1 szintjeit. Az eltérő képesség- és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőzetesség elve érvényesül. A központi feladatsorokat úgy állítják össze, hogy az A2 szinten lévő vizsgázók is le tudják tenni a vizsgát. A vizsgázónak az írásbeli és a szóbeli vizsgarészben külön-külön teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább a 12%-át.

Olvasott szöveg értése (60 perc, 33 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

- feleletválasztás,

- hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),

- rövid választ igénylő, nyitott kérdések,

- a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben,

- képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása,

- egymáshoz rendelés, pl.:

 - cím, kép, összegző mondat szöveg(rész)hez, bekezdéshez rendelése,

 - szavak, kifejezések, definíciók, szinonimák egymáshoz rendelése a szövegösszefüggés alapján,

 - vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,

 - csoportosítás megadott kategóriák szerint.

Nyelvhelyesség (30 perc, 18 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

- hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása),

- hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből,

- megadott szavak megfelelően képzett alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése.

Hallott szöveg értése (30 perc, 33 pont)

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

- feleletválasztás,

- egymáshoz rendelés (pl. személy és kijelentés, képek kiválasztása szöveghez),

- események sorrendjének megállapítása,

- nyomtatványok, űrlapok kitöltése,

- táblázat kitöltése,

- hiányos mondatok kiegészítése,

- rövid választ igénylő nyitott kérdések,

- ténybeli hibák azonosítása, javítása.

Íráskészség (60 perc, 33 pont)

A feladatok a következőfeladattípusok egy vagy több elemét tartalmazhatják:

- meghatározott szituációban megadott szempontok alapján történőszövegalkotás,

- verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, cikkek, felhívások, hirdetések, szórólapok stb.) alapján történőszövegalkotás és/vagy azokra való reagálás,

- vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, képsorok, grafikonok, táblázatok stb.) alapján történő szövegalkotás.

Szóbeli vizsga (15 perc, 33 pont)

A vizsgabeszélgetésben az aktív szerepet a vizsgázó játssza.

A vizsgán a következőfeladattípusok fordulnak elő, az alábbi sorrendben:

1. - társalgás,

2. - szituációs feladat,

3. - önálló témakifejtés segédanyagok (vizuális és verbális) alapján.

A szóbeli tételt a vizsgázó húzza. A tétel három feladatból áll. A feladatok kidolgozásához felkészülési időnincs, de a második és harmadik feladat végiggondolásához a vizsgázónak rövid (körülbelül fél perc) gondolkodási idő áll rendelkezésére.

Az első feladatban, a társalgásban a vizsgázó néhány olyan kérdésre válaszol, amelyek saját személyéhez, közvetlen környezetéhez és hétköznapi tevékenységeihez kapcsolódnak. A társalgás három témát érint röviden.

A második feladat, a szituációs feladat során a vizsgázónak a mindennapi élet helyzeteihez hasonlító szituációban kell részt vennie, amelyben partnere a vizsgáztató. A vizsgázó feladata az, hogy a tételben meghatározott helyzetben, a meghatározott cél elérése érdekében különböző kommunikációs szándékok felhasználásával beszélgetést (interakciót vagy tranzakciót) folytasson, azaz szükség esetén megfelelő kérdéseket tegyen fel, illetve azelhangzottakra megfelelően reagáljon.

A harmadik feladatban, az önálló témakifejtésben, a vizsgázónak azt kell megmutatnia, hogy képes-e hétköznapi, élettapasztalatokhoz kapcsolódó témákban gondolatait, véleményét részletesen, összefüggően kifejteni képek és irányítószempontok alapján. A vizsgázónak ebben a feladatban egy témáról a hozzá kapcsolódó két-három kép (fénykép, rajz) és megadott irányítószempontok alapján kell beszélnie.

forrás: www.oktatas.hu

Korábbi évek feladatsorainak megtekintése és letöltése: ITT

Nehézségi szint:
középfok
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok
Szalai Nóri | 2012. Nov 13.

2012.11.13. - Készüljünk a nyelvvizsgára (B2 szint) hallás utáni értés

Cuty&Guilds hallás utáni feladatsor B2 szinten.
Tovább
Szalai Nóri | 2013. Aug 06.

Hasznos tanácsok a sikeres szóbeli nyelvvizsgához

Dezsényi István és Salánki Ágnes, az ORIGO Vizsgaközpont munkatársai ismét beavatnak minket néhány kulisszatitokba, ezúttal a szóbeli nyelvvizsgákkal kapcsolatban. Fogadd meg a tanácsokat, légy magabiztos, és neked is sikerülni fog! 
Tovább