Angol nyelvvizsga

ANGOL KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA TESZT - NYELVTAN

Facebook Tweet

Ezzel a teszttel megnézheted, hogy mennyire vagy jártas a középfokú nyelvvizsgán gyakran előforduló kifejezésekben!

1. After months of studying hard I passed my English exam ………. .

a) at last c) at the end

b) at least d) in the end

2. Don’t be angry ………. me, please. It’s not my fault.

a) about c) to

b) of d) with

 

3. We spent the whole weekend ………. .

a) with gardening c) gardening

b) about gardening d) for gardening

4. He won’t tell you the truth ………. you torture him.

a) unless c) even if

b) during d) except

5. Help yourselves ………. the salad, please!

a) with c) in

b) to d) over

6. We …………. a new website.

a) are about to launch c) are to be launching

b) are to launch d) are to launch

7. We are busy, because my sister ………. next Saturday.

a) will marry c) gets married

b) is getting married d) is going to marry

8. I’m afraid, you have dialled ……….. number.

a) bad c) the wrong

b) wrong d) the bad

9. I don’t want you to treat me ………. a child.

a) like c) as if

b) as d) to be

10. My husband ………. smoking a month ago.

a) finished c) left

b) gave over d) gave up

11. Could you put me ……… for a night on Saturday?

a) up c) down

b) - d) off

12. Children start to learn a foreign language …….. 9.

a) at the age of c) when they

b) in the age of d) if they are

13. I’m really looking forward ……… on holiday.

a) to going c) going

b) to go d) go

14. ’Excuse me, could you tell me where the National Gallery is?’ ’Yes, certainly, ……….

on the left.’

a) turn left at the second street c) take the turning into the second street

b) take the second turning d) turn at the second taking

15. ..........! The ice isn’t safe!

a) Look it over c) Watch out

b) Take out d) Take over

16. He ......... his hand on my shoulder.

a) layed c) laid

b) lied d) lay

17. I lost Mary’s phone number, so I have to look it .......... in the phone book.

a) - c) at

b) over d) up

18. After all those beautiful days it was hard to ......... goodbye to each other.

a) say c) wish

b) tell d) welcome

19. What .......... think that I am a policeman?

a) does it make to c) does make you

b) makes you d) does make you to

20. It’s pretty cold outside. You’d better ...... a pullover.

a) put on c) take on

b) put off d) take off

21. Anna spends a lot of money .......... clothes.

a) to c) for

b) at d) on

22. I don’t want to ....... business with him any more.

a) do c) make

b) be doing d) be making

23. In the library, the student ........ a book to practice grammar.

a) asked for c) insisted on

b) demanded d) required

24. Take this road and you will ....... at the cinema in ten minutes.

a) arrive c) get

b) come d) reach

25. Eric came running into the room, ...... breath.

a) full of c) out of

b) but from d) without

 

megoldások: 1a,2d,3c,4a,5b,6a,7b,8c,9a,10d,11a,12a,13a,14b,15c,16c,17d,18a,19b,20a, 21d,22a,23a,24a,25c

Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok
Szalai Nóri | 2012. Mar 22.

Angol - City & Guilds - Új generációs nemzetközi angol nyelvvizsga

A Magyarországon közel 20 éves sikertörténetre visszatekintő, közkedvelt Pitman nyelvvizsga korszerűsített változata, a City & Guilds új generációs angol nyelvvizsga ideális választás a vizsgázóknak.
Tovább
Petya | 2010. Dec 16.

TársalKodó nyelvvizsga

A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola nyelvvizsgája.
Tovább
Petya | 2010. Dec 16.

LCCI üzleti nyelvvizsga

Az egyetlen akkreditált nemzetközi üzleti angol nyelvvizsga, az elfogadási listája impozáns, 80 feletti brit egyetem nevét tartalmazza.
Tovább
Petya | 2013. Jun 07.

ITK ORIGO nyelvvizsga

Tudj meg mindent a megújult és igazán vizsgázóbarát "Rigó utcai" nyelvvizsgáról! 
Tovább
Petya | 2010. Dec 16.

TELC nyelvvizsga

A TELC vizsgáról sok hasznos információt találsz, illetve letölthető feladatsorokhoz is eljuthatsz.
Tovább