Phrasal Verbs – Emotions

Ebb?l a leckéb?l - egy kis teszt segítségével - érzelmekkel kapcsolatos kifejezéseket tanulhatsz meg!

PHRASAL VERBS – EMOTIONS
 

1. To make someone unhappy is to ………………… .
a. get over them
b. get on with them
c. get them down

2. To make someone feel upset or angry is to ……………… .
a. jump them
b. get to them
c. do them in

 

3. To make someone feel good is to …………………………. .
a. perk them up
b. peep them in
c. rack them up

4. To stop feeling upset or angry about something is to …………………………. .
a. clam up
b. wash out
c. calm down

5. To be so excited that you lose control is to get ………………………….. .
a. carried away
b. carried off
c. carried over

6. To start behaving in a violent or strange way is to ……………………… .
a. liven up
b. freak out
c. throw out

answers: c, b, a, c, a, b

GLOSSARY

to get/be carried away
elragadtatva lenni. elragadtatja magát
to calm down
lenyugszik, lenyugtat
to carry off
véghezvisz
to carry over
elvisz, elnyer
to clam up
hallgat, befogja a száját
to do sb in
kicsinál, megöl valakit
to freak sb out
frászt hoz valakire
to get on with sb
jól kijön valakivel
to get over sth
túlteszi magát valamin
to get sb down
elszomorít
to get to sb
zaklat, idegesí
to jump sb
letámad vkit
to liven up
felvidít, felélénkít
to peep in
beles, bekukucskál
to perk sb up
felvidít
to rack sth up
összeszed, összegy?jt
to throw out
visszadob, elutasít
to wash out
elmos, elhalványít
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!