Számok angolul – nem csak kezdőknek

minden

A következő magyar nyelvű, igen részletes összefoglalóból mindent megtudhatsz a számokról az angol nyelvben. 

Amikor egy idegen nyelvet kezdünk el tanulni, a számokat rögtön az első órák egyikén megtanuljuk. Te hány nyelven tudsz tízig számolni? A legtöbben erre legalább két vagy három idegen nyelven képesek vagyunk, még akkor is, ha sokkal többet nem tudunk az adott nyelven mondani. Az idegen nyelven való számolásra viszont nehezen szokik rá az agyunk. Sokszor még azok is az anyanyelvükön számolnak, akik egyébként nagyon jól beszélnek például angolul, és tolmácsolásnál is ez szinte a legnehezebb feladat a tolmácsok számára. Akkor most könnyű vagy nehéz? Nézzük meg együtt a számok világát!

Kezdjük el az alapoknál. Nyelvtanórán tanultuk az iskolában, hogy léteznek tőszámnevek (cardinal numbers) és sorszámnevek (ordinal numbers). A tőszámnévből sorszámnevet a – ’th’ végződés hozzáadásával kapunk leggyakrabban (fourth, fifth, eighth, ninth, twelfth, nineteenth, twentieth, thirtieth stb.), kivéve az egyet, kettőt és a hármat, ahol külön megnevezést használnak (first, second, third).

Húsz felett a tőszámnevek és a sorszámnevek leírásánál is kötőjelet használunk (twenty-six, twenty-sixth).  Ha a sorszámnevet rövidítve szeretnénk leírni, a magyartól eltérően nem pontot teszünk utána, hanem így fog kinézni: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 22nd stb.

Száz fölött a számok kiolvasásakor a százas és az utána következő szám között egy ’and’-et is mondunk. Például a 120 kimondva ’one hundred and twenty’, az 515 pedig ’five hundred and fifteen’.

A ’hundred, thousand, million’ előtt mindig ’a’ vagy ’one’ áll, ha nincs előttük más, egynél nagyobb szám.

Például:

a hundred  vagy one hundred – száz

a thousand  vagy one thousand – ezer

Az ezres szám leírásakor a magyartól eltérő az írásmód, az egyes után vesszőt teszünk: 1,000. Ugyanígy vesszőt teszünk akkor is, ha ezernél nagyobb számot akarunk leírni.

Például:

1,500 – kiolvasva: one thousand five hundred

1,523 – one thousand five hundred and twenty-three

100,000 – one hundred thousand         

1,000,000 – one million

Ha tizedes törteket (decimals) akarunk leírni, akkor a magyartól eltérően, a tizedesvessző helyett pontot használunk, és azt ki is olvassuk, a számokat pedig egyenként, nem összevonva olvassuk ki.

Például:

0.5 – point five

0.25 – point two five

0.75 – point seven five

0.05 – point zero five

0.6528 – point six five two eight

2.95 – two point nine five

Vagyis nagyon nem mindegy, hogy egy berendezésről azt olvassuk, hogy a súlya 1.425 kg vagy 1,425 kg. Az elsőt könnyen a vállunkra vehetjük, a másikat viszont meg sem tudnánk mozdítani.

Törtek (fractions):

Ez sem olyan bonyolult. Tőszámnevet – vagyis egyszerű számokat – használunk a számláló, és sorszámnevet a nevező megnevezésére. Ez alól kivétel a ’ketted’, ami ’half’, ha egykettedről beszélünk, és ’halves’, ha a számláló nagyobb, mint egy. Ha a számláló nagyobb 1-nél, akkor a nevező többes számba kerül. Lehet, hogy ez így túl elvontan hangzik, de az alábbi példák után már biztosan világos lesz:

1/3 – one third

3/4 – three fourths

5/6 – five sixths

1/2 – one half

3/2 – three halves

Százalékok (percentages):

Úgy használjuk őket, mint a magyarban, azzal a különbséggel, hogy a tizedes törtekben vessző helyett itt is pont áll. A százalék angolul ’percent’ és ezt a szót akkor sem teszik többes számba, ha 1-nél nagyobb szám áll előtte.

Például: 

5% – five percent

25% – twenty-five percent

36.25% – thirty-six point two five percent

100% – one hundred percent

400% – four hundred percent

Évszámok:

A négyjegyű évszámokat általában kettesével tagolva olvassuk ki.

Például:

1200 – twelve hundred

1406 – fourteen hundred and six or fourteen O [əʊ] six – az ’O’ itt a nullát jelöli

1516 – fifteen sixteen

2000 – two thousand

2005 – two thousand and five or twenty O five

2014 – twenty fourteen or two thousand fourteen

A háromjegyű évszámokat úgy olvassuk ki, mint a számokat, vagy kiolvashatjuk a százasokat számjegyenként is, az alábbiak szerint tagolva:

354 – three hundred and fifty-four or three fifty-four

895 – eight hundred and ninety-five or eight ninety-five

Az időszámításunk körüli vagy előtti évszámokat még ki kell egészíteni a BC (Before Christ) vagy AD (Anno Domini) betűkkel.

BC – i.e. vagy kr. e

AD – i.sz. vagy kr. u

Telefonszámok:

Itt egyszerű a szabály, egyesével, számjegyenként olvassuk ki.

Például:

06-70-1234567– o six seven o one two three four five six seven

vagy: zero six seven zero one two three four five six seven

Ha a telefonszámban két egyforma szám van, a szám elé a ’double’ szót tesszük.

Például:

23-554433 – two three double five double four double three

Műveletek

Addition – Összeadás

Nine and six are fifteen. – Kilenc meg hat az tizenöt.

vagy: Nine plus six makes/is fifteen.

How many are nine and six?– Mennyi kilenc meg hat?

Subtraction – Kivonás

Four from eleven leaves seven. – Tizenegyből négy az hét.

vagy: Eleven minus four is seven.

What does four from eleven leave?– Mennyi tizenegyből négy?

Multiplication – Szorzás

Once one is one. – Egyszer egy az egy.

Four times twelve are forty-eight. – Négyszer tizenkettő az negyvennyolc.

vagy: Four multiplied by twelve is forty-eight.

How many are four times twelve?– Mennyi négyszer tizenkettő?

Division – Osztás

Eight goes into forty-eight six times. – A nyolc hatszor van meg a negyvennyolcban.

vagy: Forty-eight divided by eight is six.

How many times does eight go into forty-eight?
vagy: How many times is eight contained in forty-eight? – Hányszor van meg a nyolc a negyvennyolcban?

A nulla: több neve is van!

zero – a szám neve, tizedes törtek, százalékok, telefonszámok kiolvasásánál használjuk.

o / əʊ/ – évek, címek, idő és telefonszámok kiolvasásánál használjuk.

nil – Sportban elért eredmények közlésekor használható.

nought – nulla vagy semmi kifejezésére használják a brit angolban.

Például:

3.04+2.02=5.06– Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.

– There is a 0% chance of rain.  There is a zero percent chance of rain.

– The temperature is -20⁰C. The temperature is twenty degrees below zero / minus twenty degrees.

– You can reach me at 0670 390 1062.  You can reach me at o six seven o, three nine o, one o six two vagy: zero six seven zero, three nine zero, one zero six two

– I live at 4604 Smith Street. I live at forty-six o four Smith Street

– He became king in 1409. He became king in fourteen o nine.

– I waited until 4:05. I waited until four o five.

– The score was 4-0. The score was four nil.

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami hány alkalommal történt vagy történik, azt így tesszük meg:

once – egyszer

twice – kétszer

three times, four times etc.– háromszor, négyszer stb.

Hasonlóan fejezzük ki azt is, hogy valami hányszor több valaminél: twice, three times, four times etc. as many /as much –  kétszer, háromszor, négyszer stb. annyi, mint…

Egyéb érdekes számok:

dozen – tucat

score – húsz

Ezeket gyakran többes számban és határozatlan mennyiségekre használják manapság:

Dozens of cars were parked on the field.

I told her to pack up her things a dozen times.

Scores of policemen arrived at the scene. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!