5 Perc Angol kvíz: Present Simple vs Present Continuous

alapfok
A mai igeidők interaktív tesztben az egyszerű és folyamatos jelen időt gyakorolhatjátok. A teszt után egy hasznos összefoglalót is találtok a két igeidő használatáról.

Válaszd ki a helyes megoldást!

 

Nyelvtani magyarázatok:

Nézzük a Present Simple (egyszerű jelen idő) leggyakoribb használatait:

1.Akkor kell használni, amikor a jelenben nem éppen, hanem rendszeresen, szokásosan, ismétlődően történik a cselekvés, ha azt a bizonyos dolgot mindig visszatérően, szokásod szerint csinálod! Tehát soha nem egy aktuálisan, mondjuk egy alkalommal éppen történő dologról van szó!

Pamela drives to work. – Pamela kocsival jár dolgozni.

Do you live here? – Itt élsz?

Ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor egy állandó állapotról beszélünk.

She works as a masseause. – Masszőrként dolgozik.

Do you speak English? – Beszélsz angolul?

Van egy pár időhatározó, amivel rendszerességet, ismétlődést, gyakoriságot fejezünk ki, és ami ha benne van a mondatban, akkor nagy segítséget nyújt nekünk, mert ezekben az esetekben Present Simple-t kell használnunk!

never – soha

rarely/seldom – ritkán

sometimes – néha

often – gyakran

generally/usually – általában

normally – rendszerint

always – mindig

Nagyon fontos, hogy ezek az időhatározók – a szabály szerint – az alany és az állítmány KÖZÉ jönnek:

She normally goes home after school. – Suli után rendszerint haza megy.

We rarely take the dog for a walk. – Ritkán visszük a kutyát sétálni.

 

every day – minden nap/naponta

every week – minden héten/hetente

once a month – havonta egyszer

once a year – évente egyszer

on Mondays – hétfőnként

in the mornings – reggelente

at nights – éjjelenként

Ezek az időhatározók a mondat VÉGÉRE szoktak kerülni.

I take a shower in the mornings. – Reggel zuhanyozni szoktam.

Magyarul nagyon sokszor benne van a szoktam szó a mondatban. Ilyenkor ezt nem kell lefordítani, hanem pontosan a „szoktam” szótól lesz az angol igeidő Present Simple. (Nyelvvizsgán fordításkor nagyon sokszor vannak olyan mondatok magyarul, hogy „valaki valamit szokott csinálni”. A legtöbb nyelvtanuló ilyenkor lázasan keresi a szótárban a „szokott” szót, holott ezt nem kell lefordítani, mert angolul ezt az igeidővel fejezzük ki!)

I don’t watch TV. – Nem szoktam tévézni. (ez egy állandó állapot/igazság)

Mary waters the plants. – Mary szokta megöntözni a növényeket. (ez egy ismétlődő cselekvés)

 

2.Akkor is Present Simple-t használjuk, amikor örök igazságokról, természeti törvényekről, stb. beszélünk (mert azok mindig ugyanúgy vannak…).

The Sun rises in the East.– A Nap Keleten kel.

 

3.Here comes és There goes … ( Itt jön … és Ott megy … ) szerkezetekkel is Present Simple-t kell használni, azonban ez nem olyan nagyon gyakori:

Here comes your husband! – Itt jön az férjed!

There goes my bus! – Ott megy a buszom!              

 

4.Instrukciók adásakor (például étel receptekben) vagy útbaigazításnál (akkor is amikor útbaigazítást kérünk) legtöbbször a Present Simple igeidőt szokás használni:

First you turn left and then you go straight on to the traffic lights. – Először forduljanak balra, aztán menjenek egyenesen a lámpáig!

First I cut the meat into small pieces then … – Először apró darabokra vágom a húst, aztán …

 

5.Események egymásutánjának leírásakor is Present Simple-t használunk.

Azokban az esetekben, amikor befejezett cselekvésekről vagy eseményekről beszélünk, amelyek akkor következnek be egymás után, amikor beszélünk vagy írunk, szintén Present Simple-t kell használnunk.  Ilyen esetek lehetnek, amikor bemutatunk valamit, vagy kommentálunk egy éppen zajló eseményt (sport vagy bármilyen közvetítés például), filmelőzetesben (elmondja röviden a film egymás után következő eseményeit), (film)kritikákban és drámai elbeszélésekben.

Decker passes the ball to Madaras. – Decker Madarasnak passzolja a labdát.

Meg Altman (Jodie Foster), newly divorced and wealthy, moves with her daughter into a multilevel house. – A frissen elvált és vagyonos Meg Altman (Jodie Foster) a lányával beköltözik egy sokemeletes házba. (filmelőzetes)

 

6.Van egy olyan eset is, amikor a Present Simple-t tulajdonképpen múlt időben egymás után történt események leírására használjuk. Ez főleg élőbeszédben fordul elő, de például regényekben is nagyon gyakori. Egyébként van egy külön neve is ennek az esetnek, mégpedig az, hogy „Historic Present”.(Sztorizgatáshoz remekül passzol!)

“Guess what happened yesterday! I walk on the street and who comes to me?” – „Képzeld mi történt velem tegnap! Megyek az utcán, és ki jön oda hozzám?”

 

7.Végül, de nem utolsó sorban a Present Simple-t lehet jövő időként is használni (Present Simple as Future):

A Present Simpe-t olyan jövőbeli események leírására használjuk, amelyek egy program, menetrend, időbeosztás vagy órarend részei, tehát jövőre nézve – nem a beszélő által – meghatározott, előre lefixált kezdési és befejezési időpontjai vannak:

The English course starts in June and finishes in September. – Az angol tanfolyam júniusban kezdődik és szeptemberben van vége.

What time does the film begin? – Hánykor kezdődik a film?

Nézzük a Present Continuous (folyamatban lévő jelen idő) leggyakoribb használatait:

1.Akkor használjuk, amikor a jelenben éppen történik valami. Azaz vagy pontosan a beszéd/írás pillanatában van folyamatban a cselekvés, vagy a jelen pillanathoz időben nagyon közel. Ide tartozó időhatározószavak: now (most), at the moment (pillanatnyilag), at present (jelenleg), nowadays (napjainkban), today (ma), tonight (ma este), still (még mindig/még most is).

She’s not working at present. – Jelenleg nem dolgozik.

Természetesen megint igaz az, hogy nem feltétlenül kell időhatározónak lennie a mondatban, ha van benne, akkor az csak segít.

 

2.Az, hogy valami a jelenben éppen folyamatban van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszéd vagy az írás pillanatában történik éppen a cselekvés! Ez vonatkozhat a jelen egy adott szakaszára is. Röviden tehát bármi, ami a jelenben történik, és nem rendszeres, hanem egy aktuális és adott, éppen folyamatban lévő cselekvésre vonatkozik, az Present Continuous igeidőben lesz. A jelen egy adott szakasza lehet a today (a mai nap a jelen egy része), a this morning (a mai nap egy része), a this week, a this month, a this year, szóval a this … alakú időhatározók, mert azok mindig jelenre vonatkoznak.

I’m staying at the Hotel Ritz. – A Ritz Hotelben lakom.

(A Ritz Hotel természetesen nem az állandó lakhelyem, hanem a jelen adott pillanatában ott tartózkodom. Ez nem jelenti azt, hogy most is éppen ott vagyok, lehet, hogy éppen várost nézek.)

 

3.A Present Continuous a szokásodtól eltérő, aktuális dolgokra is vonatkozik. Erre a „megszokott cselekvéstől eltérő” dologra a vizsgákon, és a feladatlapokban egy nagyon tipikus mondattípussal szoktak rákérdezni, ami a következő:

I generally wake up at 6, but this week I’m waking up at 5.– Általában 6-kor kelek, de ezen a héten 5-kor kelek.

Természetesen nem kell minden esetben egy Present Simple-ben lévő körítést adnunk a Present Continuous-ban lévő mondathoz.

 

4.Az always időhatározó leginkább Present Simple mondatokban szokott szerepelni, azonban az always-t egyetlen egy esetben lehet Continuous-ban is használni, ha az a cselekvés, amiről szó van „idegesítően sokszor” következik be.

Jim’s always sitting in front of the computer! No wonder he hasn’t found a wife yet. – Jim állandóan a számítógép előtt ül! Nem csoda, hogy nem talált még feleséget magának.

 

5.Amikor jelenben végbemenő változásokról, valaminek a folyamatban lévő fejlődéséről, vagy kialakulásáról beszélünk, akkor is Present Continuous-t kell használnunk:

The weather is getting warmer.– Melegszik az idő.

It’s getting dark.– Sötétedik.

 

6.Ugyanúgy, mint a Present Simple-t, a Present Continuous-t is lehet jövő időként használni, mégpedig olyan cselekvéseknél, amiket meg is terveztél, és meg is szerveztél, fixáltad, beírtad a naptárba, megvan, hogy mikor fog bekövetkezni (van benne egy jövő időre utaló időhatározó), stb. Minden körülmény adott ahhoz, hogy ez ne csak egy terv, hanem egy biztosan bekövetkező esemény legyen. Kérdésnél is használhatod, ha arra vagy kíváncsi, hogy valaki a jövő egy adott pontján mit fog csinálni!

I’m working next week, I can’t go camping with you.– Dolgozom jövő héten, nem tudok veletek kempingezni menni.

Are you working next week?– Dolgozol jövő héten?

 

7.Van néhány ige, amelyeket nem lehet Continuous igeidőben használni, ha a szituáció egyébként megkívánná, ilyenkor ezeket az igéket Simple-ben kell használni! Ez nem csak a Present Continuous igeidőre vonatkozik, hanem az összes Continuous igeidőre.

Érzelmeket, kívánságokat kifejező igék:to like, to dislike, to hate, to want, to need, to require, to wish, to doubt, to imagine, to deserve

Véleményt kifejező igék: to suppose, to mean, to believe, to consider

A következő igéket sem tesszük continuous-ba (főleg, ha egyes szám első személyben, és mondatbevezető helyzetben vannak): to promise, to suggest, to apologise, to advise, to agree, to, disagree, to refuse, to insist, to concern

Egyéb ide tartozó (tehát Continuous igeidőbe nem tehető) igék: to know, to realise, to understand, to remember, to forget, to belong to, to contain, to consist of, to depend on, to seem/appear, to, cost, to forgive, to fit, to recognise

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!