Dog Idioms – Kutyás idiómák

minden

Hány kutyás szólást és kifejezést ismersz angolul? Nem túl sokat? Mondhatnám, hogy késő bánat, eb gondolat, de nem teszem, inkább tanuljuk meg őket :) 

a dog and pony show
meaning:a show or other event that has been organized in order to get people’s support or to persuade them to buy something
magyarul: “parasztvakítás”
example: The two boxers nearly started a fight at the press conference. I know they hate each other, but it’s really just a dog and pony show to drum up interest in the fight. –  A két bokszoló majdnem összeverekedett a sajtókonferencián. Tudom, hogy ki nem állhatják egymást, de igazából ez csak parasztvakítás, hogy felturbózzák az érdeklődést a meccs iránt.

as sick as a dog
meaning:very ill
magyarul: nagyon beteg, nagyon rosszul érzi magát
example: She was as sick as a dog after eating that strange clam-chowder. – Nagyon  kutyául érezte magát miután megette azt a fura kagylólevest.

Barking dog never bites.
meaning:Someone who makes threats all the time seldom carries out the threats.
magyarul: Amelyik kutya ugat, az nem harap.
example: My boss threatens to fire me at least once a week, but a barking dog never bites.- A főnököm legalább hetente egyszer megfenyeget, hogy kirúg, de amelyik kutya ugat, az nem harap.

be like a dog with two tails
meaning:to be very happy
magyarul: nagyon örülni/ örül, mint majom a farkának
example: Mike’s team won the match. Their manager was like a dog with two tails. – Mike csapata nyerte a meccset. A menedzserük úgy örült, mint majom a farkának.

dog-tired
meaning:extremely tired
magyarul: nagyon fáradt
example: He usually got home at around seven o’clock, dog-tired after a long day in the office. – Általában hét körül ért haza, hulla fáradtan egy hosszú, fárasztó nap után az irodában.

done up like a dog’s dinner
meaning:wearing clothes which make you look silly when you have tried to dress for a formal occasion
magyarul: “kiöltözik, mint Szaros Pista Jézus nevenapján”(népszótár:- ), túlöltözik, nevetségesen kiöltözik
example: There she was, all dressed up like a dog’s dinner, in a ridiculous frilly shirt and a skirt that was far too short. – És akkor ott volt ő, nevetségesen kiöltözve egy röhejes fodros-bodros blúzban, és egy túlságosan is rövid szoknyában.

Every dog has its day.
meaning:Everyone gets a chance eventually.
magyarul: mindenkinek eljön az ideje, mindenkinek van egy esélye valamikor
example: You may become famous someday. Every dog has his day.- Egyszer lehet, hogy még híres leszel. Mindenkinek eljön egyszer az ideje.

fighting like cat and dog
meaning:to argue violently all the time 
magyarul: kutya-macska harc
example: The two sisters are always fighting like cat and dog. They never agree on anything. – A két nővér állandóan veszekszik. Soha nem értenek egyet semmiben.

We get on very well as adults but as kids we fought like cat and dog. – Felnőttként jól kijövünk egymással, de gyerekkorunkban állandóan veszekedtünk.

It’s raining cats and dogs!

meaning:something that you say when it is raining very heavily
magyarul: szakad az eső, zuhog
example: It’s raining cats and dogs out there! Don’t go out, unless you want to get soaked to the skin. – Szakad kint az eső! Ne menj ki, hacsak nem akarsz bőrig ázni.

Let sleeping dogs lie!
meaning:Do not instigate trouble!/ Leave something alone if it might cause trouble.
magyarul: Ne keltsd fel az alvó oroszlánt!
example: ‘Should I ask the boss if he’s upset at my coming in late in the mornings?’ ‘If he hasn’t said anything about it, just let sleeping dogs lie.’ – “Megkérdezzem a főnököt, hogy haragszik-e, hogy későn érek be reggelente?” “Ha eddig nem mondott semmit, akkor ne keltsd fel az alvó oroszlánt!”

Why keep a dog and bark yourself?
meaning:You should not do something you have hired someone else to do.
magyarul: Minek tartasz kuttát, ha te  magad ugatsz?/ Minek veszel igénybe egy szolgáltatást, ha megcsinálod úgyis?
example: ‘The cleaning lady washes my floors every Wednesday, but I always wash them over again.’ ‘Don’t be silly, Ellen. Why keep a dog and bark yourself?’ – “A takarítónő minden szerdán felmos, de én mindig újra megcsinálom.” “Ne őrülj már meg, Ellen! Minek van kutyád, ha te ugatsz helyette?”

You can’t teach an old dog new tricks.
meaning:something that you say which means it is difficult to make someone change the way they do something when they have been doing it the same way for a long time
magyarul: Öreg kutyának nem tudsz új trükköt tanítani./ Ne akard az öreg mórt arabul tanítani.
example: ’I have been trying to teach my dad to use the computer, but he is never going to get it.’ ’You can’t teach an old dog new tricks.’ – „Próbálom megtanítani apukámat a számítógép használatra, de nem fogja soha megérteni.” ”Már túl idős hozzá, hogy új dolgokat tanuljon meg.”

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!