Dog Idioms – Kutyás idiómák

minden

Hány kutyás szólást és kifejezést ismersz angolul? Nem túl sokat? Mondhatnám, hogy késő bánat, eb gondolat, de nem teszem, inkább tanuljuk meg őket :) 

a dog and pony show
meaning:a show or other event that has been organized in order to get people’s support or to persuade them to buy something
magyarul: “parasztvakítás”
example: The two boxers nearly started a fight at the press conference. I know they hate each other, but it’s really just a dog and pony show to drum up interest in the fight. –  A két bokszoló majdnem összeverekedett a sajtókonferencián. Tudom, hogy ki nem állhatják egymást, de igazából ez csak parasztvakítás, hogy felturbózzák az érdeklődést a meccs iránt.

as sick as a dog
meaning:very ill
magyarul: nagyon beteg, nagyon rosszul érzi magát
example: She was as sick as a dog after eating that strange clam-chowder. – Nagyon  kutyául érezte magát miután megette azt a fura kagylólevest.

Barking dog never bites.
meaning:Someone who makes threats all the time seldom carries out the threats.
magyarul: Amelyik kutya ugat, az nem harap.
example: My boss threatens to fire me at least once a week, but a barking dog never bites.- A főnököm legalább hetente egyszer megfenyeget, hogy kirúg, de amelyik kutya ugat, az nem harap.

be like a dog with two tails
meaning:to be very happy
magyarul: nagyon örülni/ örül, mint majom a farkának
example: Mike’s team won the match. Their manager was like a dog with two tails. – Mike csapata nyerte a meccset. A menedzserük úgy örült, mint majom a farkának.

dog-tired
meaning:extremely tired
magyarul: nagyon fáradt
example: He usually got home at around seven o’clock, dog-tired after a long day in the office. – Általában hét körül ért haza, hulla fáradtan egy hosszú, fárasztó nap után az irodában.

done up like a dog’s dinner
meaning:wearing clothes which make you look silly when you have tried to dress for a formal occasion
magyarul: “kiöltözik, mint Szaros Pista Jézus nevenapján”(népszótár:- ), túlöltözik, nevetségesen kiöltözik
example: There she was, all dressed up like a dog’s dinner, in a ridiculous frilly shirt and a skirt that was far too short. – És akkor ott volt ő, nevetségesen kiöltözve egy röhejes fodros-bodros blúzban, és egy túlságosan is rövid szoknyában.

Every dog has its day.
meaning:Everyone gets a chance eventually.
magyarul: mindenkinek eljön az ideje, mindenkinek van egy esélye valamikor
example: You may become famous someday. Every dog has his day.- Egyszer lehet, hogy még híres leszel. Mindenkinek eljön egyszer az ideje.

fighting like cat and dog
meaning:to argue violently all the time 
magyarul: kutya-macska harc
example: The two sisters are always fighting like cat and dog. They never agree on anything. – A két nővér állandóan veszekszik. Soha nem értenek egyet semmiben.

We get on very well as adults but as kids we fought like cat and dog. – Felnőttként jól kijövünk egymással, de gyerekkorunkban állandóan veszekedtünk.

It’s raining cats and dogs!

meaning:something that you say when it is raining very heavily
magyarul: szakad az eső, zuhog
example: It’s raining cats and dogs out there! Don’t go out, unless you want to get soaked to the skin. – Szakad kint az eső! Ne menj ki, hacsak nem akarsz bőrig ázni.

Let sleeping dogs lie!
meaning:Do not instigate trouble!/ Leave something alone if it might cause trouble.
magyarul: Ne keltsd fel az alvó oroszlánt!
example: ‘Should I ask the boss if he’s upset at my coming in late in the mornings?’ ‘If he hasn’t said anything about it, just let sleeping dogs lie.’ – “Megkérdezzem a főnököt, hogy haragszik-e, hogy későn érek be reggelente?” “Ha eddig nem mondott semmit, akkor ne keltsd fel az alvó oroszlánt!”

Why keep a dog and bark yourself?
meaning:You should not do something you have hired someone else to do.
magyarul: Minek tartasz kuttát, ha te  magad ugatsz?/ Minek veszel igénybe egy szolgáltatást, ha megcsinálod úgyis?
example: ‘The cleaning lady washes my floors every Wednesday, but I always wash them over again.’ ‘Don’t be silly, Ellen. Why keep a dog and bark yourself?’ – “A takarítónő minden szerdán felmos, de én mindig újra megcsinálom.” “Ne őrülj már meg, Ellen! Minek van kutyád, ha te ugatsz helyette?”

You can’t teach an old dog new tricks.
meaning:something that you say which means it is difficult to make someone change the way they do something when they have been doing it the same way for a long time
magyarul: Öreg kutyának nem tudsz új trükköt tanítani./ Ne akard az öreg mórt arabul tanítani.
example: ’I have been trying to teach my dad to use the computer, but he is never going to get it.’ ’You can’t teach an old dog new tricks.’ – „Próbálom megtanítani apukámat a számítógép használatra, de nem fogja soha megérteni.” ”Már túl idős hozzá, hogy új dolgokat tanuljon meg.”

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!