Épületekkel és építkezéssel kapcsolatos idiómák

alapfok

Ebből az összeállításból épületekkel és építkezéssel kapcsolatos idiómákat és kifejezéseket tanulhattok meg. Van a végén kvíz is! 

to build castles in the air
meaning: to daydream, to make plans that are impractical and will never work out
magyarul: légvárat építeni
example: Anne is a dreamer. She spends most of her time building castles in the air. – Anne álmodozó. Ideje legnagyobb részét légvárak építésével tölti.

Good walls (fences) make good neighbours.
meaning: respecting one another’s privacy is the key of a good relationship with your neighbour
magyarul: A jó szomszédot a jó kerítés teszi.
example: The new house is great, but we need a fence here. Good fences make good neighbours, like they say. – Az új ház remek, de ide kell egy kerítés. A jó szomszédot a jó kerítés teszi a mondás szerint.

like a ton of bricks
meaning: like a great weight or burden, quickly and severely
magyarul: letaglóz, elsöprő erővel hat
example:The truth hit me like a ton of bricks, I didn’t know what to say. – Az igazság letaglózott, nem tudtam, mit mondjak.  

to paper over the cracks
meaning: to try to make something look or work better but only deal with superficial issues, not the real underlying problems
magyarul: elfedni, de nem megoldani; szőnyeg alá söpörni
example: She didn’t explain it. She just papered over the cracks. – Nem magyarázta meg. Csak a szőnyeg alá söpörte.

like talking to a brick wall
meaning: if you talk to someone and they do not listen to you, it is like talking to a brick wall
magyarul: a másik nem érti vagy nem figyel; mintha a falnak beszélne
example: I’ve tried to discuss my feelings with her, but it’s like talking to a brick wall. – Megpróbáltam megbeszélni az érzéseimet vele, de olyan volt, mintha a falnak beszéltem volna.

You can’t make bricks without straw.
meaning: you cannot do something correctly without the necessary materials/knowledge
magyarul: megfelelő anyag és tudás nélkül nem lehet sikert elérni; homokra nem lehet várat építeni
example: It’s no good trying to build a website if you don’t know any html, you can’t make bricks without straw. – Html-tudás nélkül nem lehet weboldalt létrehozni, homokra nem lehet várat építeni.

Rome wasn’t built in a day.
meaning: it takes a long time to do an important job
magyarul: Róma sem egy nap alatt épült fel.
example: It’s taken me years to write this book, and I’m still not finished! Still, Rome wasn’t built in a day… – Évek óta írom ezt a könyvet és még mindig nincs kész! Dehát Róma sem egy nap alatt épült fel… 

to stonewall
meaning: to refuse to cooperate, especially in supplying information, often by talking a lot
magyarul: hátráltatni, időhúzással akadályozni
example: He stonewalled the new project and now it’s been cancelled. – Addig akadályozta az új projektet időhúzással, amíg végül visszavonták.

to hit the nail on the head
meaning: to be exactly correct
magyarul: fején találni a szöget
example: Chris doesn’t say much, but every now and then he hits the nail right on the head. – Chris nem beszél sokat, de időnként fején találja a szöget.

to know the drill
meaning: to know what needs to be done or what usually happens in a situation
magyarul: ismerni a szabályokat, a gyakorlatot
example: You know the drill – cut the grass early in the morning. – Tudod, hogy szoktuk – korán reggel vágd le a füvet.

to lay the groundwork
meaning: to provide the basic ideas or foundation which will be used to build upon later
magyarul: lefektetni az alapokat
example: She laid the groundwork for one of the most successful firms in the country. – Ő fektette le az alapjait az ország egyik legsikeresebb cégének. 

pick-and-shovel work
meaning: boring and detailed, but important work, such as examining documents for mistakes
magyarul: unalmas és fárasztó munka
example: Noah loves coming up with big ideas, but hates the actual pick-and-shovel work of starting a new business. – Noah imád nagy ötleteket kitalálni, de utálja a az új üzlet elkezdéshez szükséges fárasztó és unalmas teendőket.

the nuts and bolts
meaning: the basic practical details of something
magyarul: alapvető, gyarkolati információk valami működéséről, valami csínja-bínja
example: You have to know the nuts and bolts of running a business. – Ismerned kell az üzlet működtetésének minden csínját-bínját. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!