Él, mint hal a vízben!

alapfok

... avagy tanuljunk meg néhány halas kifejezést és idiómát! 

a big fish in a small pond
definition: one of the most important people in a small group or organization
magyarul: az egyik legfontosabb személy egy kis csoporton vagy szervezeten belül, “nagy hal”, ‘nagy kutya”
example: He acts like a big fish in a small pond ever since he became a manager. – Úgy viselkedik, mint valami nagy kutya, amióta menedzser lett.

to have bigger/other fish to fry
definition: to have more important and other things to do
magyarul: fontosabb vagy más dolgai is akadnak annál, hogy…
example: I don’t have time to wait around for you all day. I have bigger fish to fry. – Nincs időm egész nap várni rád. Vannak fontosabb dolgaim is.

like a fish out of water
definition: appearing totally out of place/strange to the rest
magyarul: úgy érzi magát, mint egy partra vetett hal /furan érzi magát
example: I was the only one who was wearing elegant clothes at the dinner party, so I really felt like a fish out of water. – Én voltam az egyetlen, aki elegánsan volt felöltözve a vacsorapartin, így teljesen kilógtam a sorból.

fish for a compliment
definition: try to get somebody to give you a compliment
magyarul: bókokra vadászni
example: When she told us how many people she had already helped I knew she was fishing for a compliment. – Amikor elmesélte, hogy már mennyi embernek segített, tudtam, hogy bókokra/elismerő szavakra vár.


to drink like a fish
definition: to drink large amounts of alcohol
magyarul: iszik, mint a gödény
example: He said he drinks a little wine sometimes but now I know he drinks more like a fish. – Azt mondta, hogy néha megiszik egy kis bort, de most már tudom, hogy úgy iszik, mint egy gödény.

there are plenty of fish in the sea
definition: there are other choices
magyarul: van más is a világon, “van még hal a vízben”
example: I know you’re heartbroken now about Emily leaving you, but there are plenty of fish in the sea. – Tudom, hogy most nagyon magad alatt vagy amiért Emily elhagyott, de van más is a világon.

like a fish in muddy/troubled waters
definition: in a dangerous or difficult situation
magyarul: veszélyes vagy nehéz helyzetben lenni, “zavarosban halászni”
example: George is fishing in troubled waters by buying more shares of the company. – George a zavarosban halászik azzal, hogy még több részvényt vásárol a cégben.

an odd fish
definition: somebody who stands out/ an eccentric
magyarul: valaki aki kitűnik/ különös
example: Not many people accept my friend because he is really an odd fish. – Nem sokan fogadják el a barátomat, mert tényleg nagyon fura ember.

like shooting fish in a barrel
definition: very easy to do
magyarul: könnyű, mint az egyszeregy
example: She’s so proud of herself for passing that exam, but it was so easy, like shooting fish in a barrel. – Olyan büszke magára, hogy átment azon a vizsgán, pedig annyira könnyű volt, mint az egyszeregy.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!