Fresh Idioms

középfok

Hamarosan itt a tavasz, legyünk mi is frissek és fiatalosak! Íme, 12 “friss” idióma jelentéssel és példamondattal. 

fresh as a daisy
meaning: very fresh, always alert and ready to go
magyarul: friss, tettrekész
example: How can Esther be fresh as a daisy so early in the morning? – Hogy lehet Esther ilyen friss korán reggel?

fresh start
meaning: a new beginning, a new start
magyarul: új kezdet, tiszta lap
example: After a little discussion, we decided to make a fresh start. – Egy kis megbeszélés után úgy döntöttünk, hogy tiszta lappal kezdjük újra.

a fresh pair of eyes
meaning: another person to examine something closely in addition to anyone previously
magyarul: második vélemény; friss szemmel megvizsgálni valamit, dönteni valamiről
example: I can send my CV as soon as I can get a fresh pair of eyes on it. – El tudom küldeni az önéletrajzomat, amint találok valakit, aki friss szemmel átolvassa.

to be fresh with someone
meaning: overly bold with someone
magyarul: túl merészen viselkedni valakivel
example: “Don’t get fresh with me!”, shouted Mary when I tried to hold her hand. – Ne szemtelenkedj velem! – kiáltotta Mary, amikor megpróbáltam megfogni a kezét.

fresh blood
meaning: new personnel, new people brought into a group to revive it
magyarul: vérfrissítés, új személyzet, új tagok
example: Your company needs some fresh blood on its HR team. – A céged HR csapatának vérfrissítésre van szüksége.

breath of fresh air
meaning: a new and fresh approach or situation
magyarul: friss fuvallat, újszerű megközelítés, megkönnyebbülés
example: Sam is a breath of fresh air, he always has wonderful ideas. – Sam olyan, mint egy frissítő fuvallat, mindig csodás ötletei vannak.

fresh and sweet 1.
meaning: very clean and fresh smelling
magyarul: friss és tiszta
example: Now the baby is changed and she is all fresh and sweet and very cute. – A baba tiszta pelenkát kapott, most friss és tiszta és nagyon aranyos.

fresh and sweet 2.
meaning: just out of jail
magyarul: épp szabadult a börtönből
example: Johnny is fresh and sweet and needs a job. – Johnny épp szabadult és állásra van szüksége.

to be fresh out of something 1.
meaning: having just completed something
magyarul: éppen befejezni, lezárni valamit
example: I’m fresh out of university, now I really need to find a job. – Épp befejeztem az egyetemet, most már nagyon kell találnom egy állást.

to be fresh out of something 2.
meaning: having just run out of something
magyarul: épp kifogyni valamiből
example: We are fresh out of milk, can you pick up some? – Épp kifogytunk a tejből, tudnál hozni?

fresh from somewhere
meaning: having just arrived from somewhere
magyarul: épp megérkezni valahonnan
example: fresh from Argentina, she decided to go to China. –Épp megérkezett Argentínából, amikor eldöntötte, hogy Kínába fog menni.

to freshen up
meaning: to get cleaned up, restored
magyarul: felfrissülni, felfrissíteni
example: I went upstairs to freshen up before we left for the party. – Felmentem az emeletre, hogy felfrissítsem magam, mielőtt elindultunk a partira.

Fill in the gaps with the words in the table.

fresh out of college

freshen up

fresh and sweet

fresh with me

fresh pair of eyes

fresh from India

 

1. I need a ………….., I can’t really finish this chapter without someone else reading it for typos.

2. Why don’t you ………. before the ball? The prince will be there…

3. I love to give my puppy a bath, she is so ……….. after.

4. Maryann thought that ………… life would be full of possibilities. And she was right.

5. …………… I realise now that I want to spend my life in colourful saris.

6. Don’t get …………., or I’ll tell my father.

 

Nézd meg ezt is:  Sweet Things: 13 classic Hungarian candies

Key: 1-fresh pair of eyes 2-freshen up 3-fresh and sweet 4-fresh out of college 5-Fresh from India 6-fresh with me

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!