Könyves idiómák – Book idioms

alapfok

Az olvasás az egyik legkiválóbb időtöltés, ennek örömére most néhány “könyves” idiómát veszünk sorra! 

a coffee table book
meaning:a large, expensive book with a lot of pictures that is often kept on a table for people to look at
magyarul:nagyalakú képes album
example:A coffee table book of Paris streets will be published next year. – Párizs utcáiról szóló nagyalakú képes albumot fognak kiadni jövőre.

an open book
meaning:if a person’s life is an open book, you can discover everything about it because none of the details are kept secret
magyarul:nyitott könyv
example:John wants to keep his private life private, he doesn’t want it becoming an open book. – John szeretné a magánéletét megőrizni, nem akarja, hogy nyitott könyvvé váljon.

little black book
meaning:a personal telephone directory listing girlfriends, or boyfriends
magyarul:kis fekete notesz a korábbi szerelmek neveivel
example:Now that he’s engaged to Ellen, Tim won’t be needing his little black book. – Most, hogy eljegyezte Ellent, Timnek már nem lesz szüksége a kis fekete noteszére.

to book in
meaning:to register oneself for something, as at a hotel or some activity
magyarul:bejelentkezni, regisztrálni
example:We can’t book in to our hotel until noon. – Nem tudunk bejelentkezni a hotelszobába délig.

every trick in the book
meaning:every way possible
magyarul:minden trükköt bevetve, mindent kipróbálva
example:He tried every trick in the book to get her to sign the contract. – Minden trükköt bevetett, hogy rávegye, írja alá a szerződést.

one can’t judge a book by its cover
meaning:one can’t rely on outward appearances to know what something or someone is really like
magyarul:nem lehet a külső alapján ítélni
example:He seems very timid, but you can’t judge a book by its cover. – Nagyon félénknek tűnik, de ne ítéljünk a külső alapján.

to take a leaf/page from someone’s book
meaning:to do something in the way someone else would do it
magyarul:valakit utánozni, valaki mintájára csinálni valamit
example:I think I’m going to take a leaf from your book and start going for a run first thing in the morning. – Azt hiszem, a te mintádra én is el fogok járni korán reggel futni.

to throw the book at someone
meaning:to charge or convict someone with as many crimes as possible
magyarul:a lehető legtöbb kihágással vagy bűncselekménnyel megvádolni, elítélni valakit
example:I insulted the police officer, so he took me to the station and threw the book at me. – Megsértettem a rendőrt, úgyhogy bevitt a kapitányságra és megvádolt minden létező bűncselekménnyel.

to close the books on someone or something
meaning:to declare that a matter concerning someone or something is finished
magyarul:kijelenteni, hogy valami befejezett ügy
example:It’s time to close the books on Fred. He’s had enough time to find a solution. – Most már ideje becsukni az ajtót Fred előtt. Elég ideje volt megoldást találni.

that’s/there’s one for the books
meaning:something that you say when something strange or surprising happens
magyarul:ezt fel kell vésni, feljegyzésre méltó
example:Sarah stayed in on a Saturday night! There’s one for the books. – Sarah otthon maradt szombat este! Ezt fel kell vésni, olyan ritka eset.

to cook the books
meaning:to keep false financial records for an organization
magyarul:meghamisítani egy szervezet vagy cég pénzügyi adatait
example:Soprano’s accountant cooks the books, I’m sure. –Soprano könyvelője hamisítja az adatokat, biztos vagyok benne.

to hit the books
meaning:  to study hard
magyarul:nekifeküdni a tanulásnak
example:I have to go home and hit the books. I have an exam next week. – Haza kell mennem és nekifeküdni a tanulásnak. Vizsgám lesz jövő héten.

I. Fill in the gaps with the words in the table.

closed the books on

a page from your book

judge a book by its cover

open book

little black book

every trick in the book

1 Mary took ……………… when she decided to wear that mini skirt.

2 Carla is seemingly loud and harsh, but she is a sweetheart. You can’t ………………. .

3 We tried ……………, but she didn’t let us in.

4 I burned my ……………… when I married you.

5 I ……………. him, I don’t wait for him to change any more.

6 My dad is an ………….. . He can’t hide his emotions.

II. Match each idiom to its definition.

1

to hit the books

a

every way possible

2

every trick in the book

b

an unusual event

3

to book in

c

an expensive album

4

a coffee table book

d

to study hard

5

there’s one for the books

e

to charge someone with many crimes

6

to throw the book at someone

f

to register

Answers: 

I.1-a page from your book, 2-judge a book by its cover, 3-every trick in the book, 4- little black book, 5-closed the books on, 6-open book

II. 1-d, 2-a, 3-f, 4-c, 5-b, 6-e

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!