PHRASAL VERBS – Starting and finishing – TESZTTEL!

minden
A következő összefoglalóból dolgok elkezdésével és befejezésével kapcsolatod kifejezéseket tanulhatsz meg, sőt az interaktív kvízzel gyakorolhatod is őket.

STARTING AND FINISHING

to set about
meaning: to start doing something that takes time and energy

magyarul: nekilátni, hozzáfogni valamihez
example: Yesterday we finally set about cleaning out the attic. – Tegnap végre hozzáfogtunk a padlás kitakarításához.

to set out
meaning: to start a journey

magyarul: útra indulni
example: We need to set out early tomorrow to get there in time. – Korán kell elindulnunk holnap, hogy időben odaérjünk.

to start off/out
meaning: to begin life or profession in a certain way

magyarul: valahogy elindulni, elkezdeni valamit (pályát, életet)
example: He started out as a waiter but ended up as the owner of the restaurant. – Pincérként indult, de végül az étterem tulajdonosa lett.

to call off
meaning: to decide to stop somtehing that had already started

magyarul: lemondani/lefújni valamit
example: They called off the wedding because there was a death in the family. – Lefújták az esküvőt, mert haláleset történt a családban.

to dry up
meaning: to end or stop coming

magyarul: elapadni, megszűnni
example: She had a great life for a while after she inherited a smaller fortune but soon the money dried up and everything was back to the way it had been. – Csodás élete volt egy darabig miután egy kisebb vagyont örökölt, de a pénz hamar elapadt és minden olyan lett, mint volt.

to break off
meaning: to stop or interrupt something in progress

magyarul: megszakítani, abbahagyni
example: When they saw the storm coming, they broke off what they were doing and ran into the house. – Amikor meglátták, hogy vihar közeledik, abbahagyták, amit csináltak és befutottak a házba.

to finish off
meaning: to complete the last part of what you are doing

magyarul: végezni valamivel, befejezni valamit
example: He was in a hurry, but he managed to finish off everything before leaving. – Nagy sietségben volt, de sikerült mindent befejeznie mielőtt elment volna.

to polish off
meaning: to finish something quickly and easily

magyarul: gyorsan és könnyedén befejezni valamit
example: I just need to polish off some paperwork and then I’ll be heading home. – Gyorsan be kell fejeznem még egy kis papírmunkát és aztán indulok haza.

to pack up
meaning: to collect things after finishing something

magyarul: összeszedelődzködni, összepakolni
example: Why don’t you start packing up while I finish this and then we can leave together. – Miért nem pakolsz össze, amíg én ezt befejezem, és akkor elindulhatunk együtt.

to give up
meaning: to stop doing or having something

magyarul: abbahagyni, feladni valamit, lemondani valamiről
example: He has to give up smoking as soon as possible because he coughs all the time. – Minél előbb abba kell hagynia a dohányzást, mert állandóan köhög.

to cut down
meaning: to reduce the amount or number of something

magyarul: csökkenteni, visszafogni valamit
example: You must cut down on sugar because you’re growing fat. – Csökkentened kell a cukorfogyasztást, mert kezdesz elhízni.

to wind down
meaning: gradually relax after something that was tiring or worrying

magyarul: kifújni magadat, leereszteni, lelazulni
example: Let’s go and have a drink to wind down after this hard day at the office. – Menjünk el egy italra kifújni magunkat ez a kemény nap után az irodában.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!