Phrasal Verbs – TECHNOLOGY

alapfok
Ebből az összeállításból számítástechnikával kapcsolatos kifejezéseket tanulhatsz meg.

PHRASAL VERBS – COMPUTERS AND TECHNOLOGY

to back up
definition: to save files to external target
magyarul: fájlokat menteni célmeghatjtóra
example: I backed up my files so I can restore them if there is any virus damage. – Célmeghajtóra mentettem a fájlaimat, hogy visszaállíthassam őket vírus okozta károk esetén.

to be down
definition: not functioning
magyarul: leállt/nem működik
example: The system was down for a long time, so I couldn’t finish my work. – A rendszer nagyon sokáig nem működött, ezért nem tudtam befejezni a munkámat.

to blow up
definition: to make larger
magyarul: nagyobbítani, felnagyíítani
example: If you click on the photo, you can blow it up. – Ha rákattintasz a képre, felnagyíthatod.

to bounce back
definition: tocome back
magyarul: visszakerülni, visszapattanni
example: Many times an email bounces back to the sender if there is an error in the address. – Sokszor az email visszakerül küldőjéhez ha hibás a cím.

to break down
definition: machine or vehicle stops working
magyarul: valamilyengép vagy jármű tönkremegy
example:My computer broke down because of a virus. – A számítógépem tönkrement egy vírustól.

to break in
definition: to enter by force or illegally
magyarul:betörni valahova
example:Somebody broke into the school computer network. –  Valaki betört az iskolai számítógépes hálózatba.

to close down
definition: to shut  (down)
magyarul: bezárni valamit
example: After saving your work, you can close the program down. – Miután elmentetted a munkádat bezárhatod a programot.

to crank up (speed)
definition: to make faster
magyarul: felgyorsítani valaminek a sebességét
example: Apple has been cranking up the speed of its machines.  – Az Apple felgyorsította a gépeit.

to filter out
definition: to remove after filtering
magyarul: megszűrni valamit (tartalmat)
example: Parents can filter out harmful online material for their children. – A szülők kiszűrhetik a gyerekeik számára ártalmas online tartalmakat.

to scroll down
definition: to move (a page) down
magyarul: legörgetni (egy oldalt)
example: She couldn’t get to the end of the list although she scrolled a whole page down. – Nem tudott a lista végéhez jutni bár egy egész oldalt legörgetett.

to set up
definition: to start something, to make arrangements
magyarul: létrehozni
example: I set up a new email account. – Új email postafiókot hoztam létre.

to jazz up (a site)
definition: to make more interesting or exciting
magyarul: érdekessebbé vagy izgalmasabbá tenni valamit, felturbózni valamit
example: We have to jazz up our webpage. – Fel kell dobnunk a honlapunkat.

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!