5 Perc Angol: Sun Idioms – Napos idiómák

minden
A következő idiómagyűjteményből napos kifejezéseket fogunk megtanulni jelentéssel és példamondatokkal együtt.

one’s moment in the sun
definition: a brief period of time in which an otherwise unremarkable or humble person draws attention and becomes particularly successful, popular or famous
magyarul:
pillanatnyi hírnév, csillogás
example:
Jamie had his moment in the sun when one of his photos went viral on Facebook. – Jamie kis időre híres lett, amikor az egyik képével tele volt a Facebook.

to catch the sun
definition: to get sunburnt
magyarul:
leégni
example:
Last Sunday I was on the beach and I caught the sun so much that my back hurts and even the after sun cream is of no use. – Múlt vasárnap strandoltam, leégtem, és annyira fáj a hátam, hogy még a napozás utáni krém sem ér neki semmit.

Never let the sun go down on your anger.
definition: do not go to bed angry, always make amends before that
magyarul:
a nap ne menjen le a ti haragotokkal
example:
I know you’re mad at him, and you’re right, but you know you should never let the sun go down on your anger. – Tudom, hogy mérges vagy rá, és igazad is van, de tudod, hogy nem kellene haraggal lefeküdni.

to go to bed with the sun
definition: to go to bed very early
magyarul:
a tyúkokkal feküdni
example:
Don’t go to visit Grandma after 6 p.m. You know that she likes going to bed with the sun. – Este hat után már ne menj a nagyihoz látogatóba! Tudod, hogy szeret a tyúkokkal feküdni.

Make hay while the sun shines.
definition: if you have the chance to do something, don’t hesitate to do it
magyarul:
használd ki az alkalmat, addig üsd a vasat, amíg meleg
example:
It’s not raining at last, so let’s make hay while the sun shines and plant the strawberries. – Végre nem esik, ezért használjuk ki az alkalmat, és ültessük el az epret!

There’s nothing new under the sun.
definition: everything that is happening now has already happened before
magyarul:
nincs új a nap alatt
example:
Wars and fights everywhere. Unfortunately there’s nothing new under the sun. – Háborúk és harcok mindenfelé. Sajnos semmi új nincs a nap alatt.

to think the sun rises and sets on someone
definition: to think that someone is the most important person in the world
magyarul:
körülötte forog a világ, a csillagokat is lehozná érte
example:
Katie’s boyfriend thinks that the sun rises and sets on her. I so envy her. – Katie barátja a csillagokat is lehozná Katie-ért. Annyira irigykedem rá ezért!

someone’s place in the sun
definition: a job or situation that makes you happy and provides you with all the money and things

that you need and want
magyarul:
az élet napos oldalán
example:
After fighting for success so long he’s found his place in the sun at last. – Miután olyan sokáig küzdött a sikerért, végre az élet napos oldalán érezheti magát.

to think the sun shines out of someone’s arse/backside
definition: to love someone so much that you do not think they have any faults
magyarul:
imádattal csüngeni rajta, nem venni észre a hibáit
example:
Jane can do whatever she wants. Jack thinks the sun shines out of her backside and never lets anyone criticize her. – Jane azt csinál, amit csak akar. Jack akkora imádattal csüng rajta, hogy nem engedi, hogy bárki is kritizálja.

to have the sun in one’s eyes
definition: to be unable to see because the sun is shining directly into one’s eyes
magyarul:
szemébe süt a nap, elvakítja a nap
example:
I hate it when I have the sun in my eyes that’s why I always take my sunglasses. – Utálom, amikor a szemembe süt a nap, ezért mindig magammal viszem a napszemüvegemet.

Happy is the bride that the sun shines on.
definition: it is supposed to be good luck if the sun shines on a couple on their wedding day
magyarul:
szerencsés lesz a házasság, ha az esküvő napján süt a nap
example:
The sun was shining on our wedding day. My mum reminded me that “Happy is the bride that the sun shines on.” – Sütött a nap az esküvőnk napján. Anyukám emlékeztetett rá, hogy a napsütés szerencsét hoz a menyasszonynak.

under the sun
definition: anywhere on earth at all
magyarul:
kerek e világon
example:
Is there anyone under the sun who can help me with this seemingly unsolvable problem? – Létezik valaki kerek e világon, aki képes lenne segíteni ezzel a látszólag megoldhatatlan problémával kapcsolatban?

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!