Spring Idioms – Tavaszi idiómák

minden
Nem vagyok már én sem egy “spring chicken”, azaz mai csirke, erről jutott eszembe hogy nézzünk is meg néhány “spring” azaz tavaszi idiómát és kifejezést! 

One swallow does not a spring make.
definition:
a single fortunate event doesn’t mean that what follows will also be good
magyarul: Egy fecske nem csinál nyarat.
example:
 She’s started to talk to me again after a long period of time, but I’m afraid that it won’t last. One swallow does not a spring make. – you know. –  Hosszú idő után először szólt hozzám, de attól tartok, hogy ez csak egyszeri alkalom volt. Tudod, egy fecske nem csinál nyarat.

to be full of the joys of spring
definition:
to be very happy
magyarul: ugrálni örömében, kitörően örülni valaminek
example
: I was full of the joys of spring when I found out that I’d passed my language exam at last. –  Ugráltam örömömben, amikor kiderült, hogy végre átmentem a nyelvvizsgán.

to be no spring chicken
definition:
to no longer be young or youthful
magyarul: már nem mai csirke
example:
 Are you sure you should be partying all night? You’re no spring chicken!   –  Biztosan muszáj egész éjjel buliznod? Nem vagy már mai csirke!

spring fever
definition:
a feeling of wanting to go outdoors and do things because spring is coming and the weather is getting warmer
magyarul: tavaszi nyughatatlanság
example:
 The sun is shining and all the kids have spring fever. It’s extremely difficult to teach today.  –  Süt a nap és minden gyereken úrrá lett a tavaszi nyughatatlanság. Szörnyű nehéz ma tanítani.

to have a spring in one’s step
definition:
to have a happy, energetic, and excited mood that is shown by the carefree way one walks
magyarul: ruganyosan, élénken, felvillanyozva lépkedni
example:
 Jane’s had a spring in her step ever since she realized she was pregnant.      –  Jane járásán is látszik, mennyire felvillanyozta, hogy megtudta, hogy babát vár.

to spring to life
definition:
to come into existence, to become active
magyarul: életre kelni, feléledni, keletkezni
example:
The idea of writing didn’t just spring to life out of the blue. I’d been thinking about it for years.        –  Az írás gondolata nem csak úgy a semmiből keletkezett. Évek óta gondolkodtam már rajta.

to spring into action
definition:
to begin doing something or become active suddenly and very quickly
magyarul: elkezdeni cselekedni, akcióba lendülni
example:
Firefighters need to be able to spring into action at a moment’s notice.  –  Ha riasztás van, a tűzoltóknak pillanatok alatt kell akcióba lendülniük.

Hope springs eternal in the human breast.
definition:
People can always find a reason to hope, even in the bleakest situations.
magyarul: Amíg élünk, remélünk.
example:
 Life is so fragile. We don’t know what’s going to happen tomorrow, but hope springs eternal in the human breast, right?       –  Az élet annyira törékeny. Nem tudjuk, hogy mit hoz az élet holnap, de amíg élünk, remélünk, igaz?

spring forward, fall back
definition:
A phrase used to remember which way to change the clocks as a result of daylight-saving time. In the spring, clocks are set forward by one hour; in the fall (autumn), clocks are set back an hour.
magyarul: tavasszal előre, ősszel vissza/hátra
example:
We’re supposed to change the clocks tomorrow. Is it an hour forward or back? Remember, ‘spring forward, fall back’. It’s March, so they go an hour forward.  –  Holnap kell átállítanunk az órákat. Egy órával előre vagy vissza kell állítani őket? Gondolj a rigmusra: tavasszal előre, ősszel hátra. Március van, az órákat egy órával előre kell állítani.

to spring to one’s feet
definition:
to quickly or abruptly assume a standing position
magyarul: talpra ugrani, felpattanni
example:
 The kids all sprang to their feet when the teacher came in. –  Minden gyerek felpattant, amikor bejött a tanár.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!