Child Idioms – “Gyerekes” idiómák

Ebből a kis összeállításból gyerekekkel és gyerekkorral kapcsolatos idiómákat és kifejezéseket tanulhatsz meg.

as easy as child’s play
definition: extremely simple, easily accomplished
magyarul: gyerekjáték, pofonegyszerű, mi sem egyszerűbb
example: Any kind of DIY job was as easy as child’s play for him.  –  Bármilyen barkácsolós munka gyerekjáték volt neki.

to have neither chick nor child
definition: to have no children at all
magyarul: se kutyája, se macskája; nincs gyereke
example: It took me a while to come to terms with having neither chick nor child at my age, but I’m at peace with it now.    –  Eltartott, mire sikerült elfogadnom, hogy az én koromban nincs gyerekem, de mostanra megbékéltem vele.

a burnt child dreads the fire
definition: if something has hurt you once, you avoid it after that
magyarul: akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél; aki egyszer megégette magát, fél a tűztől
example: Ever since John told me off so rudely, I’ve avoided asking him for anything; a burnt child dreads the fire, you know. –  Mióta John olyan csúnyán letolt, nem kértem tőle semmit. Tudod, akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél.

Children should be seen, not heard.
definition: children should be quiet and well-behaved
magyarul: gyereknek hallgass a neve; gyerek ne vágjon bele a felnőttek szavába
example: My granny was always shushing us because she was of the opinion that children should be seen and not heard.   –  A nagyim mindig lecsittelt minket, mivel az volt a véleménye, hogy a gyereknek hallgass a neve.

to be like a child in a sweetshop
definition: to be so excited about one’s surroundings that one acts in a childlike or silly way
magyarul: mint egy gyerek az édességboltban
example:   Julian loves football so much that he’s like a child in a sweetshop any time he steps into the stadium. –  Julian annyira imádja a focit, hogy valahányszor csak belép a stadionba, úgy kezd el viselkedni, mint egy gyerek az édességboltban.

spare the rod and spoil the child
definition: discipline is necessary for good upbringing
magyarul: fegyelmezés nélkül nem lehet jól gyereket nevelni
example: How can you allow your son to be so rude, Jane? My parents always said that spare the rod and spoil the child.  –  Hogy engedheted meg a fiadnak az ilyen durva viselkedést, Jane? A szüleim mindig azt mondták, hogy fegyelmezés nélkül nem lehet jól gyereket nevelni.

a boomerang child
definition: an adult child who has resumed living with their parents after previously moving out
magyarul: „bumeráng gyerek”; egy már otthonról korábban kirepült, majd újra hazaköltöző felnőtt gyerek
example: I never planned to be a boomerang child—but then I got divorced and I had no money and no place to go.  –  Sose terveztem, hogy újra visszaköltözzek a szüleimhez, csak aztán elváltam, nem volt pénzem, és nem volt hol laknom.

brainchild
definition: someone’s good, creative or clever idea
magyarul: ötlet, terv, ami valaki agyából pattan ki
example:  This product idea is my brainchild, and I’m going to see it through till it’s produced.  –  Ennek a terméknek az ötlete az én agyamból pattant ki, és nyomon is fogom követni, amíg le nem gyártják kész termékként.

latchkey child
definition: a child who is home alone after school or in general because their parents are at work
magyarul: kulcsos gyerek
example:  I was a latchkey child all through upper primary, but I didn’t mind it at all. I loved to be on my own in the afternoons.  –  Felső tagozatos koromban végig kulcsos gyerek voltam, de ez egyáltalán nem zavart. Szerettem magamban lenni délutánonként.

a child prodigy
definition: a child genius; a whiz kid
magyarul: csodagyerek, lángész, kis zseni
example:  He was always thought to be a child prodigy. No wonder he has achieved so much in life.      –  Mindig is lángésznek tartották már gyerekkorában. Nem csoda, hogy olyan sokra vitte az életben.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!