Clothes idioms – Ruházkodással kapcsolatos kifejezések

alapfok

Ruhákkal kapcsolatos idiómákat tanulhatsz meg ebből az összefoglalóból magyar jelentéssel és példamondattal együtt.

CLOTHES IDIOMS

 

to air one’s dirty linen in public
meaning: to discuss one’s private quarrels or problems in front of others
magyarul: kiteregeti a szennyest (átvitt értelemben)
example: Thomas does not like his wife to air his dirty linen in public when they are with friends. – Thomas nem szereti amikor a felesége kiteregeti a családi szennyest a barátoknak.

birthday suit
meaning: completely naked
magyarul: teljesen meztelen
example: The crazy man boy was running through the park in his birthday suit. – Az őrült férfi teljesen meztelenül rohant át a parkon.

to die with one’s boots on
meaning:to die while still active in one`s work or while doing a job
magyarul: ereje teljében/munkavégzés közben meghal
example: The man worked hard all his life and died with his boots on when he had a heart attack at the factory. – A férfi egész életében keményen dolgozott, és szerszámmal a kezében halt meg, amikor szívrohamot kapott a gyárban.

to be dressed to kill
meaning: wearing one`s finest clothes
magyarul: a legjobb ruhájában van
example:  Susan was dressed to kill when she met George for their first date. – Susan nagyon kicsípte magát, amikor először randizott George-dzsal.

to be dressed to the nines/teeth
meaning:to be dressed elegantly, to be dressed very well
magyarul: nagyon csinosan/elegánsan van felöltözve
example: The couple were dressed to the nines when they went to the opening of the exhibition. – A pár nagyon elegánsan felöltözött a kiállítás megnyitójára.

to eat one’s hat
meaning: to do something extraordinary or special if something that you do not think will happen actually happens
magyarul: megeszi a kalapját (pont ugyanaz: )
example: If my brother arrives here on time I will eat my hat. – Ha a testvérem időben megérkezik, megeszem a kalapom.

to fit like a glove
meaning: to fit perfectly
magyarul: olyan, mintha ráöntötték volna
example:  The woman’s new dress fit like a glove so she was very happy. – A hölgy új ruhája úgy állt rajta, mintha ráöntötték volna.

to get to boot
meaning:  to be fired from a job, to be told to leave a place
magyarul: kirúgva lenni egy állásból
example: The man got the boot from the restaurant for not serving the customers properly. – A férfit kirúgták az étteremből, mert nem szolgálta ki megfelelően a vendégeket.

to handle (someone) with kid gloves
meaning: to handle somebody very gently and carefully
magyarul:  kesztyűs kézzel bánni valakivel
example:  You must handle your aunt while she is here with kid gloves because she is very sensitive. – A nagynénéddel kesztyűs kézzel kell bánnod amíg itt van, mert nagyon érzékeny.

to have ants in one’s pants
meaning: to be restless, to be nervous
magyarul: be van sózva, izgatott
example:  The little boy was moving around like he had ants in his pants. – A kissrác úgy izgett-mozgott, mintha be lett volna sózva.

to pull up one’s socks
meaning: to make greater efforts than before to do something
magyarul: fel kell kötnie a gatyáját
example: It is time that you pull up your socks and begin to study for your exams. – Itt az ideje, hogy felkösd a gatyádat, és elkezdj tanulni a vizsgákra.

to tighten one’s belt
meaning: to live on less money than usual
magyarul: meg kell szorítania a nadrágszíjat, kevesebb pénzből kell kijönnie
example: If we want to go to the seaside this year we will have to tighten our belts and begin to save some money. – Ha idén nyáron is szeretnénk elmenni a tengerpartra, akkor meg kell szorítanunk a nadrágszíjat, és el kell kezdenünk spórolni.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!