COLOUR IDIOMS – BLUE

alapfok

A fehér és a feketeután most jöjjenek a kék idiómák. 

COLOUR IDIOMS – BLUE

 

1. out of the blue – suddenly, unexpectedly – hirtelen                                              

2. a bolt from the blue – a sudden/unexpected thing – derült égből villámcsapás                         

3. to be blue – to be sad – szomorú                                                                                     

4. the blues – sadness OR a 3 chord style of music – 1. szomorú 2. zene 3 akkordos stílusban   

5. ablue note – in jazz and blues, a note played at a slightly lower pitch than that of the major scale – hang, amit a dúr skálához képest kicsit alacsonyabb hangnemben játszanak (dzsessz, blues zenében)

6. once in a blue moon – infrequently – nagyon ritkán, minden szökőévben                                   

7. blue-collar worker – someone who does manual labor or belongs to the working class – fizikai munkás                      

8. ablue blood – an aristocratic person – kékvérű, arisztokrata                                              

9. to talk a blue streak – to talk a lot – sokat beszélni                                   

10. to turn blue – to have difficulty breathing – elkékülni (légzési nehézségek miatt)                   

11. blue with cold – feeling very cold – nagyon fázni                                    

12. until you’re blue in the face – having lost your patience – elveszíteni a türelmét, míg el nem lilulsz

 13. a blue movie – a pornographic film – pornófilm                                      

14. ablueprint (for something) – a design, a guide – tervrajz, fénymásolat

15. true blue – faithful – hűséges                                                                                         

16. into the wide/wild blue  – to an unknown/faraway place – ismeretlen helyre, a világ végére

17. to turn the air blue – to swear a lot – sokat káromkodni                                      

18. between the devil and the deep blue sea – a dilemma, to choose between two undesirable situations –  két rossz közül választani                                              

19. the boys in blue – the police – rendőrség

20. ablue state (U.S.) – a state whose residents are politically more Democrat – olyan amerikai állam, melynek lakói többnyire Demokrata pártiak                                  

21. ablue (British) – a Tory – konzervatív                                           

22. to scream blue murder (British) – to express yourself angrily – mérgében üvölt, hangosan méltatlankodik                                              

23. ablue-eyed boy (British) –  The favouriteof someone in power,especially a young boywho can do no wrong – valaki kedvence, azt tartják róla, hogy soha semmi rosszat nem képes tenni (pl. egy tanár kedvence)

24. rare as a blue diamond – very rare – ritka, mint a fehér holló

Match the idioms with the definitions.

1. out of the blue

A. sadness OR a 3 chord style of music

2. abolt from the blue

B. someone who does manual labor or belongs to the working class

3. to be blue

C. a design, a guide

4. the blues

D. feeling very cold

5. ablue note

E. having lost your patience

6. once in a blue moon

F. suddenly, unexpectedly

7. blue-collar worker

G. infrequently

8. ablue blood

H. to talk a lot

9. to turn blue

I.a pornographic film

10. blue with cold

J. faithful

11. until you’re blue in the face

K. to an unknown/faraway place

12. ablue movie

L. a sudden/unexpected thing

13. ablueprint (for something)

M. a dilemma, to choose between two undesirable situations

14.  true blue

N. to be sad

15.  into the wide/wild blue

O. an aristocratic person

16. to turn the air blue

P. to have difficulty breathing

17. between the devil and the deep blue sea

Q. in jazz and blues, a note played at a slightly lower pitch than that of the major scale

18. the boys in blue

R. a Tory

19. ablue state

S. The favouriteof someone in power,especially a young boywho can do no wrong

20. ablue

T. to express yourself angrily

21. to scream blue murder

U. a state whose residents are politically more Democrat

22. ablue-eyed boy

V. the police

23. rare as a blue diamond

W. to swear a lot

24. to talk a blue streak

X. very rare                                  

1. F

2. L

3. N

4. A

5. Q

6. G

7. B

8. O

9. P

10. D

11. E

12. I.

13. C

14.  J

15.  K

16. W

17.  M

18.  V

19.  U

20.  R

21.  T

22.  S

23.  X

24.  H

Vocabulary

bolt

villámcsapás, mennykőcsapás

chord

akkord

note

hang

pitch

hangmagasság

major scale

dúr skála

manual labour

fizikai munka

working class

munkásosztály

streak

csík, sáv

unknown

ismeretlen

faraway

távoli

to swear

káromkodni

devil

ördög

a Tory

konzervatív

murder

gyilkosság

someone in power

hatalmon lévő, valamilyen tisztséggel rendelkező

diamond

gyémánt

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!