COLOUR IDIOMS WITH THE WORD COLOUR

középfok

... és akkor most nézzünk színes idiómákat a COLOUR szóval, magával:)

COLOUR IDIOMS WITH THE WORD COLOUR

 

1. to be colourless – to lack personality, to be boring – színtelen, unalmas

Nothing he said stands out in my memory. I’m afraid he’s a dull, colourless man.– Nem emlékszem semmire abból, amit mondott. Szerintem ő egy színtelen, unalmas ember.

2. to be off colour – to be not quite at one’s best, to feel queasy or slightly ill – rossz színben van
She’s a little off colour today because she was up very late last night and had too much to drink. – Ma nincs valami jó színben,mert tegnap nagyon későn feküdt le és túl sokat ivott.

3. to give/lend colour to something – to make (an account, story, explanation, etc.) more credible or more believable – hihetőbbé tesz valamit

The broken window on the ground floor lent colour to her story that her house had been burgled.– A földszinten a kitört ablak hihetőbbé tette, hogy betörtek a házába.

4. ahighly coloured report – a report that is exaggerated or biased – kiszínezett, eltúlzott beszámoló
I read the government’s highly coloured report on the great state of the health services.– Olvastam a kormány erősen eltúlzott jelentését arról, hogy mennyire jól működik az egészségügy.

5. to see someone in his true colours – to understand someone’s true character, often for the first timewith their qualities and/or weaknesses – meglátni valakiről, hogy milyen is valójában

As soon as he made a fuss about returning the money, I saw him in his true colours.– Amint azon kezdett cirkuszolni, hogy adjam vissza a pénzt, megláttam, hogy ki is ő valójában.

6. to show himself in his true colours – to reveal one’s true nature – kimutatni a foga fehérjét

When he lost his temper at the party, he showed himself in his true colours.– Amikor a buliban jelenetet rendezett, kimutatta a foga fehérjét.

7. with flying colours – with great success, with distinction – kiválóan, kitűnően

We were all expecting him to fail but he passed the exam with flying colours. – Mindnyájan azt vártuk, hogy meg fog bukni a vizsgán, de kiválóan átment.

8. to paint something in bright colours – to describe something in a flattering way – kedvező színben tüntetni fel valamit

My brother pretended he was doing well financially and painted his life in the brightest colours. – A bátyám úgy tett, mintha minden rendben lenne nála a pénzügyek tekintetében és a legkedvezőbb színekben tüntette fel az életét.

9. to paint something in dark colours – to describe something in an unflattering way – kedvezőtlen színben tüntetni fel valamit

He always painted the future in dark colours but in the end everything turned out to be all right.– Mindig kedvezőtlen színben láttatta a jövőt, de a végén minden rendben lett.

10. to see the colour of someone’s money –  you want to be sure that the person in question has enough money to pay you before you accept to do something – megnézni hogy valaki fizetőképes–e

I want to see the colour of his money before shipping the goods.– Látni szeretném, hogy tényleg fizetőképes–e az illető mielőtt leszállítom az árukat.

11. colourful language – expletive-filled language, vulgar or rude – vulgáris, káromkodással tarkított beszéd

She made it clear, in colourful language, that she did not wish to talk to the police.– Káromkodva tette világossá, hogy nem kíván beszélni a rendőrséggel.

12. to sail under false colours – to be hypocritical or pretend to be something else in order to deceive people – hamis színben tünteti fel magát

He felt the waiters could see that in his suit he is sailing under false colours and he usually wears jeans and boots.– Érezte, hogy a pincérek látják, hogy hamis színben tünteti fel magát, hiszen általában farmert és csizmát szokott viselni.

13. to colour somebody’s judgement/opinions – to influence the way somebody thinks about something so that they become less fair or reasonable –  befolyásolni valaki véleményét

In my position I can’t afford to let my judgement be coloured by personal feelings.– Az én pozíciómban nem tehetem meg, hogy a személyes véleményem befolyásolja a döntésemet.

14. to be colour-blind – to be unable to see the difference between all or some colours – színvak

Being colour-blind it was very difficult for me to paint nice pictures at the arts lessons in school.– Mivel színvak vagyok, a rajzórákon nagyon nehezen tudtam szép képeket festeni.

15. colour coded – things marked with different colours to make it easy to see what they are to be used for – a könnyebb használat érdekében különböző színekkel megjelölt

Each unit in the book is colour-coded.– A könyvben minden lecke különböző színekkel van jelölve.

16. colour-coordinated – clothes, decorations which have colours that look good together – színben egymáshoz illő

Take lightweight, colour-coordinated clothing that can be packed without wrinkling badly.– Könnyű, színben egymáshoz illő ruhákat vigyél magaddal, amelyeket úgy tudsz elrakni, hogy nem nagyon gyűrődnek össze.

17. to add colour to something – to make something more interesting – színt vinni valamibe

He added colour to my lonely life when he decided to move to my flat.– Színt vitt magányos életembe amikor úgy döntött, hogy beköltözik a lakásomba.

18. to be colourfast – a cloth which will not lose its colour when washed – színtartó, nem ereszti a színét

Be careful when washing new clothes. Not all of them are colourfast.– Légy óvatos, amikor új ruhákat először mosol. Nem mindegyik színtartó.

19. to nail your colours to the mast – to say clearly and publicly which ideas or which people you support – letenni a voksot valami mellett

Nobody knows which way he’s going to vote because he has so far refused to nail his colours to the mast.– Senki sem tudja, hogy mire fog szavazni, mert ezeddig nem volt hajlandó semmi mellett sem letenni a voksát.

20. to change colour – to pale or to blush – megváltozik az arcszíne (elpirul vagy elsápad)

She changed colour when she saw the topic of the exam.– Kiszaladt a szín az arcából, amikor meglátta a vizsgatételt.

21. to join the colours – to enlist – katonának állni

First he did not want to join the colours but his father talked him into it.– Először nem akart beállni katonának, de az apja rábeszélte.

22. to get/win somebody’s colours – to be able to play for a country’s national team – bekerülni a válogatott csapatba

He was very proud when at last he could win his colours and played at the championship.– Nagyon büszke volt, amikor végre bekerült a válogatottba és a bajnokságon játszott.

23. colour-bearer – the person who carries the flag – zászlóvivő

I always wanted to be the colour-bearer of my team at the Olympic Games but I never had the chance.– Mindig is szerettem volna én lenni a csapatom zászlóvivője az Olimpián, de soha nem volt rá lehetőségem.

24. to stick to somebody’s colours – to be faithful to somebody’s opinion – ragaszkodik a meggyőződéséhez, elveihez

Stick to your colours please. That’s the right way to do.– Kérlek, ragaszkodj az elveidhez! Ez a helyes dolog.

 25. under colour of something – under the pretext of – valami ürügye, leple alatt

Under colour of writing the history of football he spent all his time watching football matches.– Annak ürügyén, hogy a foci történetét írja, minden idejét focimeccsek nézésével töltötte.

Match the phrases or idioms with their meaning in Hungarian.

1. to be colourless

A.meglátni valakiről, hogy milyen is valójában

2. to be off colour

B.kedvezőtlen színben tüntetni fel valamit

3. to give/lend colour to sg

C. megnézni hogy valaki fizetőképes–e

4. ahighly coloured report

D.hihetőbbé tesz valamit

5. to see someone in his true colours

E. hamis színben tünteti fel magát

6. to show himself in his true colours

F.rossz színben van

7. with flying colours

G.kiszínezett, eltúlzott beszámoló

8. to paint something in bright colours

H. színvak

9. to paint something in dark colours

I. színben egymáshoz illő

10. to see the colour of someone’s money

J.színtelen, unalmas

11. colourful language

K.kimutatni a foga fehérjét

12. to sail under false colours

L.kedvező színben tüntetni fel valamit

13. to colour somebody’s judgement/opinions

M. vulgáris, káromkodással tarkított beszéd

14. to be colour-blind

N. a könnyebb használat érdekében különböző színekkel megjelölt

15. colour coded

O. színt vinni valamibe

16. colour-coordinated

P. letenni a voksot valami mellett

17. to add colour to something

Q. katonának állni

18. to be colourfast

R.kiválóan, kitűnően

19. to nail your colours to the mast

S. bekerülni a válogatott csapatba

20. to change colour

T. zászlóvivő

21. to join the colours

U. színtartó, nem ereszti a színét

22. to get/win somebody’s colours

V. valami ürügye, leple alatt

23. colour-bearer

W. ragaszkodik a meggyőződéséhez, elveihez

24. to stick to somebody’s colours

X. megváltozik az arcszíne (elpirul vagy elsápad)

25.under colour of something

Y. befolyásolni valaki véleményét

Key:

1. J.

2. F.

3. D.

4. G.

5. A.

6. K.

7. R.

8. L.

9. B.

10. C.

11. M.

12. E.

13. Y.

14. H.

15. N.

16. I.

17. O.

18. U.

19. P.

20. X.

21. Q

22. S.

23. T.

24. W.

25. V. 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!