Cooking Idioms – Főzéssel kapcsolatos idiómák

alapfok

Ebből az összeállításból tíz, főzéssel kapcsolatos idiómát tanulhatsz meg magyar jelentéssel és példamondattal. 

 

 

Cooking with gas
definition:making good progress and likely to succeed (gas being faster, easier and cleaner to cook with than a wood stove)
magyarul: jó úton haladni
example: Now that we’ve had this breakthrough with our experiment, we’re really cooking with gas. – Most, hogy bekövetkezett az áttörés a kísérletünkben, igazán jó úton haladunk.

Cut and dried
definition:a situation, issue or idea that’s completely settled or decided (the distinction was originally made between the ‘cut and dried’ herbs from herbalists’ shops and living herbs)
magyarul: előre elrendezett, előre megrendezett
example: There are no cut-and-dried solutions here. We need to come up with something. – Nincsenek itt előre elrendezett megoldások. Ki kell találnunk valamit.

Flash in the pan
definition:something that disappoints by failing to deliver anything of value, despite a showy beginning
magyarul: szalmaláng életű
example: With only one hit song, it was obvious that the young pop star was going to be just another flash in the pan. – Az egyetlen slágerével szinte biztosra vehető volt, hogy szalmaláng életű lesz a fiatal popsztár karrierje.

Half-baked
definition: something that hasn’t been thought through properly
magyarul: félkész, meggondolatlan, átgondolatlan
example: This is another half-baked scheme that isn’t going to work. – Ez egy újabb meggondolatlan terv, ami nem fog működni.

To boil down to
definition:To reduce or simplify (something) to the most basic, essential, or fundamental element(s).
magyarul: lerövidíteni, tömören összefoglalni
example: Your essay is far too long. Please try to cut out any superfluous text and boil it down to about 10 pages. – Nagyon hosszú az esszéd. Kérlek próbálj meg kivágni minden fölösleges szöveget, és rövidítsd le 10 oldalra!

On a knife-edge
definition:in a tense situation, especially one that’s finely balanced between success and failure
magyarul: pengeélen
example: I am on a knife-edge right now, waiting to hear if my contract has been extended. If not, I’ll need to find a new job. – Pengeélen táncolok most, arra várva, hogy a szerződésemet meghosszabbítják-e. Ha nem, új állást kell találnom.

On a plate
definition:with little or no effort from the person concerned (usually used in conjunction with to hand or give)
magyarul: tálcán kínálva, nehézségek nélkül
example: I didn’t have all this handed to me on a plate. – Én sem tálcán kaptam mindezt.

To boil over (with anger)
definition: when someone can’t control their anger and starts to argue or fight (opposite of simmer down)
magyarul: forrongani a dühtől
example: Union members’ frustrations boiled over in demonstrations this weekend.- A szakszervezeti tagok csalódottsága miatt érzett düh tüntetésekbe torkollott a hétvégén.

To cook the books
definition:falsify a company’s financial accounts
magyarul: meghamisítani egy cég pénzügyi könyvelését
example: My partner had been cooking the books for years, but because I was the CEO, I got the blame for our company’s collapse. – Az üzleti partnerem évek óta hamisította a cég könyvelését, de mivel én voltam az ügyvezető, engem vontak felelősségre a cég összeomlásáért.

To jump out of the frying pan into the fire
definition:to go from a bad situation to an even worse one
magyarul: egy rossz helyzetből egy még rosszabb szituációba kerülni, csöbörből vödörbe kerülni
example: Moving from my old flat to this one is like jumping out of the frying pan into the fire. – Az, hogy a régi lakásomból átköltöztem ebbe, csak még rosszabb helyzetet teremtett.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!