Farm Idioms

alapfok

A következő összeállításbók farmmal és farmgazdálkodással kapcsolatos idiómákat tanulhatsz meg.

FARM IDIOMS

Good seed makes a good crop.
meaning: Starting with good materials will help you get good results.
magyarul: “A jó vetőmag jó termést hoz.” Tehát jó minőségű alapanyagokból jó végeredmény születik.
example: I am sure Robert’s business will flourish. He’s capable and honest, and good seed makes a good crop. – Biztos vagyok benne, hogy Robert vállalkozása virágozni fog. Robert hozzáértő, és a jó alapok meg fogják hozni a kiváló eredményt.

a cattle market (also a meat market) 
meaning:a place where people go to see sexually attractive women or to find sexual partners 
magyarul: “húspiac”, olyan hely, ahol sok szép és szexuálisan vonzó lány felvonultatnak
example: It seems that beauty contests nowadays are just cattle markets. – Úgy tűnik, hogy a szépségversenyek manapság csak húspiacként működnek.

to buy the farm (slang)
meaning:to die/ to get killed
magyarul: elpatkol, feldobja a talpát (meghal)
example: I’ll pass through this illness, I’m too young to buy the farm. – Túl leszek ezen a betegségen, nem fogok elpatkolni.

to sell the farm/to bet the farm  
meaning:to liquidate all one’s assets in order to raise money to invest in something
magyarul: mindenét eladja, hogy befektethesse valamibe
example: It’s a risky proposition. I wouldn’t bet the farm on it. – Ez rizikós vállalkozás. Nem tenném rá a vagyonomat.

a funny farm(slang)
meaning:a hospital for people who are mentally ill
magyarul: “sárga ház”, diliház
example:If things get much worse they’ll be carrying me off to the funny farm. – Ha rosszabbra fordulnak a dolgok, esküszöm a diliházban fogok kikötni.

factory farming (mainly British)
meaning:
a system for producing eggs, meat, and milk quickly and cheaply by keeping animals in small closed areas and giving them food which makes them grow quickly 
magyarul: nagyüzemi farmgazdálkodás (gyorsan és olcsón állítanak elő árucikket úgy, hogy az állatokat kicsi és zárt helyen tartják és olyan élelemmel etetik, amitől gyorsan nőnek)
example: They’ve launched a campaign against the abuses of factory farming. – Kampányt indítottak a nagyüzemi állattartás durva bánásmódjai ellen.

to farm out somebody (to somebody) also farm somebody out (to somebody)
meaning:
to give someone to someone else who will take care of them 
magyarul: valakit (pl. gyerek) átad valakinek, hogy viselje gondját
example: She farmed out her children to her brother for two weeks. – Két hétig kiadta a gyerekeit a bátyjának, hogy viselje ő gondjukat.

to farm out something (to somebody) also farm something out (to somebody)
meaning:
to give work or responsibilities to other people 
magyarul: kiad egy munkát
example: If you can’t finish the reports by next week, you should farm them out. – Ha nem tudod befejezni a munkát jövő hétig, akkor ki kell adnod valakinek.

to plough a lonely furrow  (mainly British literary)
meaning:
to do something alone and without help from other people 
magyarul: egyedül, segítség nélkül csinálni valamit (szó szerint “egyedül szántani a barázdát”)
example: He’d always been happier working in isolation, ploughing a lone furrow. – Mindig is boldogabb volt, ha elszigetelten dolgozhatott, ha egyedül szánthatta a barázdát.

to reap a/the harvest of something
meaning: to receive the good results of past actions
magyarul:  learatja valaminek a termését
example: Learning English is not a waste of time. You’ll reap the harvest of your efforts soon! – Az angoltanulás nem időpocsékolás. Hamarosan learathatod az eredményét a fáradozásaidnak.

to call hogs (slang)
meaning: to snore
magyarul: horkolni
example: I couldn’t sleep at all last night, with Uncle Joe calling hogs in the next room. – Nem tudtam tegnap éjjel aludni úgy horkolt Joe bácsi a szomszéd szobában. 

to be raised in a barn
meaning: brought up to behave like a barnyard animal/ having crude behaviour
magyarul: durva, bunkó viselkedése van (mint aki az istállóban/pajtában nőtt fel)
example: Don’t wipe your nose on your sleeve. Were you raised in a barn? – Nem töröld az orrodat az ingujjadba! Úgy viselkedsz, mint aki egy pajtában nevelkedett!

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!