Formákkal és alakzatokkal kapcsolatos idiómák

középfok

Ebben a hónapban ismét egy érdekes téma kerül terítékre: olyan idiómákat és kifejezéseket fogunk megtanulniamelyek alakokkal, formákkal és idomokkal kapcsolatosak.

to go back to square one
meaning: to start over again because of a setback or an impasse
magyarul: elölről kezdeni valamit
example: The negotiations were not successful, so it’s back to square one now. – A tárgyalások nem voltak eredményesek, úgyhogy elölről kell kezdeni mindent.

to be a square peg in a round hole
meaning: to be someone who doesn’t fit in a particular environment, or in certain circumstances

magyarulkilógni a sorból
example: Rob had been a round peg in a square hole throughout high school, but then he found himself at college and he had lots of friends. – Rob kilógott a sorból a középiskola
alatt, de a főiskolán magára talált, és sok barátja lett.

square meal
meaning: a big and nutritious meal

magyarulkiadós étkezés
example: After all this hard work, we need a square meal. – Ezután a kemény
munka után szükségünk van egy kiadós étkezésre.

to be fair and square
meaning: to treat everyone impartially

magyarul: méltányosnak és igazságosnak lenni
example: The division of the money should be fair and square. –A pénz elosztásának méltányosnak és igazságosnak kellene lennie.

to come (or go) full circle
meaning: to figuratively return to one’s starting point

magyarul: körbe érni, viszaérkezni a kiinduláshoz
example: We’ve come full circle from wealth to poverty to wealth again. – Körbeértünk: először jólét,
majd nyomor, végül ismét jólét.

love triangle
meaning: when two people are in love with the same person

magyarulszerelmi háromszög
example: The main plot of the novel is about a love triangle. – A regény fő cselekményszála
egy szerelmi háromszögről szól.

to move in the same circles with someone
meaning: to have similar tastes and frequent the same locations

magyarulugyanazokban a körökben forogni
example: Jack and Jill move in the same circles, but they don’t know each other well. – Jack és Jill ugyanazokban a körökben forognak, de nem ismerik jól egymást. 

a square answer/deal
meaning: an honest answer/deal
magyarul: becsületes válasz, üzlet
example: I’m waiting for a square answer. – Becsületes válaszra várok.

a vicious circle (or cycle)
meaning: a situation in which an attempt to resolve one problem creates new problems that lead back to the original situation
magyarul: ördögi kör
example: They needed a bank loan to get out of their family loan and they found themselves in a vicious circle. – Banki hitelre volt szükségük, hogy kifizessék a családi kölcsönüket, így ördögi körben találták magukat.

to speak or talk in circles
meaning: to discuss an issue or problem repetitively with no progress, to talk in a confusing manner
magyarul: ugyanazt ismételve beszélgetni vagy vitatkozni, eredmény nélkül
example: We argued for a long time and finally decided that we were talking in circles. – Hosszú ideig vitatkoztunk, míg végül eldöntöttük, hogy így nem jutunk előre.

to square the circle
meaning: to solve an impossible task
magyarul: lehetetlen feladatot megoldani, kört négyszögesíteni
example: To get both sides to agree meant we had to square the circle. – Hogy a két oldal egyetértésre jusson, a kört kellett négyszögesítenünk.

to square up
meaning: to settle or reconcile; to face one another in a competition
magyarul: számlát vagy tartozást kiegyenlíteni; meccsen vagy versenyen szembenézni egymással
example: I went to the restroom while my boyfriend squared up with the waiter. – A mosdóba
mentem, míg a barátom kiegyenlítette a számlát a pincérnél. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nézd meg ezt is:  The Key To Weight Loss Could Be Breathing

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!