Help Idioms - segítségkéréssel kapcsolatos idiómák

Help Idioms - segítségkéréssel kapcsolatos idiómák

Facebook Tweet

Egy csokorra való segítségkéréssel és segítségnyújtással kapcsolatos idióma.

IDIOMS: HELP

beyond help/ beyond repair
meaning: not able to be fixed
magyarul: valamin nem lehet már segiteni
example: That poor dog is beyond help. - Azon a szegény kutyán már nem lehet segíteni.

can't help but do something
meaning: [to be] unable to choose any but one course of action.
magyarul: nem tehet mást, mint …
example: Bob is a tennis fan and can't help but travel to Wimbledon each year. - Bob tenisz rajongó és nem tehet mást mint, hogy Wimbledonba utazzon minden évben.

(I) can't help it.
meaning: That is the way it is.; There is nothing I can do. (Often in answer to a criticism.)
magyarul: nem tehetek róla
example: Mom: Your hair is a mess. Daughter: It's windy. I can't help it.- Anya: A hajad tiszta kóc. Lánya: Szeles az idő. Nem tehetek róla.

Every little bit helps.
meaning: Even the smallest amount is helpful.
magyarul: A legkisebb segitség is jól jön.
example: Jane gave me a pair of socks for my new baby. It's not much, but every little bit helps.-  Jane adott nekem egy pár zoknit az új kisbabámnak. Ez nem sok, de a legkisebb segítség is jól jön.

God helps them that help themselves. 
meaning: You must also  work yourself to get what you want, not just wait for divine help.
magyarul: Segits magadon és Isten is megsegit.
example: If you want better education, start studying. God helps those who help themselves.- Ha jobb oktatásban akarsz részesülni, kezdj el tanulni. Segíts magadon és Isten is megsegít.

Heaven help us!
meaning: Good grief!; That's awful.
magyarul: Ez borzasztó! Úristen!
example:He fell and broke his hip! Heaven help us! What's next?- Elesett és eltörte a csípőjét. Úristen! Mi jön még?

help (someone) out
meaning: to help someone do something; to help someone with a problem.
magyarul: segiteni valakinek valamiben, egy problémát megoldani
example: I'm always happy to help out a friend. - Mindig boldogan segítek egy barátnak.

help someone out (of something) 
meaning: 1. to help someone get out of something or some place.
magyarul: segiteni valakinek kijönni, kiszállni valamiből
example: Please help the cat out of the carton. - Kérlek, segíts a macskának kimászni a dobozból!

meaning:2. to help someone get out of a garment.
magyarul: lesegiteni valakiről ruhát
example: I helped her out of her coat when we got inside. - Lesegítettem róla a kabátját amikor bejöttünk.

meaning: 3.to help someone get out of trouble.
magyarul: kisegiteni valakit a bajból
example: Can you please help me out of this mess that I got myself into?- Ki tudnál segíteni engem ebből a katyvaszból, amibe juttattam magamat?

help someone back (to something)
meaning: to help someone return to something or some place.
magyarul: visszasegiteni valakit valamihez
example: The nurse helped him back to his room. - Az ápolónő visszasegítette a szobájába.

so help me (God)
meaning: I so pledge and vow in God's name.
magyarul: Isten engem úgy segéljen
example:  I will do it. I really will, so help me, God! - Megcsinálom. Tényleg megcsinálom, Isten engem úgy segéljen!

Nehézségi szint:
alapfok
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok
Szalai Nóri | 2012. Feb 06.

Horse idioms

Az alábbi interaktív összeállításból lovas idiómákat és kifejezéseket tanulhatsz meg. A nyilakkal tudsz lapozni!
Tovább
Szalai Nóri | 2011. Jul 21.

Phrasal Verbs and idioms

Tanuljunk meg néhány hasznos kifejezést ezzel az interaktív feladatsorral!
Tovább
Szalai Nóri | 2013. Apr 04.

Money Idioms

"Pénzes" idiómákkal foglalkozunk ebben a leckében! 
Tovább
Szalai Nóri | 2016. Feb 29.

Music idioms - Zenés idiómák

Ebből a kis összeállításból zenével kapcsolatos idiómákat tanulhatsz meg.
Tovább