Hideg-meleg idiómák

minden

Egy csokorra való idióma és kifejezés a hideg és meleg szavakkal. 

IDIOMS: HOT AND COLD

Be hot-headed
meaning
: to be rash, hot-tempered
magyarul: heves vérmérsékletűnek lenni
example: I don’t like working with him because he is very hot-headed and he is always shouting. – Nem szeretek vele dolgozni, mert nagyon heves vérmérsékletű és állandóan kiabál.

Too hot to handle
meaning
: something that is too dangerous
magyarul: valami, ami túl veszélyes
example: The jobs that they offered him were too hot to handle, so he looked for another workplace.  – Túl veszélyesek volak azok a munkák, amiket ajánottak neki, ezért másik munkahelyet keresett.

Be full of hot air
meaning
: talking nonsense
magyarul: hülyeséget mond
example: She is always so full of hot air that nobody ever believes her. – Mindig olyan sok hülyeséget mond, hogy senki sem hisz neki.

Be in hot water
meaning
: people are angry with somebody
magyarul: pácban lenni
example: He stole some money from his parents so now he is in hot water. – Ellopott némi pénzt a szüleitől, így most nyakig ül a pácban.

Have the hots for somebody
meaning
: be strongly attracted to somebody
magyarul: odaáig lenni valakiért
example: He has had the hots for the new girl ever since he saw her. – Amióta meglátta az új lányt, teljesen odáig van érte.

Have cold feet
meaning
: to be a coward at the moment of action
magyarul: beijedni valamitől az utolsó pillanatban
example: He wanted to try horse riding but he got cold feet when he saw how big the horse was. – Ki akarta próbálni a lovaglást, de beijedt, amikor meglátta, hogy milyen nagy a ló.

In cold blood
meaning
: planned, without emotions
magyarul: hidegvérrel
example: He is in prison because he killed two men in cold blood. – Börtönben van, mert hidegvérrel megölt két embert.

Cold-shoulder somebody
meaning
: ignore somebody
magyarul: semmibe venni valakit
example: I was trying to explain the situation, but he just cold-shouldered me and left. – Próbáltam elmagyarázni a helyzetet, de ő semmibe vett és faképnél hagyott.

Stop somebody cold
meaning
: to halt suddenly
magyarul: hirtelen megtorpanni
example: The sound of the explosion stopped him cold. – Megtorpant a robbanás zajától.

Knock somebody cold
meaning
: strike somebody so hard to make them unconscious
magyarul: kiütni valakit eszméletlenre
example: Sam shouldn’t have fought with a professional boxer because he knocked him out cold with a single blow.  – Samnek nem kellett volna profi bokszolóval verekednie, mert egy ütéssel teljesen kiütötte.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!