Idioms with nature – “Természetes” idiómák

Ebben a leckében a természettel és a minket körülvevő világgal kapcsolatos idiómákat fogjunk megnézni!

Idioms with NATURE


to be at sea

meaning: being confused or perplexed; at loss
magyarul: zavarban van, megzavarodott, nem találja a helyét
example: The teacher wanted me to finish my presentation, but I simply wasn’t able to, as I was still at sea. – A tanár azt akarta, hogy befejezzem az előadást, de én egyszerűen képtelen voltam rá, mert még mindig meg voltam zavarodva.

as cold as stone

meaning: very cold, detached, unemotional
magyarul: jéghideg, érzelemmentes
example: You are never hurt or ashamed, you are as cold as stone! – Te sosem bántódsz meg és sosem szégyenkezel, jéghideg vagy!

to make waves

meaning: to cause trouble or difficulty, to shock
magyarul: nehézséget, bajt okozni, sokkolni
example: This is a serious company, if you make waves around here, you won’t last long. – Ez egy komoly cég, ha bajt keversz, nem fogsz sokáig itt maradni.

There’s no smoke without a fire.

meaning: if there is indication of something unpleasant, there’s usually good reason for it
magyarul: Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.
example: He claims the rumours are false and they were just friends, but there is no smoke without a fire… – Azt állítja, hogy a pletyka nem igaz és csak barátok voltak, de nem zörög a haraszt…

a ray of sunshine

meaning: a happy person or occurrence that makes others feel happy, especially in a difficult situation
magyarul: olyan ember vagy dolog, aki vagy ami nehéz helyzetekben is képes jó kedvre deríteni másokat
example: They love looking after their grandson more than anything. The boy is a ray of sunshine! – Mindennél jobban szeretnek az unokájukra vigyázni. A kisfiú mindig jó kedvre deríti őket!

to beat around the bush

meaning: to avoid talking about what is important
magyarul:kerülgeti a forró kását, nem beszél a lényegről 
example: Quit beating around the bush and tell me what you really think about my idea. – Ne kerülgesd a forró kását, hanem mondd el, hogy mit gondolsz valójában az ötletemről!

You can’t see the wood for the trees.

meaning: to be unable to understand a situation clearly, as a result of being too involved in it
magyarul: Nem látja a fától az erdőt.
example: After spending years researching this topic, Susan can’t see the wood for the trees. – Miután Susan éveket töltött a téma kutatásával, nem látja a fától az erdőt.

neck of the woods

meaning:neighbourhood, this/our part of a particular area
magyarul: környék, szomszédság
example: What is happening in your neck of the woods? – Mi a helyzet felétek?

to shoot for the moon

meaning: to ask for the best or the most you cold hope for
magyarul:magasra célozni, nagy célokat kitűzni, irreálisan sokat kérni
example: You might as well shoot for the moon and as for a promotion and a raise. – Célozhatsz akár magasra is, és kérhetsz egyszerre előléptetést és fizetésemelést is.

the tip of the iceberg

meaning: a small, evident part of something largely hidden
magyarul: a jéghegycsúcsa
example: These small local protests are just the tip of the iceberg. – A kis helyi tiltakozások csak a jéghegy csúcsát jelentik.

to weather the storm

meaning: to survive a dangerous event or a difficult situation
magyarul:átesik valamin, túlél valami nehezet, veszélyeset
example: My husband lost his job and I had surgery, but we weathered the storm. – A férjem elvesztette az állását, én pedig műtéten estem át, de ezt is túléltük.

Make hay while the sun shines.

meaning: to make good use of something while it lasts
magyarul: kihasználni valamit, amíg csak lehet; addig ütni a vasat, amíg meleg
example: We’ve got a few days off work so let’s make hay while the sun shines and do some gardening at last! – Van egy pár nap szabadságunk, úgyhogy használjuk ki és kertészkedjünk végre!

Egészítsd ki a mondatokat!

weather the storm

to make waves

the tip of the iceberg

as cold as stone

neck of the woods

shooting for the moon

beat around the bush

make hay while the sun shines

a ray of sunshine

1. We don’t see you often in this ……………………
2. She spent two decades in a loveless marriage, her heart became …………………….
3. Women in this culture are encouraged to fit the norm and not …………………….
4. How can you always live through tough times? How can you always …………………..?
5. Get to the point, don’t ……………………..
6. These few reported cases of the disease are just ………………………..
7. Jim works too much, but he reckons he has to …………………………….. He says he’ll slow down once he’s made his fortune.
8. Heather made a very risky offer, she was clearly ………………………..
9. The company’s earnings provided ……………………… for investors on Friday.
 

————————————————————-

answer key: 1-neck of the woods, 2-as cold as stone, 3-to make waves, 4-weather the storm, 5- beat around the bush, 6- the tip of the iceberg, 7- make hay while the sun shines, 8-shooting for the moon, 9-a ray of sunshine

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!