Number Idioms

középfok

Nézzünk meg egy két számos idiómát - természetesen magyar jelentéssel! 

Number Idioms

back to square one
meaning:back to where one started
magyarul: vissza az elejére, elölről kezdeni
example: We were forced to go back to square one in our efforts to find a solution. – Kénytelenek voltunk elölről kezdeni az erőfeszítéseket, hogy megoldást találjunk. 

to kill two birds with one stone
meaning:to achieve two aims with one effort or action
magyarul:két legyet egy csapásra
example:I killed two birds with one stone and picked the kids up on my way to the museum. – Két legyet ütöttem egy csapásra, elmentem a gyerekekért is, amikor a múzeumba mentem.

in two shakes of a lamb’s tail
meaning:very quickly
magyarul: nagyon gyorsan, azonnal
example: Wait one minute. I will help you in two shakes of a lamb’s tail. – Várj egy percet. Azonnal segítek!

it takes two to tango
meaning:if a difficult situation involves two people then both of them are responsible for it; an activity needs two people to take part
magyarul:ketten kellenek hozzá, két emberen múlik, kettőn áll a vásár
example:It takes two to tango and my friend should not blame me for all of our problems. – Ez két emberen múlik, a barátomnak nem kellene minden problémánkért engem hibáztatnia.

like two peas in a pod
meaning:very similar, very close or intimate
magyarul:mint két tojás
example:The two girls are like two peas in a pod and are very good friends. – A két lány, mint két tojás és nagyon jó barátok.

to not give two hoots about (someone or something)
meaning:to not care about someone or something
magyarul:fütyülni valamire
example:I do not give two hoots if you come or not. – Fütyülök rá, hogy jössz vagy sem.

two wrongs don’t make a right
meaning:you cannot justify doing something wrong or bad just because someone else did the same thing to you
magyarul:egy téged ért helytelen cselekedet nem jogosít fel még egy helytelen elkövetésére
example: Two wrongs don’t make a right and if someone does something bad you should not try and hurt them as well. – Rosszal nem tehetsz jót, csak mert valaki rosszat tett veled, nem szabad neked is bántanod.

to take five
meaning:to take one brief (about five minutes) rest period
magyarul:rövid (ötperces) szünetet tartani
example:I stopped to take five after working hard all morning. – Tartottam egy kis szünetet az egész délelőtti kemény munka után.

at sixes and sevens
meaning:in a state of confusion
magyarul:zavarodottságban, összevisszaságban, bizonytalanságban lenni
example:The new test was very strange leaving the students at sixes and sevens. – Az új teszt nagyon furcsa volt, ez a diákokat bizonytalanná tette és összezavarta.

dressed to the nines
meaning:wearing fashionably elegant clothing
magyarul:nagyon csinosan, elegánsan öltözködik
example:Your mother is always dressed to the nines. – Édesanyád mindig nagyon csinosan öltözködik.

to feel/look like a million bucks
meaning:to feel great, to feel well and healthy
magyarul:szuperül érzi magát
example:Anne looked like a million bucks when we met. – Anne elképesztő jól nézett ki, amikor találkoztam vele.

a picture is worth a thousand words
meaning:pictures convey information more efficiently and effectively than words do
magyarul:egy kép száz szóval felér
example:It’s much easier to learn how machines work by looking at pictures. A picture is worth a thousand words. – Sokkal könnyebb képek segítségével megérteni, hogy működnek a gépek. Egy kép száz szóval is felér.

Fill in the gaps with the words in the table.

to the nines

two wrongs don’t make a right

two shakes of a lamb’s tail

it takes two to tango

a picture is worth a thousand words

take five

 

1. I’m sorry, I need to ………. It’s been a very tiring meeting.

2. I’m going to solve this in ………….. and then we can finally go.

3. Diana always says …………….. and she is right. You should stop calling your ex and get on with your life.

4. Don’t be mean just because he was mean to you, …………

5. My sister-in-law is always dressed ………., but she never helps with cooking.

6. I love magazines with lots of photos, …………..

Match each idiom to its definition.

1

back to square one

a

to achieve two aims with one effort or action

2

to kill two birds with one stone

b

to not care about something

3

to not give two hoots about something

c

in a state of confusion

4

at sixes and sevens

d

back to where one started

5

to feel like a million bucks

e

very similar

6

like two peas in a pod

f

to feel great

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!