PHRASAL VERBS – Secrets and lies – TESZTTEL !

Tanuljunk meg 12 titkokkal és hazugságokkal kapcsolatos vonzatos igét. A lecke elején "nyomkodós" tesztet is találsz! 

to add up
meaning: to make sense
magyarul: összeáll a kép
example: At first I had no idea why he was so secretive, but then it started adding up.  – Eleinte fogalmam sem volt, hogy miért olyan titokzatos, de aztán kezdett összeállni a kép.

to back up
meaning: to support, to say something is true
magyarul: alátámasztani valamit
example: They didn’t believe me until he backed up my story. –Nem hittek nekem amíg ő alá nem támasztotta a történetemet.

to blurt out
meaning: to say without thinking
magyarul: gondolkodás nélkül kimondani valamit, kiszalad a száján
example: He simply can’t lie, he always blurts out the truth. – Egyszerűen nem tud hazudni, az igazság minidig kiszalad a száján.

to clam up
meaning: to refuse to speak
magyarul: hirtelen elhallgatni, nem hajlandó tovább beszélni
example: He clammed up as soon as I asked him to tell me what really happened. – Azonnal elhallgatott amint megkértem, hogy mesélje el mi történt valójában.

to dig up
meaning: to search for and find something
magyarul: kikutatni valamit
example: He dug up the truth in the end. –Végül kikutatta az igazságot.

to fall for
meaning: to believe something and be tricked
magyarul: bedőlni valaminek
example: How could she have fallen for his lies? – Hogyan dőlhetett be a hazugságainak?

to ferret out
meaning: to find out through hard work
magyarul: előásni
example: I thought it was a secret until the reporter ferreted it out. – Azt hittem, hogy  titok amíg egy riporter elő nem ásta.

to figure out
meaning: to manage to understand (on your own)
magyarul: kisilabizálni, megfejteni, rájönni
example: You didn’t want to tell me what happened but I figured it out. – Nem akartad elmesélni, hogy mi történt, de végül rájöttem.

to give away
meaning: to reveal (a secret)
magyarul: elárulni
example: I begged him for hours but he didn’t give away anything. – Órákig könyörögtem neki, de nem árult el semmit sem.

to hold back
meaning: to keep something a secret
magyarul: visszatartani valamit, nem elárulni valamit.
example: Please hold this back until I talk with them. – Kérlek ne áruld ezt el amíg nem beszélek velük.

to lap it up
meaning: to believe (a lie)
magyarul: bevenni (hazugságot)
example: I felt so stupid because I lapped up all of his lies. – Annyira hülyének éreztem magamat, mert bevettem az összes hazugságát.

to let in on
meaning: to tell (a secret)
magyarul: elárulni (titkot)
example: Can I let you in on a secret? – Elárulhatok neked egy titkot?

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!