Tükörfordítású idiómák

középfok

Nézzünk meg egy csokorra való kifejezést, amelyek magyarul is pont ugyanúgy szólnak. 

IDIOMS: TÜKÖRFORDÍTÁS

All that glitters is not gold.
meaning: not everything that looks valuable is valuable
magyarul: nem minden arany, ami fénylik
example: Don’t be fooled by that great offer because all that glitters is not gold. – Ne csapjanak be azzal a remek ajánlattal, mert nem minden arany, ami fénylik.

Barking dogs seldom bite.
meaning: not everything that seems dangerous will hurt you
magyarul: amelyik kutya ugat, az nem harap
example: Our mother always threatens to spank us but barking dogs seldom bite. – Az anyánk mindig megfenyeget, hogy elver minket, de amelyik kutya ugat, az nem harap.

Strike the iron while it’s hot.
meaning
: seize the opportunity while you have it
magyarul: addig üsd a vasat, amíg meleg
example: I think you should accept their job offer now because you should strike the iron while it’s hot. – Szerintem most fogadd el a munkaajánlatukat, mert addig kell ütnöd a vasat, amíg meleg.

Man proposes, God disposes.
meaning: humans can make any plans they want, but God decides their success or failure
magyarul: ember tervez, Isten végez
example: I’m sorry you couldn’t get to Greece as you had planned, but man proposes, God disposes. – Sajnálom, hogy nem jutottál el Görögországba, ahogy tervezted, de ember tervez, Isten végez.

When the cat is away, the mice will play.
meaning: when a person of authority is not present, the people under his rule will enjoy their freedom
magyarul: ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek
example: The teacher has just left the classrooom and you are already running around. When the cat is away, the mice will play. – A tanár épphogy csak kiment a teremből és máris futkároztok. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.

As you sow, so shall you reap.
meaning
: what you do, good or bad, comes back to you
magyarul: ki mint vet, úgy arat
example: He treated her in a terrible way, but as you sow so you shall reap and he will get it back. – Borzasztóan bánt vele, de ki mint vet, úgy arat, és visszakapja majd.

Don’t look a gift horse in the mouth!
meaning: don’t be ungrateful when you get a gift
magyarul: ajándék lónak ne nézd a fogát
example: You could have thanked your aunt for the present even if you didn’t like it, because you shouldn’t look a gift horse in the mouth. – Megköszönhetted volna a nagynénédnek az ajándékot, még ha nem is tetszett, mert ajándék lónak ne nézd a fogát.

Two birds with one stone.
meaning: you resolve two things with one action
magyarul: két legyet egy csapásra
example: If we go shopping to the Westend, we can also send our letters from the post office there, so we will kill two birds with one stone. –Ha a Westendbe megyünk bevásárolni, akkor elküldhetjük a leveleinket is az ottani postáról, így két legyet ütünk egy csapásra.

A bird in the hand is worth two in the bush
meaning: it is better to have a small real advantage than the possibility of a greater one
magyarul: jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
example: You should buy this grammar book, because you might not find a better one and a bird in the hand is worth two in the bush. – Ezt a nyelvtankönyvet kellene megvenned, mert lehet, hogy nem találsz majd jobbat és jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.

One swallow does not make spring/summer.
meaning: a sign is not proof, don’t be too happy in advance
magyarul: egy fecske nem csinál tavaszt/nyarat
example:It is a very warm and sunny day today, but don’t forget it’s still winter. One swallow does not make spring. –
Nagyon meleg napos a mai nap, de ne felejtsd el, hogy még mindig tél van. Egy fecske nem csinál tavaszt.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!