Hogyan tegyünk fel kérdéseket angolul?

Hogyan tegyünk fel kérdéseket angolul?

Facebook Tweet
Ezen a héten (bár ez viccesen hangzik, hiszen ez a mai és a holnapi nap) a kérdésekkel és a kérd?szórenddel fogunk foglalkozni, mert úgy vettem észre, hogy ez nagyon sokaknak okoz gondot. Ma megtanuljuk, hogy milyen kérdéstípusok vannak az angol nyelvben.

Az angol nyelv a magyarhoz képest egy kissé bonyolultan teszi fel a kérdéseket. Míg magyarul sokszor elég a hangsúllyal (írásban egy kérd?jellel) jelezni, hogy na ez itt most egy kérdés (és nem kijelentés vagy felkiáltás), addig az angol nyelvben a kérdésekhez nem csak hangsúlyt és írásjel jelzi a kérdést, hanem a szórend is. Ha angolul szeretnél egy kérdést feltenni, akkor kérd? szórendet kell használnod. Miel?tt belemélyednénk a kérd? szórend részletes taglalásába, ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal.

Kétfajta kérdés típus létezik:

1. YES-NO QUESTIONS
Az yes-no (azaz az igen-nem) kérdésre a válasz meglep? módon 'igen' vagy 'nem'. Az ilyen típusú kérdéseknél nincs kérd?szó, csak a kérd? szórendb?l derül ki, hogy ez itt egy kérd? mondat.

Pl:

You are hungry. Éhes vagy. Statement. Kijelentés
Are you hungry. Éhes vagy? Question Kérdés

Ahogy azt a példából is láthatod, magyarul az írásjel kivételével semmi különbség nincs a kérd? és a kijelent? mondat között, angolul pedig megváltozott a mondat szórendje: kijelent? szórendb?l kérd? szórend lett.

Létezik tagadó yes-no kérdés is:

Aren't you hungry? - Nem vagy éhes?

Ebben az esetben is kérd? szórendet használunk (természetesen) és a segédigét tesszük (amivel kérdezünk) tagadó alakba. A kérdéseknek ezt a formáját (mármint a tagadó yes-no kérdéseket) akkor szoktuk használni, amikor a válaszadótól pozitív (azaz igenl?) választ várunk.

2. WH- questions (azaz a 'dáböljúédzs' questions :) )

El?ször is tisztázzuk, hogy miért hívják így ?ket. 'WH-question' a nevük, mivelaz ilyen típusú kérdések tartalmaznak kérd?szót is, és angolul a kérd?szavak (1 kivételével) ezzel a két bet?vel kezd?dnek. Wow!

Tehát, az ilyen kérdésekben van kérd?szó, tehát igen-nem választ nem lehet ezekre adni. A WH-questions-re (magyarul kérd?szavas kérés) minimum egy szóval, de leginkább egy teljes mondattal kell válaszolni. (Kezd? nyelvtanulóknál örülünk az egy szónak is, hisz legalább értik a kérdést! :) ) Na nézzünk egy-két példát!

 

WHO is this man?
KI ez a férfi?
WHAT is his name?
MI a neve?
WHERE is he from?
HOVA valósi?
WHY is he scared?
MIÉRT fél?
WHEN was he born?
MIKOR született?
He's a secret agent.
Egy titkosügynök.
His name is Fox.
Fox-nak hívják.
He's from Canada.
Kanadába valósi.
I don't know!
Nem tudom!
I have no idea! Ask him!
Fogalmam sincs! Kérdezd meg t?le!
SecretAgent_573275723.jpg
KÉRD?SZAVAK ANGOLUL

Who? - Ki?/Kik?/Kit?/Kiket?
Whom? - Kinek?/(Kit?), és még sok minden más prepozícióval kombinálva
What? - Mi?/Mik?/Mit?/Miket?
Where? - Hol?
When? - Mikor?
Which? - Melyik?
Why? - Miért?
Whose? - Kié?
How? - Hogy?/Hogyan?

Ezeken felül van még egy 'WH' szó, de ez nem kérd?szó (hanem kérdést fog bevezetni majd függ? beszédben, de még a jöv? zenéje...): WHETHER.

Minden WH- szó vezethet be kérdést, kivéve az el?bb említett 'WHETHER':

Who is that girl? - Ki az a lány?
Whom are you talking to? - Kihez beszélsz?
What is this? - Mi ez?
Where is the station? - Hol van az állomás?
When is your birthday? - Mikor van a születésnapod?
Which cake do you prefer? - Melyik süti teszik jobban?
Why are you laughing? - Miért nevetsz?
Whose car is this? - Kié ez a kocsi?
How are you? - Hogy vagy?

Minden WH- szó vezethet be függ? kérdést (indirect/reported question), a 'WHETHER' is:

He asked me who that girl was. - Megkérdezte t?lem, hogy ki az a lány.
She asked her whom he was talking to. - Megkérdezte t?le, hogy kihez beszél.
Can you tell me what this is? - Meg tudod mondani, hogy mi ez?
I wonder where the station is. - Azt szeretném tudni, hogy hol van az állomás.
He asked me when my birthday is. - Megkérdezte, hogy mikor van a születésnapom.
She asked the children which cake they preferred? - Megkérdezte a gyerekeket, hogy melyik süti tetszik nekik jobban.
They didn't know why we were laughing. - Nem tudták, hogy miért nevetünk.
My father asked us whose car it was. - Apám megkérdezte, hogy kié a kocsi.
They asked me how she was. - Megkérdezték t?lem, hogy ? hogy van.
The director asked me whether I spoke foreign languages. - Az igazgató megkérdezte t?lem, hogy beszélek-e idegen nyelveket.

Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!