Archaeology in Sicily: Selinunte – szókincs, nyelvtani feladat

középfok
A következő leckében Selinunte városról lesz szó. A kis travel guide-os olvasnivaló után folytatjuk az ismerkedést, de már szenvedő és cselekvő szerkezetű mondatok jelen és múlt idejű használatait is gyakorolva.

Archaeology in Sicily: Selinunte

On the southwest coast of Sicily, not far from Mazara del Vallo, lies the largest archaeological site in Europe. Selinunte has lain abandoned for nearly 2,500 years.

From being one of the most progressive and eminent cities in Magna Graecia, in 409BC Selinunte was transformed, almost overnight, into a large expanse of rubble. The reason for this was an attack from the old enemy, the Carthaginians, who, for many years, had seen this upstart town as a threat to their influence in Sicily. Taking advantage of some trouble between the Greeks of Selinunte and the Elymians of Segesta, the Carthaginians sent some 100,000 men to lay siege to the town, which was only able to hold out for nine days. The subsequent sacking involved the massacre of some 16,000 of the town’s inhabitants while most of the remaining citizens were taken into slavery.

Selinunte is beautifully located, sitting on a high plain and overlooking the sea. It is flanked on either side by golden beaches and, being almost 1km wide, is an excellent excuse for a good walk, though it is also possible to get around on electric buggies.

There are two entrances to the archaeological site, one from Marinella di Selinunte to the east and one from Triscina to the west.

To see how Selinunte’s temples were built, we strongly recommend you also visit the Cave di Cusa.

source: The Thinking Traveller

Egészítsd ki a következő mondatokat a megadott opciók egyikével. Az igeidő megválasztásán túl, döntsd el, hogy cselekvő vagy szenvedő szerkezetű az adott mondat.

source: Italy Heaven, Sicily Tourist Information

Ancient Selinunte: History, temples and archaeological site
 

Vocabulary

to lie abandoned elhagyatottan áll
progressive fejlődő/haladó szellemű
eminent rendkívüli/kiemelkedő
expanse of rubble nagy kiterjedésű kőtörmelék
upstart feltörekvő
influence hatás/befolyás
to take advantage of kihasználni/előnyt kovácsolni valamiből
to lay siege megszállni
to hold out kitartani/állni a sarat
sacking fosztogatás
massacre vérontás
to take somebody into slavery elhurcolni valakit rabszolgának
flanked szegélyezni
electric buggies elektromos kisautók/golfautók
archaeological site régészeti terület/ásatások
to found alapítani
to construct építeni
to attack megtámadni
to destroy elpusztítani/tönkre tenni
earthquakes földrengések
remaining megmaradó
excavation ásatás/feltárás
shallow valley sekély völgy
to inhabit elfoglalni/lakni
siege ostrom
nucleus központi/legfontosabb rész

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!