1 szó 5 jelentés – to make up

középfok
Mai sokrétű igénk a ‘make up’, melynek 5 jelentésárnyalatával ismerkedhettek meg.

1.to make up – to invent

to invent something, such as an excuse or a story, often in order to deceive

My dad was always really good at making up stories. –

2.to make up – to prepare

to prepare or arrange something by putting different things together

He asked the man behind the counter to make up a box with a selection of chocolates. – Megkérte a pult mögött álló embert, hogy készítsen egy dobozt válogatott csokoládékkal.

The maid will make up your room later. – A szobalány majd később rendbe teszi/elkészíti a szobáját.

3.to make up – to complete

to make an amount of something complete or correct

 (UK) I suspect we were only invited to make up numbers (= to provide enough people). – Gyanítom, hogy csak azért hívtak meg minket, hogy pótoljuk a létszámot (= elegendő embert biztosítsunk).

4.to make up – to replace, to reduce

to reduce or replace something, usually an amount of time or work, that has been lost:

I’ll have to make up the work I missed while I was away. – Be kell majd pótolnom a munkát, amit elmulasztottam, amíg távol voltam.

5.to make up – to become friends again

to forgive someone and become friends again after an argument or disagreement

We argue, but we always make up before long.

specialized meanings:

If you make up a page, book, or newspaper, you arrange the text and pictures in the form in which they will be printed.

If you make up a bed for someone, you put sheets and covers on a bed so that they have a place to sleep in your home.

If you make up a fire, you prepare it or put more wood or coal on it when it is burning. (UK)

to produce or prepare something from cloth:

We could use the rest of the material to make up some curtains. – A maradék anyagot felhasználhatnánk néhány függöny elkészítésére.

sources: Collins Dictionary; Macmillan Dictionary

A következő feladatban válasszátok ki a megadott opciókból, hogy az adott mondatban melyik kifejezést helyettesítenek a ’make up’ igével.

 

Vocabulary

excuse kifogás, ürügy
to deceive megtéveszteni
to arrange elintézni
to complete kiegészíteni
to replace helyettesíteni, pótolni
to reduce csökkenteni
to reduce csökkenteni
to forgive megbocsátani
argument érvelés
disagreement nézeteltérés

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!