1 szó 5 jelentés – TRIP

középfok
Ma a ’trip’ szó különböző jelentéseit járjuk körbe, sőt egy mini feladatot is készítettünk a leckéhez nektek! 

1.trip – journey, excursion– utazás, kirándulás, út

a journey in which you go somewhere, usually for a short time, and come back again

It’s a five-mile trip from the airport to the hotel. – A reptérről öt mérföld az út a hotelig.

2.trip – fall – esés, botlás; to trip – to fall, to stumble – elesni, megbotlani

an occasion when you knock your foot against something and fall or lose your balance, or someone causes you to do this, when you are walking or running

I broke my ankle when I had a nasty trip on the stairs. – Eltörtem a bokáját, amikor csúnyán megbotlottam (volt egy csúnya botlásom) a lépcsőn.

to knock your foot against something and fall or nearly fall

The cables in our office are all bright red to prevent you tripping over them. –Az irodánkban a kábelek mind élénkpirosak, hogy ne lehessen megbotlani bennük.

3.trip ­– experience – szer indukálta ’utazás’; trip – hallucinációszerű élmény

an experience in which someone sees, hears, or feels things that do not exist as a result of taking an illegal drug

If you take this stuff when you’re depressed, you’ll have a really bad trip. – Ha depressziósan szeded ezt a cuccot, nagyon ‘utazásod’ less/rosszul fogsz elsülni.

a person or experience that is strange or entertaining and exciting (US informal)

My history teacher is such a trip – he says the most bizarre things. – A töri tanárom egy olyan hallucinációs élmény – a legbizarrabb dolgokat mondja.

An anxious or depressed person can experience a really bad trip. experience

4.to trip – to skip, to spring-sprang-sprung, to hop – könnyedén lépkedni

to move with quick, gentle steps

She looked stunning as she tripped down the stairs in her ball gown. – Lenyűgözően nézett ki, ahogy a báli ruhájában könnyedén lépkedett lefelé a lépcsőn.

5.to trip – to switch – kikapcsolni, kioldani

to move a switch that operates an electrical system, or to cause such a system to start or stop working by moving a switch

A special system prevents the circuitry from being tripped accidentally by a power surge. or lightning strike. – Egy speciális rendszer megakadályozza, hogy az áramköröket véletlenül kioldja egy túlfeszültség.

sources: Cambridge Dictionary; Collins Dictionary

Válaszd ki melyik szó helyettesíthetné az adott mondatban szereplő ’trip’ szót.

Vocabulary

journey utazás
occasion alkalom
to lose your balance elveszíti az egyensúlyodat
to knock against sg valaminek nekiütközni
experience tapasztalat, élmény
to exist létezni
as a result of valami eredményeképpen
exciting izgalmas
gentle steps szelíd, lágy lépések
switch kapcsoló
to operate működik, működtetni
to cause okozni

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!