5 kifejezés naponta – News English 1 – angol nyelv a hírekben

felsőfok
Mai ötös szócsokrunkban 5 újságcikkekben gyakran előforduló angol kifejezést értelmezünk.

1.to clap back – visszavágni

to quickly answer or criticize someone who has criticized, insulted, or annoyed you

If you say something negative to me, you know, I clap back. I stand up for myself. – Ha valami negatívumot mondasz nekem, tudod, visszavágok. Kiállok magamért.

2.to crack down on – lecsapni valakikre, bekeményíteni

to start dealing with bad or illegal behaviour in a more severe way

The police are cracking down on human traffickers.  – A rendőrség lecsap az emberkereskedőkre.

3.to gloss over – elkendőzni, elhallgatni, szépítgetni, elsiklani fölötte

to avoid considering something, such as an embarrassing mistake, to make it seem not important, and to quickly continue talking about something else

The documentary glossed over some important issues. – A dokumentumfilm elhallgatott néhány fontos kérdést.

4.to seek out – felkutatni, megkeresni

to look for someone or something, especially for a long time until you find him, her, or it

While she was at the meeting, her partner decided to seek out some information about entertainment facilities. – Amíg ő a megbeszélésen volt, partnere úgy döntött, hogy a szórakozási lehetőségekről tájékozódik.

5.to stamp out – véget vetni, elpusztítani

to get rid of something that is wrong or harmful; to stop and destroy something

Their first goal is to stamp out hunger. – Az első céljuk az éhezés felszámolása.

sources: Cambridge Dictionary; News Vocabulary in English- Understand the News and BOOST Vocabulary, Love English with Leila & Sabrah

Vocabulary

to criticize kritizálni
insulted sértegetni
to annoy bosszantani
to deal with foglalkozni valamivel, kezelni valamit
illegal behaviour törvényellenes viselkedés
severe way szigorú módon
to avoid elkerülni
to consider figyelembe venni
embarrassing kínos
mistake hiba
to get rid of megszabadulni valakitől, valamitől
to destroy elpusztítani

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!