Ajándék, gift vagy present? – szókincsbővítés

minden
A karácsonyi ajándékozási időszakban gyakrabban merülhet fel bennünk az a kérdés, hogyan is mondjuk ezt angol barátainknak, van-e különbség a két szó között? Erről szól a következő rövid lecke.

Christmas is the period when we’re busy buying, wrapping, and giving them. We call them gifts, or presents. Is there a difference?

The words gift and present are well-matched synonyms that mean essentially the same thing, but even well-matched synonyms have their own connotations and distinctive patterns of use.

Gift applies to a wider range of situations. Gifts can be talents: You can have the gift of gab, or a musical gift. Gifts can be intangibles: There is the gift of understanding or the gift of a quiet day. We generally don’t use present to describe things like that.

Presents are more concrete or a bit more, well, present. If your whole family gave donations to your college fund for your birthday, would you say “I got a lot of presents”? It doesn’t exactly sound wrong, but since you never hold these donations in your hand, the word ‘gifts’ seems to fit better.

Gift can also be an attributive noun, acting like an adjective to modify another noun, for example a gift shop, a gift basket. Present doesn’t work well in this role of describing other nouns. We have gift boxes, gift cards, and gift wrap, not present boxes, present cards, and present wrap.

Although gift appears to be used more frequently than present, present is more casual sounding than gift. We expect a child to ask Santa Claus for lots and lots of presents, not many, many gifts. But whether it’s gifts or presents you prefer, we wish you many and lots this year, of both the tangible and intangible kind.

source: MentalFloss

Tehát foglaljuk össze a cikk lényegét:

Amikor konkrétan kézzel fogható ajándékra gondolunk, akkor gyakrabban használjuk a present szót.

Amikor tágabb értelemben vett ajándékról beszélünk és nem feltétlenül a kézzel megfogható ajándékra gondolunk, akkor az ajándék kapcsán inkább tehetségre gondolunk, így ezekben az esetekben a gift lesz a megfelelő szó (gift of the gab, musical gift).

Ha az ajándék szó jelzői értelemben fordul elő (ajándékbolt, ajándékcsomagolás), akkor megint a gift szót használjuk (gift wrapping, gift shop).

Tehát a present a kézzel fogható ajándék kapcsán fordul elő és jellegzetesen inkább hétköznapi stílusban használjuk.
Ezért is találkozhatunk többször a gift szóval, hisz átvitt értelmű ‘ajándék’ esetén őt használjuk, valamint szóösszetételek esetén is, amikor az ajándék ugyan kézzel fogható, de jelzőként szerepel a szóösszetételben.

Bárhogy is legyen it is good to give and receive gifts and presents 😊

Vocabulary

well-matched egymáshoz hasonló
essentially alapvetően
connotations mellékjelentések
distinctive patterns jellegzetes sémák
talents tehetségek
gift of gab jó beszélőképesség
musical gift zenei tehetség
intangible megfoghatatlan/nem tapintható
gift of understanding megértés mestere
gift of a quiet day egy csendes nap ajándéka
concrete konkrét
donations adományok
college fund főiskolai tanulmányok
finanszírozására
félretett pénz
attributive noun főnévi jelző
to modify módosítani
gift shop ajándékbolt
gift basket ajándékkosár
to describe leírni
gift boxes ajándékdobozok/
díszdobozok
gift cards ajándékkártya
gift wrap díszcsomagolás
to appear feltűnni/megjelenni
frequently gyakran
casual sounding hétköznapi hangzású
to expect elvárni valakitől
tangible kézzel fogható/megfogható

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!