5 Perc Angol: 5 kifejezés naponta – Bűnös dolgok?

középfok
A mai ötös csokrunkban mindennapi ‘bűnös’ dolgaink kerülnek terítékre, egy kis szókincsfejlesztés formájában.

1.a handsome devil – ördögien jóképű (fickó)

a physically attractive male, possibly one with a roguish appeal

Wow, her boyfriend’s a handsome devil—he could be a model! – Hűha, a barátja ördögien jóképű fickó – modell is lehetne!

2.a guilty pleasure – bűnös élvezet

something that one enjoys or finds pleasurable but knows or feels to be bad, inferior, aberrant, or lowbrow

I know these gossip magazines are trashy, but reading them on my commute home is my guilty pleasure! Tudom, hogy ezek a pletykalapok giccsesek, de hazafelé menet olvasni őket a bűnös élvezetem!

3.speak of the devil – emlegetett szamár/akit emlegetnek

something you say when the person you were talking about appears unexpectedly

Did you hear what happened to our colleague, Sue yesterday? – oh, speak of the devil, here she is. Hallottad, mi történt a kollégánkkal, Sue-val tegnap? – ó, itt is van az emlegetett szamár.

4.a necessary evil – a szükséges rossz

something unpleasant that must be accepted in order to achieve a particular result

I think my son regards work as a necessary evil.Azt hiszem a fiam szükséges rosszként tekint a munkára.

5.naughty//naughty but nice – csibész/pajzán//csábító, de finom

used slightly humorously to describe an adult who has behaved badly or an adult’s bad action

“I’m afraid I borrowed your laptop without asking.” “Yes, that was very naughty of you.” – Sajnálom, de kölcsön vettem a laptopodat a megkérdezésed nélkül. Igen, elég csibész dolog volt tőled.

Pete always buys her naughty underwear for his girlfriend’s birthday. – Pete mindig csábító fehérneműt vesz ajándékként a barátnője szülinapjára.

Harmful, distasteful, or reprehensible, but still irresistibly enjoyable, attractive, or desirable

Naughty but nice, this divine chocolate cake certainly won’t do your waistline any favors. Ugyan csábító, de finom, ez az isteni csokis süti biztosan nem fog jót tenni a derékvonaladnak.

sources: Cambridge Dictionary; The Free Dictionary by Farlex; English Current

Válaszd ki, melyik kifejezést használnád a következő helyzetekben?

 

Vocabulary

attractive vonzó
roguish appeal pajkos vonzerő
inferior alantas
aberrant beteges/rendellenes
lowbrow közönséges
to appear unexpectedly váratlanul megjelenni
to accept elfogadni
in order to azért, hogy
to achieve a particular result elérni egy bizonyos eredményt
slightly kissé
to behave viselkedni
distasteful ízléstelen
reprehensible elítélendő
irresistibly ellenállhatatlanul
desirable kívánatos

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!