5 szó naponta – Homophones – Ugyanaz, vagy mégsem? – azonos hangzású szavak 1.

újrakezdő
Mai ötös csokrunkban 5 angol homofón szópárral (azonos hangzású, de eltérő jelentésű) foglalkozunk. Érdekességük, hogy ugyanúgy ejtjük ki a páros tagjait, de máshogy írjuk le őket és természetesen a jelentésük is különbözik.

1.[eɪt] – ate (US pronunciation) – eight

ate – evett, eat ige múlt idős (simple past) alakja

eight – nyolc

2.[baɪ] – buy – bye

to buy – vásárolni valamit

to say good-bye – elköszönni

3.[raɪt] – right – write

right – jobb (irány), joga van (to have the right), igaza van (to be right)

to write – írni

4.[rəʊl] – role – roll

role – szerep; kötelesség, szerepkör

to roll – forogni (felvételt készíteni, működni – kamera), görgetni

roll – zsemle

5.[ˈsiː] see – sea

to see – látni; találkozni

sea – tenger

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal.

1.I ____with my ___ hand.

2.She can ___ the __ from here.

3.I never  ___ anything before I say good- __ to a shop assistant.

4.She __  ___ donuts while she was talking about her wedding ceremony.

5.At least three cameras ___ when she plays her ___ .

keys/megoldások:

1.write – right,

2.see – sea

3.buy- bye

4.ate- eight

5.roll – role

Vocabulary

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!