Expressions with ‘can’t’

minden

Tanuljunk meg néhány hasznos kifejezést a "CAN'T" szóval. 

1. can’t wait – to be excited about something happening in the future – alig várni valamit

My kids can’t wait to go to Disney World in the summer. – A gyerekeim már alig várják, hogy nyáron elmenjünk Disney World-be.

2. can’t stand – to strongly dislike something that really annoys or irritates you – ki nem állhat valamit

I can’t stand the smell of garlic. – Ki nem állhatom a fokhagyma szagát.

I can’t stand it when my kids come into the house with muddy shoes. – Ki nem állhatom, amikor a gyerekeim sáros cipőben jönnek be a házba.

3. can’t bear – it makes you extremely sad; it is difficult for you to endure – nem tudja elviselni

He’s so bent on success that he can’t bear the thought of failing. – Annyira a sikerre koncentrál, hogy a kudarc gondolatát sem tudja elviselni.

The death scene was horrible in the film. I couldn’t bear to watch it. – Szörnyű volt a halál jelenete a filmben. Képtelen voltam végignézni.

4. can’t help – to have no control over something – nem tehet róla, nem tud mit tenni

I know I shouldn’t feel guilty as it wasn’t my fault, but I can’t help it. – Tudom, hogy nem kéne bűntudatot éreznem, mert nem az én hibám volt, de nem tudok mit tenni.

5. can’t take it – cannot tolerate something – nem tűrni, nem elviselni tovább

I can’t take her constant shouting anymore. I have to leave. – Tovább már képtelen vagyok tűrni az ordítozását. Odébb kell állnom.

6. can’t be bothered – to have no interest in something, it is not important enough for your attention – nem érdekli

I know I should go for a run but I can’t be bothered tonight. – Tudom, hogy el kellene mennem futni, de ma este ez nem érdekel.

I can’t be bothered to keep up with the latest TV talk shows. TV is a waste of time, anyway. – Abszolút nem érdekel, hogy naprakész vagyok-e  a legújabb tévés beszélgetőműsorokkal kapcsolatban. A tévé amúgy is csak időpazarlás.

7. can’t afford – to have not enough money for something – nem engedheti meg magának

She can’t afford to buy trendy clothes, but she goes to the shops anyway, just to look around. – Nem engedheti meg magának, hogy divatos ruhákat vegyen, de azért járja a boltokat, csak hogy körülnézzen.

8. can’t take his eyes off her – to be attracted to somebody – nem tudja levenni róla a szemét, rajta legelteti a szemét

John can’t seem to take his eyes off his newlywed wife. – John állandóan az újdonsült feleségén legelteti a szemét.

9. You can’t win! – Life is difficult. –  győzni képtelenség

Sometimes no matter what you do in life, you can’t win. – Néha csinálhatsz bármit az életben, képtelenség győzni.

10. can’t think straight – can’t concentrate – nem tud koncentrálni

He says he can’t think straight without a bottle on the table and a drink in his hand. – Azt mondja, hogy nem képes koncentrálni, ha nincs előtte egy üveg az asztalon, és egy pohár ital a kezében.

11. can’t hear myself think – can’t concentrate – nem tud figyelni, koncentrálni

There is so much noise here that I can’t hear myself think. – Akkora itt a zaj, hogy a saját gondolataimat sem hallom.

12. can’t tell – not to be able to notice – nem lehet megmondani róla, nem látszik rajta

You can’t tell that this dress was so cheap. – Nem mondanád meg erről a ruháról, hogy ennyire olcsó volt.

13. can’t carry a tune – someone has no musical ability – botfüle van, nincs hallása

Mary wants to sing in the church choir, but he can’t carry a tune. – Mary szeretne énekelni a templomi kórusban, de egyáltalán nincs hallása.

14. can’t get enough of something – you want more and more of something – nem tud betelni valamivel

I can’t get enough of these cookies. They’re delicious! – Nem tudok betelni ezekkel a sütikkel. Finomak.

15.  can’t beat that / can’t top that  – the situation is the best; it can’t be any better – Ez a csúcs, ezen már nem lehet túltenni.

I spent my vacation relaxing on the beach. You can’t beat that! – A szabadságomat a tengerparton pihenve töltöttem. Csúcs volt!

16. can’t thank enough –  to express very deep, sincere gratitude – nem tudom, hogy köszönjem meg

I can’t thank you enough for all your help. – Nem tudom eléggé megköszönni mindazt a segítséget, amit kaptam tőled.

17. can’t for the life of me – not at all – egyáltalán nem, ha megfeszítenek, akkor sem

I can’t for the life of me remember where I put the keys to the car.- Ha megfeszítenek sem emlékszem, hogy hová tettem a kocsikulcsot.

18. can’t get you out of my mind/head – can’t stop thinking about you – nem tudlak kiverni a fejemből

I just can’t get you out of my head and it’s becoming quite annoying. – Nem tudlak kiverni a fejemből, és ez már kezd elég idegesítő lenni.

Can’t …… ? You can fill in the gaps in the sentences, can’t you?

1. I can’t …… the difference between these two types of apples. Which type should I take?

2. I can’t …… to see my friends next week. It’s going to be wonderful.

3. I can’t …… the traffic in big cities.

4. She can’t …… to be away from her family longer than a week.

5. I can’t …… falling in love with you.

6. I am so tired that I can’t …… straight.

7. I love this champagne! I can’t …… enough of it.

Key

1. tell

2. wait

3. stand

4. bear

5. help

6. think

7. get

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!