5 kifejezés naponta – Hétköznapi malőrök

középfok
Mai szókincsfejlesztéses feladatunkban a hétköznapi apróbb malőrökről, kisebb balesetekről lesz szó.

1.dent/dint/ding (tiny dent) – horpadás

a small hollow mark in the surface of something, caused by pressure or by being hit

Have you noticed? There is a dent in the door of your car. – Észrevetted már? Van egy horpadás a kocsid ajtaján.

2.to slip – megcsúszni

often used as ’slip and fall’ – megcsúszni és elesni

to slide without intending to

I slipped on the ice. – Megcsúsztam a jégen.

3.to spill – önteni, kiloccsantani (véletlenül) to spill-spilled-spilled (US); to spill-spilt-spilt (UK)

to cause a liquid to flow or fall over the edge of a container or beyond the limits of something, or of a liquid to flow or fall in this way

Your husband has just spilled gravy on my shirt. – A férje épp most öntött szaftot az ingemre.

4.to step on gum/a shard of glass – rágóba lépni/üvegszilánkra lépni

to put your foot on gum/a shard of glass

Why are you hobbling around? I’ve stepped on a shard of glass and hurt my foot. – Miért bicegsz? Beleléptem egy üvegszilánkba, és megsérült a lábam.

5.to trip/to trip up – megbotlani

often used as ’trip and fall’ – megbotlani és elesni

an occasion when you knock your foot against something and fall or lose your balance, or someone causes you to do this, when you are walking or running

I tripped up and hurt my foot. – Megbotlottam és megsérült a lábam.

sources: Cambridge Dictionary; Collins Dictionary

Válaszd ki a helyes megoldást.

Vocabulary

hollow üreg
surface felület
pressure nyomás
without intending to anélkül, hogy szándékában állna
occasion alkalom
to knock foot against sg lábfejet nekicsapni valaminek
balance egyensúly
liquid folyadék
to flow folyni
beyond túl
edge széle, pereme
a shard of glass üvegszilánk, törött üvegdarab

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!