5 szó naponta – Könnyen összekeverhető szavak 2.

középfok
A következő ötös csokorban 5 olyan szópárt vizsgálunk meg, amiket könnyen összekeverhetünk.

1.personal [ˈpɜːsənl̩] (adj) – personnel [ˌpɜːsəˈnel] (n)

personal [ˈpɜːsənl̩] (adjective) – személyes, saját

Do you mind if I ask you a personal question? – Nem bánja, ha felteszek egy személyes kérdést?

personnel [ˌpɜːsəˈnel] (noun) – személyzet, személyzeti osztály, alkalmazott

For more information about the advertised job, please contact the personnel manager. –  A meghirdetett munkakörrel kapcsolatos további információkért forduljon a személyzeti vezetőhöz.

This is a restricted area, open to authorized personnel only. – Ez egy lezárt terület, csak az arra jogosultak (alkalmazottak) számára nyitott.

2.principal [ˈprɪnsəpl̩] (adj/n) – principle [ˈprɪnsəpl̩] (n)

principal [ˈprɪnsəpl̩] (adjective) – fő, legfontosabb

This is the principal road between the two cities. – Ez a két város közötti főútvonal.

I can’t give up teaching, it’s my principal source of income. – Nem hagyhatom abba a tanítást, ez a fő bevételi forrásom.

principal (noun) – igazgató, rektor

headteacher

Mr Brown is the principal of our high school. – Brown úr a gimnáziumunk igazgatója

principle [ˈprɪnsəpl̩] (noun) – alapelv, alapigazság, főszabály

Do you know the principles of Newtonian physics? – Ismered a newtoni fizika alapelveit?

3.quite [kwaɪt] (adj) – quiet [ˈkwaɪət] (adv)

quite [kwaɪt] (adjective) – nagyon, eléggé, meglehetősen, teljesen

Are you quite sure you want to go? – Biztos vagy benne, hogy menni akarsz?

quiet [ˈkwaɪət] (adverb) – csendes, nyugodt, békés

Could you keep quiet while I’m on the phone, please? – Csöndben maradnál, amíg telefonálok, kérlek?

4.stationery [ˈsteɪʃənri] (n) – stationary [ˈsteɪʃənri] (adj)

stationery [ˈsteɪʃənri] (noun) – irodaszerek, írószer és papírárú

I got these cool folders at the stationery store. – Ezeket a klassz mappákat az írószerboltban vettem.

stationary [ˈsteɪʃənri] (adjectives) – mozdulatlan, álló, helyhez kötött

Yesterday evening the traffic got slower and slower until it was stationary. – Tegnap este a forgalom egyre lassabb lett, míg végül megállt.

5.vocation [vəʊˈkeɪʃn̩] (n) – vacation [vəˈkeɪʃn̩] (n)

vocation [vəʊˈkeɪʃn̩] (US) (noun) – hivatás

I feel I’ve found my true vocation. – Úgy érzem, megtaláltam az igazi hivatásomat.

vacation [vəˈkeɪʃn̩] (US) (noun) – vakáció, szabadság, szünidő

voc (UK informal) holiday (UK)

We are going to Europe on vacation this August. – Idén augusztusban Európába megyünk nyaralni

sources: Cambridge Dictionary, Collins Dictionary

Vocabulary

noun főnév
verb ige
adjective melléknév
adverb határozó

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!